Klumme: Domstolene lagde størst vægt på hensynet til en død terrorist


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Den 20. og 21. marts 2019, skal Københavns Byret igen behandle terrorsagen fra februar 2015 i København, hvor terroristen Omar El-Hussein, dræbte Finn Nørgaard ved Krudttønden og Dan Uzan ved Synagogen.

Det er Anklagemyndigheden som har rejst sag mod Dagbladet B.T. og journalist Søren Kjellberg Ishøy, for at have modtaget fortroligt stemplede oplysninger om terroristen og derefter bragt de hemmeligholdte oplysninger i den offentlige terrorsag ud til offentligheden.

Terroristens færden og myndighedernes forsøg på at skjule egne fejl, var tilsyneladende ikke “egnet” til at oplyse befolkningen om.

Som måske bekendt, blev jeg dømt i Københavns Byret for at afsløre dette. Dommen på dagbøder, har jeg aldrig forstået.

Men, jeg godtog dommen alligevel. Jeg opfatter dog dommen sådan, at domstolene lagde større vægt på hensynet til en død terrorist end hensynet til offentlighedens kendskab til de reelle forhold i selve terrorsagen og om terroristens færden.

Politiet likviderede terroristen, men desværre først efter at han havde dræbt Finn Nørgaard og Dan Uzan.

Noget kunne tyde på, at mange medier vil interessere sig for flere aspekter af den kommende retssag. Selvfølgelig omkring betimeligheden af, at medier skal pålægges at undlade at videregive relevante oplysninger til offentligheden. Er det rimeligt?

Hvis det sker, vil det betyde en ny praksis og fortolkning af mediernes oplysningsnet og ytringsfrihed.

Men, også en stillingtagen til, om en sag reelt er hemmelig, bare fordi de involverede myndigheder, bl.a. Københavns Kommune, har en specifik interesse i at skjule egne fejl og forkerte oplysninger.

LÆS OGSÅ:  Vi er omgivet af nyttige idioter

Måske bør blikket ogå rettes mod Folketingets udtrykte ønske om mere effektiv terrorbekæmpelse. Lever myndigheder, kommune og politi op til det, når der i den grad tilbageholdes oplysninger om terroristen og fakta-forhold i selve terror-akten?

Spørgsmålet kan også stilles, hvorfor vi i Danmark har strengere regler for åbenhed og offentlighed i en terrorsag, end nogle af de andre lande i Europa, som vi normalt sammenligner os med.

Bliver B.T. dømt kan det ikke udelukkes, at sagen går videre til såvel Landsret som Højesteret. Der er meget principielt i sagen. Også for andre medier end B.T.

Anklagemyndigheden har forøvrigt indkaldt mig til vidneafhøring i sagen.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)