Klumme: Aftenlandets undergang


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

I Filosoffen Oswald Spenglers værk Aftenlandets undergang var han af den opfattelse, at historien forløb cyklisk, dvs gentog sig selv. Gennem sin forskning i blandt andet Romerrigets og Ægyptens udvikling spåede han den vestlige højkulturs fald. Den cykliske historieudvikling fremstillede han metaforisk som årstidernes skiften, hvor foråret var civilisationens fødsel og vinteren dens død; metaforikken er også central for den bevisførelse han beskrev.

Værket han beskrev tilblev i årene efter 1. verdenskrig i 1918, en tid præget af et Tyskland i moralsk og faktuel opløsning efter den fredstraktraktat de allierede magter havde påtvunget landet efter nederlaget ved fredstraktaten i Versailles i Frankrig. Spenglers inspiration fra en af verdens største tænkere, Friedrich Nietsche, er uomgængelig.

Spenglers arvegods er anvendeligt i forhold til vor egen tid. Fra at den vestlige verden udgjorde idealet på den samfundsindretning vi gerne så udbredt, og i øvrigt i kolonitiden forsøgte at implementere i den 3. verden. Det er den cykliske udvikling af idealerne om demokrati, ligestilling mellem kønnene, frihedsrettigheder og liberalisme og demokratisk socialisme som gradvist er blevet eroderet bort af undergravende og for vor kultur ødelæggende marxisme.

Der er flere årsager til undergangstendenserne. En af flere udslagsgivende faktorer for det sidste hele og halve århundredes undergangs toner er, at magtbalancen i verden er rykket i vestens disfavør. Den russiske revolution og kommunismens indtog på det store kontinent i 1917 varslede en afgørende modpol til aftenlandets gryende undergang. 2. Verdenskrigs afslutning cementerede, at den sejr den kommunistiske internationale havde opnået, nu bredte sig langt ind på det europæiske fastland. Jerntæppet var en realitet. Spenglers profeti om det cykliske holdt vand med murens fald i 1989. Heldigvis. Kun et autoritært Tyskland under Hitler havde i øvrigt kunne matche Stalins USSR i mellemkrigsårene.

Ved murens fald var kolonitiden og vesten og navnlig Storbritannien skrumpet fra at kunne regere 1/4 af verden til kun at udgøre EUs vestligeste landområde. Påtvunget af omstændighederne om masseindvandring forlod England, som en del af Storbritanien, EU sidste år. England er, lige som de øvrige europæiske lande, nu multikulturelle helveder, hvor en venstreorienteret presse og et tilsvarende meningsdiktatur bevidst sørger for at minde enhver englænder og europæer om arvesynden i at være hvid og kristen, og dermed ansvarlig for den tidligere undertrykkelse af andre racer i den 3. verden. Accept af retten til migration er bodsgangen.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Vanviddet må stoppe. Vi løslader terrorister før tid

Uanset at den hvide del af jordens befolkning kun udgør 7%, er det her fra al ondskab, racisme og undertrykkelse udspringer. Undertrykkelse, folkemord og modsætninger i den 3. verden er socialt betinget eller forårsaget af indblanding fra White supremacy. Det er logikken i verdens førende organisationer som FN og EU.

Siden oliekrisen i 1973, hvor sammenslutningen af olieproducerende lande, OPEC, drejede hanerne i, har den vestlige verden været eksponeret for en yderligere sårbar- og afhængighed af den fossile energiforsyning, vi ikke selv er i stand til at kunne producere. De arabiske og navnlig de olieproducerende lande af dem, har på alle hylder overtaget den styrende rolle de vestlige stormagter tidligere besad i verdensherredømmet. Det lige fra spaniernes, italienernes og portugisernes stormagtstid i 16-1700 årene til englændernes tilranelse af kolonier i det ganske Afrika og Asien, og tabet af samme op gennem 1960erne og 70erne. Aftenlandets tab af indflydelse er fuldkommen.

EU, der oprindelig var tænkt som en kul- og stålunion mellem lande, der havde bekriget hinanden under 2. verdenskrig, har ladet Aftenlandets undergang accellerere stærkt over de sidste 5 årtier. Det er ikke raketvidenskab, at centralisering af al magt i en intetsigende belgisk hovedstad, Bruxelles, og en opbygning af et autokratisk og bureaukratisk styre på bekostning af de tidligere enkeltstaters magt, kastrerer den energi og den styrke, der tidligere lå i tysk, engelsk og fransk tour de Force, kulturelt, åndelig og politisk. EU er bedst til ensretning af agurker, og burde holde sig her til.

Tyskland er blevet en økonomisk stormagt, men landet er storpolitisk sunket tilbage til amøbestadiet siden general von Friedeburg kørte rundt og signerede fredstraktater med de allierede magter i de tidlige majdage af 1945. Her under med Montgomery på Lüneburger Heide den 4. maj om aftenen. Tyskland er landet der blev bange for sin egen skygge efter nederlaget i 1945, og det efter at værnemagten, flåden og luftvåbnet havde sat sig på Vesteuropa, Nordafrika og store dele af Rusland ind til 1942/43. Jammerlig selvundertrykkelse, holocaust uomtalt.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Tak for tilliden

Masseindvandringen er det sidste dolkestød mod den endelige undergang for vesterlandene, aftenlandet. Når vesterlandene end ikke er i stand til at opretholde landegrænser og reproducere sine befolkninger, men lader andre landes befolkninger fra typisk den muslimske verden overtage magt, ære og økonomiske midler, så bliver undergangen total. Det fuldstændige politiske fravær af mangel på ansvarlighed over for egen etnisk befolkning til fordel for spøgelser i form af en klicheverden bygget på menneskeretten til migration er lige så destruktiv for vores verden som de allieredes tæppebombning af Tyskland under krigen var det.

Grinagtigt er det, at der bag den luftige facade vi styres af befinder sig en verden af marxistisk indstillede Deep State interesser, der promoverer og understøtter migration på bekostning af en undergang og en evolutionær udvikling af vestlige kultur- og velfærdssamfund. Anderledes er det ikke i USA. Her er destruktive kræfter fra Det Demokratiske Parti i fæl forening med selv samme Deep State kræfter som Zuckerbergs sociale medier og den øvrige medieverden i færd med at afmontere USA inde fra. Selvhad og racemodsætninger er en del af værktøjs midlerne.

Hullet i grænsen mod Mexico er Demokraternes bevidste forsøg på en befolknings udskiftning som kan udrydde det patriotiske USA. Altså tilsvarende som det EU, der afmonterer den etniske og kulturelle mangfoldighed i Europa til fordel for islamisk monokultur.

Kinesernes indtog på verdens scenen og det autoritært styrede dikatatur lukrerer godt på vesterlandenes undergang og økonomiske, politiske og kulturelle nedtur. Langsomt, men aldeles sikkert er planen lagt for en gradvis overtagelse af verdens ressourcer i 3. verdenslande, for køb af infrastruktur og overtagelse af den kolonialistiske dominans vesten tidligere var eksponent for. Og det sker i fuld åbenhed alt mens EU landene famler rundt i mørket i korridorer styret af embedmænd i Bruxelles og et USA styret af en præsident, der end ikke er i stand til at finde døren ind til sit kontor ude fra haven i The West Wing. Kognitivt er han at sidestille med en på 114, men de politisk korrekte hylder ham til stadighed eller undlader at omtale de katastrofer han forårsager.

LÆS OGSÅ:  Klumme: "Lov skal holdes," siger tilhængerne af rigsretssagen mod Støjberg

Måtte der komme en ny jernkansler i Tyskland, en ny Bismarck, en ny Churchill i England, en ny de Gaulle i Frankrig og en genindsættelse af Trump i Washington, så der i det mindste var et håb om, at få geninstalleret en magtbalance svarende til tidligere tiders. Åndeligt er Vesterlandets habitus sunket fra at være eksponerende og dominerende udi musik, litteratur og tænkning generelt, til i vor tid at bestå af undermenneskelige og underdanige væsener styret af marxistisk tænkning og de pogromer som BLM og Metoo dikterer. Underlægger man sig ikke i knæfald marxismens tankemylder, men styres man af fornuftens og balancens verden falder hammeren.

Historiens cyklus eksisterer, kun håbet om at fugl Fønix rejser sig af asken i en ny og stærkere, mere determineret udgave, kan give håb om nye og bedre tider. Spenglers profeti var valid. Tro, håb og kærlighed gør det ikke alene, uagtet at kristendom og vestlig værdipolitik er to sider af samme sag. Disciplin, viljestyrke og patriotisme er de krydderier, der skal nedbryde og imødegå de destruktive faktorer, som truer vor del af verden fra historisk udslettelse. Kræfterne findes, de rigtige folk findes, lad blot frøene spire, så vil samlingspunkterne og ideerne slå rod.

Således talte Zarathustra.