Klumme: Danskerne siger nej tak til ikke-vestlige nydanskere


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

udlænding udenlandsk kvinde indvandrer

[sexy_author_bio]

Det er kun et meget beskedent antal indvandrere, der kommer i ordinær beskæftigelse som følge af trepartsaftalen om integration. Hverken i det private erhvervsliv eller i det offentlige har man udpræget lyst til at ansætte og arbejde med ikke-vestlige indvandrere.

Kun 25 pct. af de nytilkomne i ordinær beskæftigelse

Integrationsindsatsen omfatter ca. 150.000 indvandrere på overførselsindkomst. Ca. 120.000 af de 150.000 personer stammer fra ikke-vestlige lande. Landets kommuner kunne hente en gevinst på 5,5 mia. kroner, hvis de kunne bringe ikke-vestlige indvandrere i job i samme omfang som indvandrere fra vestlige lande, viser nye beregninger. Men det har lange udsigter.

 

Mens 25 pct. af de nytilkomne flygtninge er kommet i beskæftigelse, er kun 2-3 pct. af de 150.000 indvandrere på offentlig forsørgelse kommet i ordinære fuldtidsjobs. Kun 4 pct. af de ca. 150.000 er kommet i forløb ude i virksomhederne. Og 3 pct. jobparate er blevet til 51 pct. jobparate grundet en smart administrativ manøvre, der har flyttet flygtninge og sammenførte til en anden kategori. Det betyder dog ikke, at de er kommet tættere på ordinær beskæftigelse. 

Danskerne vil ikke arbejde sammen med ikke-vestlige indvandrere

Når det går langsomt med at integrere ikke-vestlige indvandrere, skyldes det, at danskerne ikke er meget for at omgås folk fra ikke-vestlige lande. De fleste reagerer negativt på mellemøstlige accenter, som man forbinder med lav uddannelse og lave kompetencer. Selv med en lang videregående uddannelse fra et dansk universitet på lommen har ikke-vestlige indvandrere svært ved at få foden indenfor på det danske arbejdsmarked. Deres arbejdsløshed er 15 pct. højere end hos etniske danskere med samme uddannelse, viser tal fra Danmarks Statistik.

Arbejdsgiverne siger nej tak til ikke-vestlige indvandrere

Greens Analyseinstitut har spurgt 2334 topchefer, om de har planer om at ansætte en eller flere flygtninge i virksomheden. Af de 417 topchefer, der har svaret, siger 16 pct., at de har planer om at ansætte en flygtning, mens 60 pct. siger, at de ikke har tænkt sig at ansætte flygtninge i virksomheden. Tre ud af ti praktikkonsulenter på landets erhvervsskoler oplever, at virksomhederne lægger vægt på eller stiller krav til elevernes etniske baggrund og fravælger elever på baggrund af etnicitet.

Virksomheder bider ikke på krogen

For at anspore virksomheder til at ansætte flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har regeringen indført virksomhedsbonus på 15.000-20.000 kr. som lokkemad. Men virksomhederne bider ikke på krogen. Siden bonusordningen trådte i kraft 1. januar 2017, er der blevet givet knap 250 bonusser til virksomheder, som har fået en flygtning i ordinært job. Altså et job uden offentligt tilskud.

IGU droppes på grund af lav løn

I det års tid, hvor IGU-ordningen har eksisteret, er der indberettet i alt 929 forløb, hvoraf 90 blevet afbrudt. Det reelle tal er 839. Hovedårsagen til, at ikke-vestlige IGU-elever mangler motivation, er den lave løn. Der ville være flere succesfulde forløb, hvis ikke flygtninge gik ned i indtægt, mener arbejdsmarkedscheferne. Mohammed er lærenem: Når Dovne Robert kan loppe sig og score kassen, kan Mohammed også.

Kommunerne: IGU-elever? Nej tak.

Man kunne tro, at kommunerne kunne levere et bidrag til integrationen ved at oprette kommunale arbejdspladser til IGU-elever, men nej. I februar 2017 var der i 54 af landets 98 kommuner ikke én eneste flygtning i gang med et IGU-forløb. Kun 8 af de 216 registrerede IGU-forløb var oprettet på en kommunal arbejdsplads, selv om kommunerne samlet set næsten har en halv million ansatte.

Statsadministrationen: Nydanskere? Nej tak.

Efter IGU-ordningen blev indført for et år siden, vurderede ministerierne tilsammen at kunne ansætte mellem 266 og 312 flygtninge i de særlige IGU-forløb og satte helt konkrete mål. Disse mål er langt fra indfriet. I maj 2017 var kun 65 IGU-elever ansat i ministerierne. Kun to ud af de 19 ministerier har indfriet sine mål, nemlig Beskæftigelsesministeriet og Udlændinge- og integrationsministeriet. Kirkeministeriet, der mente at kunne ansætte 50-60 flygtninge, har ansat 0. Uddannelses- og Forskningsministeriet havde samme ambition, men har ansat to.

Også folketingspartierne undgår at ansætte nydanskere

En gennemgang af nyhedsmediet Journalista viser, at de Radikale, Enhedslisten, Socialdemokratiet, Alternativet og Socialistisk Folkeparti i høj grad undgår at ansætte nydanskere. Ud af 264 medarbejdere i de politiske partiers sekretariater på centralt og lokalt niveau er kun otte af ikke-dansk eller ikke-vesteuropæisk oprindelse.

Fake news om integrationsindsatsen

Danskerne har for længst vænnet sig til, at mainstream-medierne serverer én statistik om mandagen og en anden om tirsdagen. De mange fakta og tal, der er udtryk for politisk spin og manipulation, gør ikke folk klogere, kun mere forvirrede. Medierne bliver f. eks. ved med at henvise til en gammel beregning fra Finansministeriet, der viste, at ikke-vestlige indvandrere i 2014 kostede statskassen 33 mia. kr. Der er gået 3 år, men ingen har lyst til at fortælle danskerne, hvor stor regningen er i dag. Alle henviser til det gamle tal.

De tal vedr. integrationen, der er citeret i denne klumme, bør tages med forbehold for, at de er manipuleret af de integrationsbegejstrede økonomer og journalister.

Det seneste eksempel på talmanipulation er opgørelsen over flygtninge i IGU-job.

Selv om nogle flygtninge for længst er stoppet i et IGU-job, tæller de alligevel med i de nyeste opgørelser, som regeringen offentliggør hver måned.

Det bekræftede Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri) over for Jyllands-Posten i sept. 2017. ”Jeg tager det her som et udtryk for, at man forsøger at pumpe tallene op til noget, de ikke er, fordi man dybest set ved, at det ikke rigtigt fungerer med integrationen og nok heller ikke kommer til det”, sagde DF’s integrationsordfører, Martin Henriksen.

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb