Klumme: Alternative medier lever af pressens svigt


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Alternative medier er for alvor kommet på mode.

I en tid, hvor mange af de gamle og etablerede medier er pressede, og hvor aviserne kæmper med lave oplagstal, skyder stadig flere og flere alternative medier op i Europa og Vesten.

De fleste er påbegyndt grundet de etablerede mediers udprægede fortielse af problemerne ved masseindvandringen – eksempelvis Den Korte Avis eller 24NYT – men der er ligeledes opstået medier af helt andre årsager – eksempelvis den liberale Folkets Avis, der sætter fokus på fråds og pengespild.

Den store vækst i antallet af alternative medier og disses tiltagende indflydelse har gjort, at de i stigende grad er blevet genstand for politisk debat. Især den danske journaliststand har været hurtig til at angribe de alternative medier.

En journalist på P3 opfordrede i forbindelse med annoncørflugten fra Den Korte Avis de tilbageværende annoncører til at boykotte avisen. Formanden for Journalistforbundet – Lars Werge – udtalte til Berlingske, at DKA ikke havde noget med journalistik at gøre. Også Jeppe Juhl har været udsat for megen kritik, hvor diverse journalister har kritiseret såvel Newspeek som 24NYT.

Eksemplerne er mange, og det tyder ikke på, at tendensen har i sinde at stoppe. Jeg vil ikke gøre mig til dommer over, hvor sand hver evig eneste historie har været på hver eneste side. Det kan da sagtens ske, der er nogle få historier, der ikke holder vand.

I betragtning af jagten på de alternative medier er det dog påfaldende, hvor ligegyldig en mængde af betydelige fejl det er lykkedes at finde. I stedet for at gå til kamp mod de alternative medier, burde de etablerede medier snarere sætte sig ned og spekulere over, hvad der i første omgang har forårsaget den store efterspørgsel efter alternative medier.

Svaret må være temmelig simpelt: store dele af befolkningen i et utal af lande er simpelthen holdt op med at tro på deres traditionelle nyhedskilder.

En analyse foretaget af Norstat for et halvt års tid siden viste, at 61% af de adspurgte mente, at de etablerede medier enten havde store eller delvise problemer med troværdigheden. Undersøgelsen er blot den sidste til at bekræfte denne tendens. Alligevel problematiseres det ofte, at mange etablerede medier gradvist mister deres indflydelse.

Velkommen til det frie marked, kære venner.

Såfremt folk ikke bryder sig om den ydelse, man leverer, finder folk et andet sted at få den ydelse fra. Det frie marked omfatter jo ikke kun cykler, dåsetun og jakkesæt – det omfatter i høj grad også nyhedskilderne. Såfremt man gang på gang oplever enten fortielse eller fordrejning af sandheden i sin foretrukne morgenavis, skulle det da synes selvfølgeligt, at man på et tidspunkt opsiger sit abonnement og ser sig om efter andre kilder til nyheder.

Og det er altså ikke de alternative mediers skyld. Det er de etablerede medier, som ikke er deres opgave voksne. Det går da også meget godt i spænd med, at omtrent 80% af danske journalister stemmer på partier på venstrefløjen. Enhver journalist vil naturligvis benægte, at hans politiske syn afspejler i nyhedsdækningen – journalistikken er jo objektiv.

Det ville dog være naivt at forestille sig, at det ikke skulle afspejle sig i de nyheder, vi præsenteres for – ikke nødvendigvis af ond vilje fra journalisternes side, men fordi objektiv journalistik er en skrøne på linje med El Dorado.

Et andet hyppigt kritikpunkt er, at de alternative medier er ensidige.

Det er den kritik, jeg har haft sværest ved at forstå i hele debatten. Det er da klart, at alternative medier ofte er mere ensidige end de etablerede medier. De alternative medier er opstået som en korrektion til det mediebillede, vi har i Danmark og resten af Vesten. Så fokuserer man ganske naturligt på de emner, der skal korrigeres.

Andet har man ikke ressourcer til.

Det må være op til de store, statsstøttede dagblade og tv-stationer, der har uanede mængder penge til rådighed og kan tillade sig at bruge flere penge på Johannes Langkildes hest, end 24NYT har i årligt budget.

Derfor skriver man naturligvis ikke særlig meget om vejret, om opskrifter på asiatisk wok eller om københavnske beværtninger. Man skriver naturligvis om de emner, som man mener, den etablerede presse enten fortier eller fordrejer.

De alternative medier er kommet for at blive. Man kan mene, det er godt, og man kan mene, det er skidt.

Men midt i denne debat skal vi ikke glemme at præsentere den etablerede presse for de åbenlyse kendsgerninger: de alternative medier er her altså kun, fordi den etablerede presse har tabt befolkningens tillid.

  .................

24NYT modtager IKKE mediestøtte. Klik her og støt med 1,- om dagen

Få avisen leveret gratis på mail

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb