Klumme: Associeringsaftalen med Tyrkiet må opsiges


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

I 1963 indgik EF en såkaldt associeringsaftale med Tyrkiet. Aftalen indebar løfter om finansiel støtte til Tyrkiet, økonomisk samarbejde og en toldunion. Aftalen er senere udvidet med en stand-still-procedure, der sikrer, at tyrkere har en række rettigheder, som andre ikke-EU-borgere ikke besidder.

Aftalen og dens tillægsprotokol blev til på et tidspunkt, hvor Tyrkiet nærmede sig EU – holdnings- og værdimæssigt – og hvor nogle drømte om, at Tyrkiet en dag skulle blive medlem af EU. Det er ikke længere tilfældet. Tyrkiet har med præsident Erdogan ved roret vendt ryggen til Europa og forsøger nu at skabe en rolle til sig selv i den muslimske verden, der minder om den Osmannerriget havde frem til 1923.

Samtidig har associeringsaftalen vist sig at have en række problematiske effekter. Senest har Østre Landsret nu med henvisning til associeringsaftalen bedt EU-Domstolen forholde sig til de danske regler om familiesammenføring. Et område, som EU ikke burde have nogen som helst ret til at regulere, eftersom Danmark har sin undtagelse på det rets- og udlændingepolitiske område.

Alligevel spøger associeringsaftalen i baggrunden. Allerede med Dogan-sagen i 2014 fastslog EU-domstolen, at stand-still-klausulerne har betydning for betingelserne for familiesammenføring for tyrkiske familiemedlemmer til økonomisk aktive tyrkiske statsborgere, der bor i EU.

Potentielt kan EU-domstolens afgørelse betyde, at flere tusinde anmodninger om ægtefællesammenføringer for tyrkiske borgere skal gennemføres.

Det er naturligvis ikke acceptabelt.

Derfor vil vi i Dansk Folkeparti fremsætte forslag i Folketinget, der tvinger regeringen til at arbejde for en opsigelse af associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet. Tyrkiet bør ikke længere have en særlig privilegeret status i forhold til EU.

Tyrkiets forhold bør i stedet reguleres på samme måde som tilfældet er for de øvrige lande i Nordafrika og Mellemøsten.

Hvad mener du? Er det i orden, at EU kan bestemme, ægtefællesammenføringer for tyrkiske borgere skal gennemføres? Skriv din mening i kommentarfeltet herunder.