Klumme: De sagde et, men gjorde det stik modsatte. Borgerne ført bag lyset af S og EL


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Folk hader, når partierne “praler” af sine resultater. Det ved jeg godt. Jeg gør alligevel en undtagelse. Det gør jeg, fordi jeg synes, at det er helt fair, at borgerne ved, at det rent faktisk var Dansk Folkeparti, som på Københavns Rådhus, tog initiativ til en gennemgående kulegravning, af miljøsvineriet med udledning af urenset spildevand i såvel Øresund som andre steder.
Vi vil nemlig gerne afsløre, at socialdemokraterne og Enhedslisten, kendte til de hemmelige aftaler, om at de to partier i såvel Hofor som i Borgerrepræsentationen, gav tilladelse til udledning af miljøforurenet spildevand. Og det skete uden nogen indvendinger fra de to partier. I Hofor, som er domineret af udpegede politikere fra Borgerrepræsentation, protesterede hverken Socialdemokratiet eller Enhedslisten. Tværtimod.
De var totalt tavse og tilsyneladende tilfredse med deres fede ekstra indtjening, som bestyrelsesmedlem af Hofor. På Københavns Rådhus, hvor de to partier arbejder tæt sammen om spildevand, passede det dem tilsyneladende fint, at de øvrige politiske partier, intet fik at vide om miljøsvineriet i Øresund. DF fik kendskab til uhyrlighederne fra medierne. Og de første kommentarer fra de flove politikere var, at man var nød til miljøsvineriet, fordi, der “ikke var andre rensningsmetoder af urenset spildevand”. Det viste sig hurtigt, at det var en usandhed der ville noget. Vi politikere var blevet ført bag lyset, men fik nu også stukket en løgn på ærmet.
Derfor tog DF initiativ til en advokat undersøgelse af hele sagen samt de hemmelige aftaler og de skjulte procedurer. Samtidig krævede DF, at undersøgelses panelet også skulle omfatte, at politikere var med. Det forslag blev enstemmigt vedtaget af teknik- og miljøudvalget. Undersøgelsens resultat har bevirket, at det nu er slut med udledning af urenset spildevand i Øresund. I DF synes vi, at det er flovt for S og EL, at de skriger op om mere grønt miljø, når de samtidig er hovedmændene bag det største miljøsvineri i mange, mange år.
Sagt i rimelig beskedenhed. I DF har vi ikke haft den skingre tone på, når vi har talt om miljø og luftforurening. Vi går ind for praktiske, tidssvarende løsninger, men vi kæmper fortsat mod den lukkethed, som magtens elitære partier udøver i København. Den kamp vil vi gerne tage. Men, ikke bag lukkede døre, men i fuld åbenhed med borgerne.