Klumme: Danmark træder i karakter over for den automatiske Israel-bias i FN


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

FN har et såkaldt Menneskerettighedsråd, hvor man burde arbejde for beskyttelse af menneskerettigheder i alle lande. Imidlertid sidder der i rådet en række diktaturstater og en række arabiske lande, og disse lande har systematisk misbrugt deres plads i rådet til en rituel kritik af Israel.

Dette ses ved, at man siden 2007 har haft et fast dagsordenspunkt (nr. 7 på dagsorden), hvor man diskuterer Israels overtrædelse af menneskerettigheder. Ingen andre lande i verden har sit eget fast dagsordenspunkt, selvom der i den grad foregår uhyrligheder rundt omkring. Således diskuterer man ikke rutinemæssigt forholdene i f.eks. Kina, Rusland, Pakistan, Cuba, Saudi-Arabien osv. Listen er desværre meget lang. Vi skal kritisere Israel, når det er på sin plads, men det kan ikke være rigtigt, at Israel har sit helt eget punkt, mens andre lande med tilsvarende eller større problemer med menneskerettighederne placeres på den generelle dagsorden fra møde til møde.

Danmark fik sidste år en plads i rådet, og det er meget glædeligt, at vores udenrigsminister Anders Samuelsen har sat et mærkbart dansk aftryk på FN’s Menneskerettighedsråd. Anders Samuelsen har således stemt nej til den rutinemæssige kritik af Israel, sat forfølgelsen af kristne på dagsordenen og lovet at arbejde for, at medlemmer af Rådet i højere grad lever op til de højeste menneskerettighedsstandarder. Det er et nybrud, som møder bred opbakning ude såvel som hjemme. Godt gået!