Klumme: Er hvide privilegeret på danske universiteter?


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

I maj-2018-nummeret af Magisterbladet protesterede en række studerende mod, at pensum overvejende er skrevet af ældre hvide mænd.

De vil bekæmpe racisme og diskrimination, have flere farvede undervisere, mere støtte til minoritetsgrupper, og mere fokus på race, etnicitet, og køn. Køn og race skal ”skrives ind” i universiteternes funktion, ansættelser og pensumlister, og undervisning skal kvoteres efter køn, race og minoritetsproblematik.

De studerende kaldte sig ”Fællesskab for Kritiske Antropologer” – nu FRONT. På København og Roskilde universiteter arbejder de, sammen med filosofi-, litteraturvidenskabs-, kultur- og sprogstuderende, på projekter såsom: Et opgør med ”hvide privilegier”, nye institutter for ”kulturelle færdigheder” og etablering af ”Safe Spaces”, hvor minoriteter ikke må krænkes af hændelser af seksuel eller racistisk karakter.

Der skal udstedes ”Trigger Warnings”, der advarer mod krænkende eller traumatiserende ord, ideer og sange om unge blonde piger.

Selvom KU allerede fører an i ligestillings- og mangfoldighedspolitik, skal de juridiske forpligtelser til at respektere menneskerettighederne og modarbejde forskelsbehandling strammes kraftigt op, for der er ”behov[et] for en ny fagkritik og et paradigmeskifte indenfor videnskaben”.

Kønsforsker Karen Sjørup, RUC, siger, at ”det er et kæmpe opgør med videnskaben på mange felter, som er fyldt med bl.a. hvide og kønnede selvfølgeligheder”.

Professor Drude Dahlerup fra Stockholms Universitet forlanger, at alle kurser om offentlige institutioner og udenrigspolitik skal inddrage ”kønsperspektivet”.

LÆS OGSÅ:  Klumme: De Konservative svigter forsvaret

Forkvinden for FRONT, Tara Skadegaard Thorsen, sidder bredt på mediefronten i øjeblikket.

De vil således fjerne det sidste skær, der måtte være tilbage af det Humboldtianske universitetsideal, med åndsfrihed, kvalitet og forskningsfrihed afkrævet en elite, der kan.

Omvendt vil de glorificere en moderne krænkelseskultur og kræve unfair privilegier via køn, race, minoritet og jura, på bekostning af dokumenteret faglighed.

Det er i øvrigt forkert at påstå, at et ”hvidt pensum” er tegn på racisme eller etnocentrisme. Den amerikanske socialforsker Charles Murray har påvist via historiometri, at 97% af alle større fremskridt (dvs. ”Generally Agreed Major Human Accomplishments”) er produceret i Europa fra år -800 frem til 1950. Derfor bør universitetspensa numerisk betragtet være forfattet af 97% hvide.

Ny forskning viser, at betydende forskere overvejende er ”hvide” af evolutionære grunde. Kold Vinter-teori forklarer således, at kun stor-hjernede, begavede, blege præhistoriske migranter overlevede de stadig koldere egne på vandringen mod Nord.

Forskningen forklarer, hvorfor Europæere i snit har 100 cm3 større hjerne end Afrikanere og 30 point højere IQ. Og den forklarer hvorfor intelligens økologisk hænger sammen med hudfarve (r = 0.93). Den viser omvendt, at lighed er en illusion. Google blot ”farven” på Nobelpriser siden år 1900, hvis du er i tvivl.

Universiteter dør, hvis universitetsadministratorer tillader, at seriøs videnskab degenererer til politisk korrekthed, krænkelseskultur, identitetspolitik, moralske krav, jura og kvoter i modstrid med realia.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)