Klumme: Er patientsikkerhed helt uvildig ?


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Dansk selskab for Patientsikkerhed, har fået ny formand. Regionsformand Lars Gaardhøj (S) er helt sikker et sagligt valg. Han har vist, at han virkelig mener noget med at ville gøre noget for den enkelte patient. Men, spørgsmålet om inhabilitet bør tages op til en konstruktiv debat. Forholdet er det, at en Regionsformand altid vil være den øverste ansvarlige for, at sikkerheden overholdes og forbedres. Det kræver ofte flere bevillinger fra regionsrådet. Lars Gaardhøj kan altså komme ud for, at han som Regionsformand skal tage stilling til  forslag fra Dansk selskab for Patientsikkerhed, som han også er formand for.

Det er i såvel juridisk henseende som i praksis, en uheldig dobbeltrolle. Det værst tænkelige scenarie vil være, hvis selskabet for patientsikkerhed presser på for vigtige, udgiftskrævende  patientmæssige sikkerheds forbedringer, med Lars Gaardhøj i front, men at regionsrådet, ligeledes med Lars Gaardhøj i front, siger nej til at bevilge de nødvendige penge til patientsikkerhed. Har Lars Gaardhøj med sine to formandskasketter dermed et problem med inhabilitet ? Noget tyder på det. Derfor vil DF i Region Hovedstaden tage spørgsmålet op. Det er nemlig vigtigt, at der aldrig kan rejses tvivl om politikernes habilitet – også i så vigtige spørgsmål om patientens sikkerhed.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)