Klumme: Et udvidet DNA-register er en ægte win-win


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Der er sagt og skrevet meget om DNA-registre gennem årene. Overvågning, George Orwell-samfund og andre hysteriske udmeldinger har føget gennem luften, når emnet har været debatteret. Men når Dansk Folkeparti har foreslået at indføre et udvidet nationalt DNA-register herhjemme, har det udelukkende handlet om, at forbrydelser kan opklares hurtigere og mistænkte kan renses for anklager om indblanding i en forbrydelse. 

Nu viser den nyeste forskning på området, som Rockwool Fonden står bag, at et DNA-register – udover de ovennævnte fordele – også vil have en præventiv effekt. De sigtede, der i forbindelse med efterforskningen af en forbrydelse har fået taget deres DNA af politiet – er tydeligt mindre tilbøjelige til at begå kriminalitet.

Forskningen viser, at der var 22 procent færre domme for kriminelle handlinger hos de, der havde været sigtet for en voldsforbrydelse og som var registreret i DNA-registret. For berigelseskriminalitet er tallet 13 procent færre kriminelle handlinger efter tre år.

Et nationalt DNA-register vil altså ikke alene være et fantastisk redskab for politiet i opklaringsarbejdet af forbrydelser. Min vurdering er, at et udvidet DNA-register også vil have en positiv præventiv effekt – både hos de kriminelle, der allerede optræder i registret fra tidligere forbrydelser – og også hos de, der ikke er registreret i DNA-registret.

Alene den viden, at politi og myndigheder råder over din DNA-profil vil få mange til at tænke sig om en ekstra gang,før de begår en forbrydelse. Chancen eller risikoen for at blive pågrebet er mærkbart forøget, og alene derfor vil kriminaliteten falde i samfundet. Så jeg forstår ikke, hvad vi venter på…?!? Lad os få det nationale DNA-register – det kan kun gå for langsomt.Det er en ren win-win situation.

LÆS OGSÅ:  Socialister afslører sig altid til sidst

Rockwool Fondens forskningsenhed dokumenterer også, at der er andre tiltag, der kan formindske kriminaliteten. Bl.a. flere opklarede forbrydelser har en præventiv effekt. Og her kan man jo sende en tanke til ideen om et DNA-register, der netop vil være et fantastisk værktøj for politiet og som uden tvivl vil øge antallet af opklarede forbrydelser. Så hvad venter vi på..?

Et markant flertal af danskerne er i hvert fald positivt stemte i forhold til at indføre et nationalt DNA-register. I 2015 viste en Epinion-måling for DR, at 76 procent af danskerne bakker op om et nationalt DNA-register.