Klumme: Fagre nye verden


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Verden i 2021

Patrioter i den vestlige verden er trykket i bund i forhold til mediedækning og indflydelse. De venstreorienterede medier styrer på alle påvirkningshylder opinionen nærmest til perfektion. Dygtigt forstår de at promovere de politiske darlings frem i lyset. Senest har det amerikanske valg været beviset på, hvilken afgørende magt, der ligger i at have mediemogulerne på sin side. Zuckerberg vandt, og bag ham influencere som Soros. De havde held til at tippe vognlæsset til den forkerte side, den venstreorienterede. Medierne har på kartellignende vis bevidst undladt at omtale Bidens åbenlyse fejl og mangler i forhold til den post, han har tiltusket sig. Med tiltusket menes det helt åbenbare, at Biden er en illegitim præsident, valgt på baggrund af omfattende valgsvindel og indsat som en kransekagefigur for andre og stærkere Deep State-kræfter.

Det omvendt scenarie. Forestil dig en situation med højredrejning, forestil dig et USA med en udefrakommende præsidentkandidat, Trump, der tilsvarende var mediernes favorit. En udefrakommende, der benyttede beskidte metoder for at opnå den vigtigste lederpost i den frie verden, posten som præsident for De Forenede Stater. Historien får du her.

Sommeren 2020, Mar-a-lago, Florida. Donald Trump satte sig for enden af det store konferencebord på sin solide mansion i solskinsstaten Florida. Omkring bordet sad dels hans nærmeste rådgivere, men også nogle af de mest indflydelsesrige opinionsdannere i den vestlige verden. Alle som en var de indstillet på at fortsætte den præsidentkampagne, der skulle munde ud i målet om at få indsat Donald J. Trump i den afgørende position – i The West Wing af det Hvide Hus efter valgaftenen 3. november.

Pengestrømme var kanaliseret de rette steder fra. De højreorienterede pengestærke kræfter, der med en forside i en avis eller med en bevægelse på de sociale medier kunne udgøre den marginale betydning for udfaldet af valget. De var parat til hver især at yde sin indsats. Fire år med en venstreorienteret dynamisk leder, Biden, havde været ulidelige. Lovgivning på lovgivning havde standset den højreorienterede, styrende opinion fra indflydelse. Biden og hans stab havde sat en ære i at sætte labels på den globalisering, og det menneskesyn, der sved i øjnene på republikanere og de sociale medier, der helt åbenlyst gjorde sit til at kompromittere og udskamme Biden.

Biden var en forræder over for den almindelige amerikaner ved at tillade indstrømning af billig arbejdskraft og varer. Kina foretrak klart Biden-administrationen frem for en figur som Trump. Trump anså kineserne som en trussel mod det Kina, som søgte verdens dominans bl.a. ved at bevidst have ladet laboratorierne i Wuhan udslippe COVID-19, for at opnå et verdensomspændende nedlukning. Det lykkedes. Og løgnen blev fortiet. Trump havde indset det kinesiske spin og spil. Trump var rede til at gøre kineserne ansvarlige.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Det er jo arabere, der dræber arabere

Mødet i Mar-a-lago blev afsluttet i dybeste hemmelighed. Protokollen blev kun kendt af de tilstedeværende. Fire års frugtbart samarbejde skulle stå sin prøve i de kommende måneder inden valget. Ud over donationer i milliardklassen fra Big Tech ville det være Big Techs opgave at nedtone valgkampagnen for Bidens folk. Det var relativt enkle tiltag, som på det medielogistiske plan gik ud på at nedsætte cirkulationshastigheden på valginformationer fra Biden-lejren, blokere Biden-venlige Facebook-sider og fremme tilsvarende anti-Biden sider ved at øge deres cirkulation og udbredelse. Enhver tilkendegivelse af synspunkter om mangfoldighed ville blive opfanget og gransket i forhold til fællesskabsregler, der helt åbenlyst var affattet med et højreorienteret og patriotisk sigte for øje.

Twitter, CNN, og chefredaktører på de ledende medier lod bevidst nationalsindede komme bedre og tydeligere til orde. Journalister og medarbejdere på de sociale medier og medier i øvrigt blev bevidst rekrutteret på højrefløjen. Det var forudsat, at præsident Bidens budskaber ville blive saboteret og fortolket negativt, at hans positive resultater blev overset og ikke omtalt. Og det var forudsat, at Trumps manglede forudsætninger for at bestride jobbet som præsident til jobbet samt hans dubiøse forretningsforbindelser, der støttede hans kandidatur, skulle mørklægges for offentligheden.

Kun marginale medier på den yderste venstrefløj så en ære i at omtale Biden som en mand af folket, en mand man kunne stole på, en mand med integritet. Planen var så vidt muligt at få lukket og opkøbt de for Trump planerne forstyrrende elementer. Planen var at få lukket præsident Bidens og hans stabs adgang til de sociale medier. På den vis blev de hensat til ukendte medieplatforme langt fra det forum, hvor de højreorienterede medier rådede over de afgørende opinionsdannelser for vælgervandringer.

Europa. Europas førende medier havde samme afsæt som de amerikanske. Man bekæmpede indædt mangfoldighedssynspunkter og fremmede de islamkritiske. Den nationale selvstændighed og det oprindelige var i højsædet. EU havde udspillet sin rolle efter mange år på øretævernes holdeplads. EU var nu hensat til at agere i det, der var den oprindelige tanke, som en handelsorganisation, hvor hvert land suverænt hhv. åbnede for veluddannede vestlige indvandrere og lukkede grænserne for ikke vestlige migranter. Islam var et absolut no go i enhver tænkelig henseende.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Et udvidet DNA-register er en ægte win-win

Europa var nærmest blevet renset for enhver form for ikke-vestlig ghettodannelse og anden ikke-vestlig indflydelse. Det efter at opinionen, præget af mediernes indflydelse, havde lagt pres på enhver politiker med blot en anelse af et humanistisk konventionsmæssigt synspunkt i sit dna. Resultatet? En historisk nedgang i kriminaliteten efter massedeportationernes tid var oprundet og et tilsvarende fald i udgifterne til social national bistand til de migranter, for hvem portene nu var lukket til Europa.

Kun Biden havde stædigt ført en venlig og imødekommende politik over for illegal indvandring til USA. Biden og hans administration så det som sin rolle at bære faklen for en vestlig verden, der havde lukket sig om selv og afskaffet eller nedgraderet et FN til at have karakter af en kaffeklub for hvide, pengestærke lande.

Gaderne i USA blev i månederne op til valget præget af højreorienterede, hvide grupperinger under paraplyorganisationen Proud Boys. De promoverede et USA tilbage til de oprindelige dyder bestående af retten til mere selvstyre i de enkelte stater, til kristendom og familiens rolle som det bærende element. Mordet på en ubevæbnet, hvid ung mand begået af en sort politimand var bevidst blevet udnyttet til at fremme vold og hærgen i bymidterne i USA.

Den udbredte vold mod hvide begået af andre etniciteter blev fremhævet på medieplatforme for bevidst at støtte Trump i valgkampen. Det selv om enhver statistik viste, at de fleste hvide blev dræbt af hvide. Målet helligede midlerne. Det var naturligt at være en vred, hvid ung mand ifølge massemedierne. Hvide grupperinger havde i månedsvis gennemtrawlet bymidterne for at prygle modgrupperinger som Antifa og BLM, der blev udskammet og stigmatiseret af medierne som enemies of the state.

Valgdagen. De udtænkte og centralt indsatte påvirkningsmidler gjorde sit til at medierne allerede tidligt på valgaftenen kunne udpege Trump som vinder. New York Times ryddede forsiden og erklærede valget for det sikreste og reneste i USA’s historie. Folket havde talt, selv om der helt åbenlyst havde været tale om valgsvindel i organiseret form. Valgmaskiner havde ulovligt været koblet til nettet i svingstater således, at der havde forekommet uforklarlige udsving til fordel for Trump på valgaftenen og natten. Afdøde var indgået i valgstatistikken, stemmer på Trump var på lige så uforklarlig vis dukket op, mens stemmer med samme antal var forsvundet fra Biden-lejren via digital manipulation. Ingen medier fandt anledning til at granske og stille spørgsmål ved det.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Politisk analyse – Del 3 "Et nyt jerntæppe i Europa er indvandringens pris"

Digital påvirkning via udenlandske kræfter, i samarbejde med Trumps folk, blev omtalt som konspiration. Domstolene i USA realitetsbehandlede ikke klagerne, men afviste dem som politisk motiverede. Medierne var biased og gjorde et stort nummer ud af latterliggøre Bidens vælgere som venstreradikale fascister. Et angreb på Kongressen af et par hundrede Biden-hooligans blev dygtigt udnyttet af Trump-siden til at stigmatisere det liberale USA som et arnested for kommunistisk tænkning. En rigsretssag mod Biden blev planlagt. Så kunne man afskære ham fra opstilling ved næste præsidentvalg.

Efter valget. Trump fik sin kontorstol i det Ovale Værelse. En mand uden specielt gode lederevner, uden andre visioner end tanken om et lukket USA. En mand præget af årtiers ørkenvandring i finanskredse fjernt fra det amerikanske folk blev indsat som præsident. Reelt var magthaverne nu et højreorienteret kartel bestående af pengestærke hvide, kristne dogmatikere. Dygtigt forstod man at nedtone, hvad sejrens omstændigheder i virkeligheden havde beroet på. Al omtale om valgsvindel blev nedtonet og marginaliseret til kun at foregå på obskure venstreorienterede medieplatforme. Verden ville bedrages og det blev den. Big time.

Det største tyveri i verdenshistorien var begået uden at de åbenbare kriminelle blev pågrebet og retsforfulgt. Fremadrettet ville ethvert valg i USA være forudsat afgjort på forhånd. Skabelonen havde virket, og der var intet der ville kunne ændre den, så længe Deep State på højrefløjen virkede. Nu skulle verden og USA ændres, og de sidste, der skulle have indflydelse på det, var de besværlige og uforudsigelige vælgere, der alligevel ikke vidste, hvad der var bedst for dem. Specielt de venstreorienterede. The ”great reset” set med ekstreme højreorienterede briller stod på tærsklen til at forvandle verden til ukendelighed, økonomisk og politisk. The great hoax omkring demokratiet var en realitet. Aldous Huxley forudså det i 1930’erne. Det havde blot taget 100 år før den kom, det Huxley kaldte den fagre nye verden.