KLIMA: Virksomheder kan ikke dokumentere deres klimaindsats

Siden Parisaftalen i 2015 har de danske virksomheder givet ambitiøse løfter om at hjælpe med at undgå klimaforandringer. Men en ny undersøgelse fra FSR – danske revisorer og KPMG lavet ved brug af kunstig intelligens (ai) viser, at kun et fåtal af de store danske virksomheder bakker ordene op med data. Det skriver Børsen.

”FSR og KPMG har brugt ai og machine learning til at læse de 2000 største danske virksomheders årsrapporter, og resultatet var både overraskende og forstemmende: Kun 12 pct. af virksomhederne rapporterer om deres egen klimapåvirkning efter den internationalt anerkendte rapporteringsstandard Greenhouse Gas Protocol.

Det vil sige, at mindre end en ud af fem virksomheder rapporterer om deres CO2-udledninger, så det giver et præcist og ensartet billede, som er internationalt sammenligneligt”.