KLIMA: Udbredt greenwashing i stedet for ægte bæredygtighed

En undersøgelse af virksomhederne i smv-segmentet viser, at de ikke markedsfører sig på den grønne dagsorden, skriver Børsen.

”Virksomhederne oplever ikke pres fra slutbrugerne i forhold til den bæredygtige dagsorden. Kunderne vil ikke betale mere for et bæredygtigt produkt. Man oplever heller ikke at blive ’valgt fra’, hvis bæredygtige alternativer ikke tilbydes. Virksomhederne får dermed ikke en gevinst ud af at tilbyde klimavenlige/bæredygtige produkter og services. Flere kunder vælger faktisk bæredygtige produkter fra, hvis der findes billigere produkter, der ikke er ’grønne’.

Det påstås, at der på flere arbejdspladser er en forventning hos medarbejderne om, at deres virksomhed har en bæredygtighedsstrategi. De undersøgte virksomheder svarer imidlertid, at de ikke oplever pres fra nuværende medarbejdere på CSR- eller klimaagendaen.

Virksomhederne er i vildrede og fortæller, at de i dag selv kan bestemme, hvad der er bæredygtigt, da der ikke findes standarder, man kan måle sig op imod”.