Klumme: Borgernes interesser eller finansverdenens interesser ?


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

På samme måde som Valby Lokaludvalg ser positivt på udbygning af solenergi i byen, er vi i Dansk Folkeparti grundlæggende helt enig i vigtigheden heraf. Men, det er rovdrift på de sidste grønne områder i København, at ville placere så mange solceller på jorden på Parkstien i Valby. Hvorfor pokker kan HOFOR og deres altid fasttømrede politiske flertal i Borgerrepræsentationen, mon ikke forstå, at det er bedre at placere solceller på byens tage, så de grønne områder kan prioriteres til anvendelse for især byens egne borgere ?

Valby Lokaludvalg burde derfor have lagt problemstillingen om solceller og natur ud til en bredere lokal debat. Vi mangler en reel borgerindragelse. Man kan godt være sympatisk stemt for solceller, men derfor behøver vi altså ikke at “stjæle” de sidste friarealer fra københavnerne. HOFOR får altid det, som de presser kommunen til. Det gælder her, men det gjaldt også da HOFOR lagde pres på deres venner i det politiske flertal i kommunen, for at udlede spildevand i Øresund. Det må snart være på tide, at se på, om det er borgernes interesser eller det er finansverdenens interesser, ved de efterhånden utallige forbrugerfjendske beslutninger.