Klumme: Den helt skæve klimadebat


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Paven meddelte for nylig, at COVID-19 er naturens reaktion på klimakrisen. Paven må jo vide det, han kender sandheden, har givetvis fået den fortalt af ærkeenglen Gabriel eller direkte af Jesus. Et absolut lavmål i klima- og coronadebatten.

Når det er sagt, må det imidlertid indrømmes, at sammenkædningen af corona og klima i sig selv rejser interessante spørgsmål om behandlingen af de to “kriser”. For der er en meget udtalt forskel på debatten herom, såvel den faglige som den offentlige, mediemæssige og politiske.

I coronasagen drøftes løbende årsager til situationen, muligheder for bekæmpelse, forebyggelse, helbredelse osv. Eksperters faglige uenigheder udstilles åbent, og i stigende grad kommer også divergerende politiske vurderinger til orde. Selv om Paven utvivlsomt kender den guddommelige sandhed, tilkæmpes den mere jordiske af slagsen jo gennem videnskabelig uenighed, empiri etc. Uenighed og uvidenhed kommer da også til udtryk i den løbende debat.

I klimasagen går det ikke sådan til. Her er den “menneskeskabte” kultveilteudledning afgørende drivkraft for klimaforandringer. Det er fastslået af 90 % af alle “klimaforskere” og står ikke til diskussion, lyder det regelmæssigt. Videnskabsfolk med afvigende opfattelse forsøges udskammet og fortiet. I den offentlige debat levner medierne ikke megen tvivl om den sag. Klimajournalisterne synes at være ganske hjernevaskede, værst på TV og i de landsdækkende aviser som Berlingske og Politiken. Politisk er der lagt op til en lemlæstelse af økonomien via en “bindende” klimalov på det grundlag. Selv Dronningen har fået ørene i maskinen, da hun kom til at ytre lidt tvivl om det menneskeskabte i sagen. Det var der skam ingen grund til, korrigerede en dansk klima-pave Sebastian Mernild hende, for det var en fastslået kendsgerning. På politisk kritiserede fhv. Uffe Elbæk og andre hende klart. Var det sket i enevældens storhedstid, ville der have været tale om lèse-Majesté, og kritikerne kunne være kommet helt galt af sted.

I begge sammenhænge savnes tilstrækkelig, solid viden. Ud fra en lægmandsbetragtning må det dog forekomme indlysende, at viden-indsamling og videnskab omkring den nye epidemi vil være betydeligt nemmere og mere kvalificeret end forskning i de mange faktorer, der kan bestemme Jordens klima. I coronasagen vælter det ind med statistiske oplysninger, der kan etableres forsøg mht. opståen, spredning osv. For så vidt angår klimaforandringer, er det forkert, at den menneskeskabte kultveilte-teori bare er et videnskabeligt faktum. Mange forskere er uenige heri, forsøg er ikke mulige, talrige faktorer spiller ind, og vor viden er begrænset. Den underbygges ikke troværdigt via matematiske modeller, der mere eller mindre forudsætter effekten. Blåstempling gennem FN’s klimapolitiske system gør ikke det hele mere tilforladeligt. Selv om den katolske Pave altså nu har oplyst os om “krisernes” indbyrdes sammenhæng.

Men i klimasagen kommer al den faglige usikkerhed næsten ikke frem i lyset. For den er politisk ukorrekt. Og i TV, de fleste aviser mv. er det sjældent at se kritik af “klimakampen”, der som bekendt også har fået næsten 100 % opbakning i Folketinget. Klimapopulismen har ikke behov for faglig eller politisk tvivl og debat. Den kan derimod bruges til politisk markering og til at vinde valg.

I virkeligheden er det en skandale med så snæver en debat.  Et positivt resultat af coronasagen kunne forhåbentligt blive, at “klimakampen” forsvinder i glemsel sammen med Pavens vrøvl. Dog må det noteres, at en række “klimakæmpere” vejrer morgenluft ved den allerede gennemførte lemlæstelse af samfundsøkonomien, som de nu i videst muligt omfang ønsker videreført i deres “klimakamp”. De støttes selvfølgelig af kryptokommunisterne i Folketinget, der i det hele taget gerne ser samfundsøkonomien molesteret. Det varsler ilde.

.

politiske vurderinger af sagen til orde. Stortvset må man vist konkludere, at massemedierne udfylder deres rolle mht. information, kritik etc. Det foreliggende er en ny situation, som heller ikke videnskaben eo ipso umiddelbart har et klart svar på. Den er nok heller ikke så indsigtsfuld som Paven.

Forskellen til klimadebatten er slående.