Klumme: Et skridt på vejen, men ikke nok – kampen mod parallelsamfund i Danmark fortsætter


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Finn Rudaizky
Kampen mod parallelsamfund i Danmark fortsætter. Den aftale mellem S, V, DF, SF, KF og LA i dag har indgået, er derfor et fremskridt. Det drejer sig om, at der i Danmark, fortsat er områder, som adskiller sig fra det omkringliggende samfund, med en stor koncentration af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Derfor er der stort behov for en forebyggende indsats, for at bekæmpe dannelsen af nye parallelsamfund.
For at styrke den forebyggende indsats og give kommuner og boligorganisationer mulighed for og pligt til at sætte ind i områder,  hvor der er risiko for, at parallelsamfund vokser frem, sættes flere initiativer i gang. Bl.a. indføres en ny kategori af boligområder – “forebyggelsesområder”, som er kendetegnet ved, at have mindst 1000 beboere, hvoraf andelen af indvandrere og efterkommere med ikke vestlig oprindelse overstiger 30%. Og samtidig lever op til to af fire følgende kriterier: Min. 30% af beboerne i alderen 18-64 år er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.
Minimum dobbelt så mange som landsgennemsnittet blandt beboerne er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Desuden indføres skærpede regler for kommunal anvisning. Det sker for at sikre, at berørte kommuner fortsat har mulighed for at løse boligsociale udfordringer.
Ja, et skridt i den rigtige retning, men der kan efterfølgende være behov for at skærpe den på nogle områder, da de københavnske boligkvarterer er helt i knæ. Jeg synes, at det er en overvejelse værd, at få indføjet, at dømte med en dom inden for de sidste tre år udelukkes fra områderne – altså en skærpelse fra de nu seks aftalte måneder.