Klumme: Bidens Watergate


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Forhistorien

USA, 9. august 1974: Præsident Richard Milhous Nixon, Amerikas 37. Præsident, træder tilbage 2 år efter et indbrud hos det Demokratiske partis hovedkontor i Watergate-komplekset. Fortrolige dokumenter er blevet stjålet, ulovlig telefonaflytning iværksat, alt med det formål at sikre Nixons genvalg. En hemmelig kilde omtalt som Deep Throat lækkede kontinuerligt oplysninger om forehavendet til de to Washington Post journalister, Bob Woodward og Carl Bernstein. Makkerparrets artikler endte ikke kun ud i præsidentens fald, men også i en Pullitzer-pris til de to dybdeborende journalister. Scenariet blev senere gengivet i filmen Alle præsidentens mænd” med Robert Redford og Dustin Hoffmann.

USA’s politiske landskab var for altid forandret. Tilliden til verdens førende supermagt og navnlig til Det Republikanske Parti var skadet på en måde, som det har taget det meste af en generation at genoprette tilliden til. Alene navnet på bygningskomplekset Watergate er blevet et symbol på magtmisbrug og foragt for demokratiske spilleregler i den vestlige verden. Hvad der var og er hverdag i 3. verdenslande må aldrig finde sted i vores del af verden. Flammen i frihedens fakkel må aldrig dø ud som følge af korruption og kriminel adfærd i kampen om magten over samfundet og borgerne.

Vore dage

USA, april 2019: En computer harddisk bliver afleveret til FBI af en forretningsindehaver. Computeren, som skal have været indleveret til reparation af præsidentkandidat Joe Bidens søn, Hunter Biden, havde ikke været afhentet efter reparationen. Forretningsindehaveren havde som følge heraf taget PCen i sin besiddelse. Han havde konstateret et tusindtalligt antal forretningsmæssige e-mails relaterende sig til forholdet mellem Biden junior og hans oversøiske forretningsforbindelser. Forretningsindehaveren afleverede, som den gode borger han var, en kopi af harddisk-materialet til FBI uden at det afstedkom nogen reaktion. Forretningsindehaveren i år samme harddisk-materiale til avisen, New York Post.

LÆS OGSÅ:  Klumme: EU er ikke en del af løsningen på migrantkrisen.

USA, oktober-november 2020: Avisen New York Post offentliggør de første fortrolige dele af indholdet af de fundne e-mails. Materialet viser, hvorledes Hunter Biden via sit efternavn og de tætte forbindelser til magtens centrum har formået at berige sig via lige så stærke modsatrettede politiske kræfter inden for det kommunistiske parti og korrupte oliemagnater i Rusland og Ukraine. Der er nu kun få uger til valget i USA. Twitter og Facebook lukker ned for offentliggørelse og kommentarer om indholdet, selv for informationer fra præsident Trumps pressesekretær i Det Hvide Hus. Det sker med henvisning til, at materialet er hacket, og helt uden hensyntagen til relevansen i forhold til vælgernes bedømmelse af præsidentkandidatens mulige indblanding i de forretningsmæssige dispositioner. Tech-giganternes magtfuldkommenhed er slående. Verden har ikke oplevet et lignende totalt lockdown for ytringsfriheden siden nazisternes magtovertagelse i 1933.

Demokraternes og tech-giganternes sindelag

At tech-giganterne ikke havde noget problem med at rundsende Trumps skattepapirer efter de var blevet hacket, kan man passende stille spørgsmål ved rimeligheden af set i lyset af konsekvenshåndtering.

Faktuelt er det, at adskillige ledende kræfter hos tech-giganterne har en fortid i Obama administrationen, dvs. har forbindelser dybt inde i Det Demokratiske Parti. Afsløringer af den type kan tippe udfaldet af det kommende amerikanske præsidentvalg. Det bemærkes, at undersøgelsen af Trumps mulige forbindelser til Rusland under valgkampen i 2016 blev iværksat af Demokraterne. Resultatet endte i en frifindelse efter at en undersøgelseskommission under Robert Muller ikke havde kunnet bekræfte tilstedeværelse af forbindelser. Antagelsen gik på, at kræfter med tilknytning til Trump administrationen skulle have samarbejdet med Putins kontakter med det formål at finde og fabrikere snavs om Trumps modkandidat, Hillary Clinton. Nu kommer det for en dag, at idéoplægget til at iscenesætte den russiske forbindelse til Trump blev iværksat af Obama selv. Konspirationsteorier er overflødige i kampen om magten mellem et venstreorienteret og et konservativt amerikansk politisk magtspil.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Trumps genopstandelse: Glæden vendt til sorg

Joe Bidens meritter

Joe Biden har flere gange afvist, at der var forbindelse mellem ham selv og sønnens forretningsmæssige partnere. En lækket optagelse af Joe Biden viser imidlertid en storskrydende Joe Biden, som morer sig over at have fået en ukrainsk statsadvokat fyret. Anklageren havde påbegyndt en undersøgelse af korruption i forhold til Hunter Bidens rolle omkring det ukrainske olieselskab.

Den daværende vicepræsident Joe Biden og hans søn, Hunter Biden, benyttede i 2013 Air Force 2 til forretningsmæssige rejser til Kina. Joe Biden påstår fortsat, at han ikke har noget kendskab til sønnens forretningsmæssige forbindelser. Som han formulerer det, var der og fortsat er vandtætte skodder mellem sønnen og ham på det forretningsmæssige plan.

Men, hvorfor håne og more sig over, at en af samfundet ansat anklager bliver trængt fra embedet i Ukraine, hvorfor benytte præsidentens fly for sammen med sønnen at rejse på forretningsrejse til Kina? Hvorfor lukker tech-giganter med tråde til Det Demokratiske Parti ned for både offentliggørelse og ytringsfrihed i det måske vigtigste valg i USA’s historie?

Det ligger fast, at Biden familien under et har tjent millioner på sine forretningsmæssige gøremål, det være sig Hunter Biden som Joe Bidens broder, James Biden. Bliver det fastlagt via det nu lækkede materiale, at Hunter Biden har optrådt på en måde, så han har benyttet sig af sine fars politiske navn og indflydelse til at berige sig, så vil det i sig selv kunne være tilstrækkeligt til at påvirke udfaldet af det kommende præsidentvalg. Rygterne om Hunter Bidens gøren og laden har længe været kendt. Nu bliver der sat ord på via harddisk-materialet.

LÆS OGSÅ:  Video: Falder Joe Biden i søvn igen her?

Konsekvensbetragtninger

Hvis det viser sig, at de fundne tusindtallige e-mails lægger tråde ud til den måske kommende præsident Joe Biden, vil det Republikanske Parti få en appelsin i turbanen, der meget vel vil kunne vælte Joe Biden i hans kommende embede. Hvordan vil en præsident Joe Biden efter en senatshøring fremstå efter at hans i øvrigt kokainmisbrugende søn, Hunter Biden, er blevet flået af drevne republikanske udspørgere? Hvordan vil en præsident Joe Biden, der er kendt for at tale over sig, fremstå efter selv at have været udsat for et pressemæssigt stormløb?

Ind til nu har hverken Joe Biden selv eller hans pressetalsmænd villet kommentere på de indledende artikler i New York Post. En forbindelse mellem det kinesiske kommunistparti og korrupte oliemagnater i Ukraine viser en fuldstændig mangel på dømmekraft fra den person, som kan blive den frie verdens øverste leder. Det er blot ekstra brikker i et puslespil, der tegner en karakter af magt- og pengebegærlighed, og som kan få ethvert manuskript i en Hollywood thriller til at blegne.

Hvordan kan man sætte sig i stolen i det Ovale Værelse i Det Hvide Hus efter at man har sværget en ed ind over for det amerikanske folk om at ville overholde forfatningen på ære og troskab. Og efter at man i kraft af sit navn og sit embede har plejet omgang med blomsten af verdens afskum i forhold til de amerikanske værdier?

Første kapitel i en ny udgave af en omvendt Watergate er skrevet. Nu med Det Demokratiske Parti og dets støtter i fokus. Fortsættelsen følger.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)