Klumme: Black Lies Matter Del 2 – Hvem er det vi knæler for?


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Hvis BLM ikke er det, den selv hævder at være, hvad er den så? I min bog giver jeg læserne tre redskaber til at gennemskue de løgne politikerne fortæller os.

Det første redskab er falsificering. Hvis nogle hævder, at alle svaner er hvide og der bevisligt er fundet sorte svaner i Australien i det 17 århundrede, er denne påstand falsk. Hvis BLM hævder, at USA er institutionelt racistisk på trods af USA’s demokratiske institutioner to gange har valgt en sort præsident, er denne påstand falsk.

Det andet redskab er spørgsmålet: Sammenlignet med hvad? BLM siger, at USA og Vesten er éet stort helvede for sorte. Men alle lande har deres fortid. Vi har vores grønlændere og vores vestindiske slaver. Tyskland sine jøder. Og intet andet land har gjort mere for at rette op på fortidens synder – slaveriet – end USA. USA er ikke perfekt, men landet har om jeg så må sige taget ansvar.

Om metoden de har valgt, nemlig at diskriminere til fordel for sorte amerikanere – affirmative action, som det noget eufemistisk hedder – via fortrinsadgang for sorte til universiteter, skoler, uddannelse, jobs i det offentlige samt alle andre former for støtte har været effektiv, er en diskussion for en anden gang. Men BLM’s påstand om USA’s institutionelle racisme holder åbenlyst ikke.

Det tredie redskab er endnu et simpelt spørgsmål? Cui bono? Hvem drager fordel af raceurolighederne? Ved første blik er svaret klart: BLM selv, som ikke blot har vundet sympati i brede dele af befolkningerne i Vesten, men som skovler penge ind fra donationer fra såvel Hollywood-berømtheder og sportsstjerner som almindelige mennesker.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Løkke vil luske flere migranter ind ad bagdøren

Men der er en anden, som gnider sig endnu mere i hænderne, nemlig Vladimir Vladimirovich også kendt som…Putin. Hvilket propagandaredskab han har fået i hænde over for sin egen befolkning: Der kan I bare se – det går ad h… til i Vesten, mens vi i Rusland har stabilitet.

Kan Ruslands Putin stå bag urolighederne? Det kan ikke udelukkes. Inden I beskylder mig for konspiratoriske teorier, er der to forhold, der ialtfald burde give jer stof til eftertanke.

Det første er, at Putin har gjort det før. Catherine Belton har i sin bog ”Putin’s People, How the KGB Took Back Russia and Took On the West”, bevist, at Putin, som var KGB’s kontaktmand i 1980’erne til Stasi, DDR’s oplysningstjeneste, havde mere end en hånd med i Baader-Meinhof bandens terror i Vesttyskland. Og vi ved nu med sikkerhed, at Stasi stod bag organiseringen af bandens træning i våbenanvendelse, sprængstoffer osv., som fandt sted i den by, hvor Putin havde sit hovedkvarter, nemlig Dresden. Og vi ved, at Stasi ikke rørte en finger uden at det var blevet godkendt af KGB, dvs. Putin.

Belton citerer et tidlige Baader-Meinhof-medlem for at sige: Moskva stod bag det hele – vi blev drevet rundt i manegen af KGB: ”Vi var ikke andet end nyttige idioter for Sovjetunionen…de udnyttede os til at at nedbryde og destabilisere og skabe kaos i Vesten” (side 41).

LÆS OGSÅ:  Klumme: Hvis vi i Danmark har lighed for loven, bør statsministeren ende for en rigsret

Stadig ikke overbevist? OK. Så lad os for det andet lige kigge BLM regnskaber og selskabsstruktur lidt efter i sømmene. De viser nemlig, at BLM slet ikke selv har beføjelse til at bruge de mange donationer. Hvem har så? Det er godt skjult, men folk med mere forstand på regnskab og revision end jeg konkluderer, at det, selvom BLM gør alt for at skjule det, er et helt andet selskab, som forvalter BLMs formue, nemlig Thousand Currents. Som i modsætning til BLM juridisk set er en skattefritaget velgørenhedsorganisation. Dette er ikke unormal selskabskonstruktion, som normalt finder sted for at give en nystartet organisation tid og ro til at finde sig selv i partnerskab med en ældre og mere erfaren velgørenhed. Men Thousand Currents blev oprettet circa samtidig med BLM, så det kan ikke være forklaringen.

Hvad er betydningen af denne konstruktion? At BLM ikke selv kan råde over de penge, man modtager, og som altså forvaltes af partnerorganisationen, Thousand Currents. Det forklarer, hvorfor Thousand Currents ifølge BLM’s regnskaber overfører penge til sidstnævnte. Men ikke hvorfor man har lavet denne konstruktion. Forklaringen ligger andetsteds: Man prøver at skjule, hvem der reelt styrer BLM.

For hvem står så bag Thousand Currents? Det ved vi, fordi selskabet selv fornylig offentliggjorde navnene på bestyrelsen i selskabet online. For derefter skyndsomst at tage det ned igen. Hvorfor dette kissejaw? Fordi en vaks seer gjorde opmærksom på, at næstformanden for bestyrelsen i Thousand Currents, Susan Rosenberg, var kommunist og tidligere medlem af Weather Underground, en af de mest voldelige revolutionære bevægelser i USA i 1970’erne. Susan Rosenberg havde siddet i amerikansk fængsel i 16 år for terrorisme og kom ud før tid kun fordi Bill Clinton benådede hende.

LÆS OGSÅ:  Video-klumme: Glistrup havde ret – del III

Så vi har en tidligere terrorist og kommunist, der som næstformand i BLM’s partnerselskab, Thousand Currents, er med til at forvalte millioner af dollars doneret til en international organisation, hvis ledelse består af mennesker ”trænede” i Marxisme. En Marxisme, hvis politiske ledetråd som bekendt er opgøret med kapitalismen, især dets hovedeksponent, USA.

Vi har en organisation, som står bag de voldelige raceuroligheder i sommeren 2020, der har rystet USA i sin grundvold, og hvis forhistorie er baseret på lodrette løgne. En organisation, hvis ledelsesstruktur og finansiering er så uigennemskuelig, at de nyttige idioter, som donerer til BLM, reelt giver penge til en helt anden organisation, hvis næstformand som sagt er kommunist med en fængselsdom på 16 år bag sig for terror.

Synes I stadig det er en god idé at knæle for Black Lives Matter?