Klumme: Borgmester styres af renlivet kommunistisk tankegang


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Enhedslistens trafik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, er gået i front, for at begrænse de seneste års altanbyggeri i hovedstaden. Det altanboom, som har givet så mange københavnere livskvalitet, skal stoppes.
Enhedslisten vil hellere have beboerne samlet i rundkreds og partiet advarer imod,  at altanerne risikerer at “erstatte fællesskaberne i baggårdene”. Enhedslistens borgmester udtrykker det præcist: “Vi er imod altaner, fordi de skaber ulighed på hovedstadens boligmarked, da lejligheder med altaner stiger i værdi”.
Altså, lighed handler det først og fremmest om. Ikke om trivsel og livskvalitet. Men, det har forbigået nogle mediers opmærksomhed, at det rent faktisk er Alternativet sammen med Socialdemokraterne, som har stillet forslaget om altaner. Og det kan undre, at den socialdemokratiske Overborgmester Frank Jensen, danser altan-valsen sammen med Enhedslistens borgmester, hvis politiske fraktion, Internationale Socialister, fortsat bakker op om en død russer, Trotski, som på kommunistisk vis, går ind for en hård central styring af samfundet.
Har dette altan samarbejde mellem EL og S, mon noget at gøre med, at Frank Jensens genvalg som Overborgmester, er afhængig af hvordan Enhedslisten stemmer? Vi er mange som frygter, at hensynet til valg af Overborgmester vægter højere end hensynet til de mange københavnske borgere, som selvfølgelig gerne vil have en altan.
I Dansk Folkeparti er vi rystet over, at se hvordan renlivet kommunistisk tankegang kan forenes med politik når det er værst. Og også forenes med visse kultursnobber, som mener, at alle facader mod vej, bare skal fredes. Efter min mening, kan vi sagtens værne om vor kulturarv og fortsat bygge mange altaner.  Der er slet ikke brug for begrænsninger på altaner. Tværtimod. Med alle de problemer, som  8 år med Enhedslisteborgmestre har givet, ville det være mere oplagt af få ryddet op i miljøsvineri med udledning af spildevand i Øresund,  sikre mindre luftforurening og gøre langt mere for byens trafiksikkerhed.
Det vil Dansk Folkeparti gerne være med til. Men, drop forslaget om begrænsning af altanbyggeri. Det er ufolkeligt og helt ude i hampen.