Klumme: Der må være måde med kærligheden


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Lars Hedegaard

Lægmænd bør normalt afholde sig fra at diskutere teologi med biskopper, som kan deres bibel bedre end de fleste af os andre. Alligevel fandt jeg anledning til at stille Roskildes biskop, Peter Fischer-Møller, et spørgsmål i anledning af hans optræden ved indvielsen af Roskildes nye tyrkiske stormoske. Ved min facebookven, David Tanges, mellemkomst har biskoppen nu svaret.

Herunder bringer jeg først min opdatering fra 17. oktober fulgt af biskoppens svar.

Peter Fischer-Møller stiller sig tilfreds med en forsikring om, at moskeen er betalt af lokalt indsamlede midler. Det kan man vælge at tro på eller lade være, idet det skal bemærkes, at muslimer ikke er forpligtede til at tale sandt over for vantro, når det gælder islams sag. Det afgørende er vel heller ikke, hvor pengene kommer fra, men hvem der bestemmer over imamens prædiken.

Biskoppen forholder sig ikke til, om den nye moske bliver styret af det tyrkiske religionsministerium, Diyanet, som det plejer at være tilfældet med de fleste tyrkiske moskeer i udlandet.

Men som retfærdiggørelse af sin optræden anfører han to Jesus-citater:

”Hvis nogen slår dig på din højre kind, så vend den venstre til.”

”Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer!”

Meningen med det første citat er stærkt omdiskuteret. Efter ordlyden retter det sig mod ”dig”, altså mod den enkelte person. I hvert fald indebærer det ikke nogen ret til at vende ANDRES kind til eller forlange, at de gør det. Som god kristen er biskoppen således velkommen til at få så mange lussinger, som han lyster. Men han har ingen ret til at bringe andre i en situation, hvor de skal tage tæskene, hvis de ikke vil. Og det er jo, hvad der sker, når islam-apologeter forsvarer den muslimske masseindvandring og forlanger, at indvandringens ofre skal udvise ”tolerance”.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Skurken Assange

De andet citat: Hvis man er en god kristen, skal man elske sine fjender og bede for dem. En smuk tanke. Men den indebærer vel ikke, at man skal invitere sine fjender inden for med henblik på, at man kan elske dem på nært hold? Man kan udmærket elske f.eks. medlemmer af Islamisk Stat uden at mene, at de skal have ophold i Danmark.

Man kan også glimrende elske præsident Erdogan uden at gå ind for, at han plastrer Europa til med moskeer, som han selv kalder ”kaserner”.

  

Her følger min oprindelige tekst fra 17. oktober:

”Et spørgsmål til Roskildes biskop

Han hedder Peter Fischer-Møller og har forvaltet sit embede som forkynder af det kristne evangelium ved at fejre indvielsen af en tyrkisk-ejet moske i Roskilde – få hundrede meter fra Roskilde Domkirke. Moskeen styres af det tyrkiske religionsministerium, Diyanet, som igen styres af præsident Recep Tayyip Erdogan, der ikke lægger skjul på, at han vil islamisere Europa.

De fleste tror, at det danske præsteløfte rummer et krav om at bekæmpe kætterier som islam (og sådan er det vist stadigt på papiret), men i praksis er det nu erstattet af et løfte om at promovere Muhameds lære. Ganske vist under rubrikken “dialog”, som altid sælger biletter hos de enfoldige.

Men i “dialogens” navn, hr. biskop: Hvorfor benyttede du ikke lejligheden til at kræve, at Tyrkiet løslod pastor Andrew Brunson, som Erdogan havde fængslet for den forbrydelse at ville udbrede det kristne budskab? I Tyrkiet betragtes kristen mission som ensbetydende med terrorisme og planer om at omstyrte regeringen.

LÆS OGSÅ:  Betragtninger i en mørk tid

Og her kommer det vigtigste: Hvad vil du gøre den dag, du selv eller dine efterkommere i bispestolen bliver anklaget for terrorisme, fordi der bliver prædiket en slags kristendom i Roskilde Domkirke?

Det kræver blot lidt mere befolkningsudskiftning, før det bliver virkelighed.

EFTERSKRIFT: Da jeg ikke er bibelstærk, udbeder jeg mig en oplysning: Rummer Det Ny Testamente opfordringer fra Jesus til at “indgå i en dialog” med gudsbespottere? Så vidt jeg er orienteret, sagde Jesus, at ordene skulle være ja, ja og nej, nej. Altså enten eller.”

Og her er Peter Fischer-Møllers svar:

”Hvad angår åbningen af moskeen i Allehelgensgade i foråret kan jeg oplyse, at jeg på forhånd havde fået garantier fra formanden for den tyrkiske kulturforening her i Roskilde, som har stået for byggeriet, om at byggeriet er gennemført for lokalt indsamlede midler.

Jeg var blevet bedt om at holde en tale i forbindelse med åbningen. I denne tale var hovedtemaet tros- og religionsfrihed og jeg kritiserede direkte de begrænsninger i trosfriheden, der finder sted under det nuværende regime i Tyrkiet.

Hvis du ønsker det kan jeg sende dig manuskriptet til talen.

Jeg bruger mit liv på at dele det kristne evangelium med andre mennesker og beskæftiger mig ikke med at fremme Islam hverken her i landet eller andre steder. Men jeg forsvarer tros- og religionsfriheden – også vores muslimske medborgeres tros- og religionsfrihed – inden for de rammer, som grundloven og anden dansk lovgivning sætter.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Christianborgs landsforrædere – Del 3

Jeg prædiker det kristne evangelium efter bedste evne i Roskilde Domkirke og hvor jeg ellers færdes i Danmark og i udlandet. Det vil jeg blive ved med at gøre.

Jesus er i Det Nye Testamente også citeret for at sige: Hvis nogen slår dig på din højre kind, så vend den venstre til. Og et andet sted: elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer!

Med venlig hilsen

Peter Fischer-Møller”