Klumme: FNs inkompetence – sort på hvidt


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Status quo

Vi har vel allesammen vidst, at De Forenede Nationer (FN), hvis formål i første række er fredsbevarende – i utallige år, dvs. sige siden organisationens grundlæggelse i 1945, har været en stadig kilde til ærgrelse pga. inkompetence, korruption og politisk ensidighed. Det drejer sig her om en kæmpeorganisation, et monstrum, med 193 medlemsstater, et utal af overbetalte ansatte, en lang række underorganisationer og et enormt budget, men uden mange resultater at kunne prale af. Ikke mindst FNs mange uduelige, frasefyldte generalsekretærer – der er naturligvis undtagelser – får den politisk vakte til at ryste på hovedet. Tænkt blot på sydkoreaneren Ban Ki-moon (2007-16) og portugiseren António Guterres (2017-) og på alt det, de ikke har udrettet; den ene ofte tavs, når han burde udtale sig, den anden højtråbende til ingen nytte!

Bevisførelsen

Dokumentation leveres år for år siden 1993 af den uafhængige organisation UN-Watch med sæde i Génève og lektyren får den chokerede læser til at tage sig til hovedet. Organisationens nedtælling af skandaler for 2018, offentliggjort d. 26. december, ser således ud og begynder med tiendepladsen blandt FNs værste tiltag:

10. En forherligelse af den venezuelanske præsident Nicolás Maduros regime

I september 2018 rejste FNs “uafhængige menneskerettighedsekspert”, den cubanskfødte Alfred de Zayas, til Venezuela og afleverede herefter en rapport, der fuldstændigt hvidvasker Maduros forbryderiske og undertrykkende regime. Til gengæld indeholder rapporten propagangafotografier af bjerge af levnedsmidler i et land, der lider af en katastrofal mangel herpå. Der er heller ingen omtale af de utallige politiske fanger, og fremtrædende dissidenter, som f.eks. Leopoldo Lopez og Antonio Ledeyma, fordømmes af de Zayas som krigshetzere. Det er betegnende, at organisationer som Amnesty International og Human Rights Watch har afvist at kritisere de Zayas.

9. FN udpeger Tyrkiet til vicepræsidentskabet af en komité, der skal overvåge overholdelsen af menneskerettighederne

Ja, man tror det er løgn, at det netop skulle være den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdoğans regime, der har forfulgt, arresteret og fængslet titusinder af journalister og dissidenter, netop menneskerettighedsaktivister, der af FN har fået tildelt dette vicepræsidentskab.

8. Cuba får tilladelse til at fremlægge hundredvis af forfalskede beretninger om landets overholdelse af de internationale mennskerettighedskonventioner

I maj 2018 indleverede Cuba til FN hundredvis af forfalskede beretninger, der skulle være blevet formuleret af en række NGOer, og som lovpriste det diktatoriske regimes overholdelse netop af de demokratiske menneskerettigheder. Det er en grotesk detalje, at beretningerne også omfattede ”Den cubanske hundesportsforening”. Forfalskningerne blev afsløret, men uden nogen form for konsekvenser. Tværtimod angreb den cubanske regering FN for at have afsløret forfalskningerne.

7. FN udpeger Saudi Arabien til tre nøglepositioner i FN-organer, der beskæftiger sig med kvinderettigheder

For tiden består FNs Menneskerettighedskommission af Irak, Cuba, Kina, Qatar, Angola, Burundi, Pakistan, Venezuela, Den demokratiske republik Kongo, Afghanistan, Saudi Arabien og De forenede arabiske Emirater, en fornem liste over en række af de værste diktaturer. I marts 2018 fik Saudi Arabien tildelt et sæde i FNs Kvinderettighedskommission understøttet af Sverige, Belgien og Irland! I april indvalgtes Saudi Arabien til endnu en kommission. Denne har til opgave at overvåge ligeberettigelse mellem kønnene og endelig fik landet i juni også sæde i en kommission, hvis opgave det er at bekæmpe diskriminering af kvinder. Her er enhver kommentar overflødig

6. FN forbliver i lang tid tavs i forbindelse med Irans overgreb mod dets egen befolkning i januar 2018

En række voldsomme men fredelige protester havde fundet sted i Teheran, rettet mod politiets brutale nedkæmpelse under anvendelse af tåregas og skydevåben af en række demonstrationer. Demonstranterne var enten blevet arresteret, slået ned med knipler eller endog ramt af skud. Men først på et senere tidspunkt bad FNs repræsentant Zeid al-Hussein med uld i munden de iranske myndigheder om at respektere de demokratiske spilleregler – netop i Iran!

5. I oktober 2018 optager FN Eritrea, Bahrein, Somalia og Cameroun i dets menneskerettighedskommission

Hermed brød FN endnu engang dets egne regler om ikke at optage lande, der på eklatant vis overtræder de demokratiske spilleregler og selv de mest elementære menneskerettigheder. En række organisationer, bl.a. Raoul Wallemberg-komiteen, protesterede, men forgæves.

4. FNs Generalfordsamling fordømmer i 2018 ialt Israel 21 gange, men undlader at fordømme Hamas én eneste gang

Mens FNs Generalforsamling i 2018 med seks resolutioner kritiserede Iran, Syrien, Nord Korea, den russiske anneksion af Krim-halvøen, Myanmar og den amerikanske embargo af Cuba ramte bandbullen Israel hele 21 gange. USAs forsøg på at få Generalforsamlingen til både at fordømme den palæstinensiske terrororganisation Hamas med dets tusindvis af raketangreb rettet mod mål i Israel og Cubas eklatante overtrædelser af menneskerettighederne mislykkedes derimod. Her kan det være på sin plads at gøre opmærksom på Hamas’ charter af 18. august 1988, hvor vi i artikel 13 kan læse flg.:“Der findes ingen anden løsning på det palæstinensiske problem end gennem jihad. Initiativer, forslag og internationale konferencer er alt sammen spild af tid og nytteløse bestræbelser.”

3. Overstrømmende lovprisning fra FNs side af Kinas og Saudi Arabiens overholdelse af de internationale menneskerettigheder

Efter at FNs menneskerettighedskommission havde undersøgt den forelagte dokumentation, blev Saudi Arabien rost af 75% af de delegerede, mens Kina kom ind på førstepladsen med en tilslutning på hele 86%. UN Watch afslørede skandalen, hvilket førte til The Washington Times’ ironiske overskrift: “U.N. praises Saudi Arabia on women’s rights.”

2. FN protesterer imod, at Iran og Nordkorea ikke må studiere nuklear teknologi i Europa

I oktober 2018, fremlagde FNs “menneskerettighedsekspert” Idriss Jazairy – tidligere algiersk ambassadør til FN –en rapport for FNs Generalforsamling, i hvilken han protesterede imod, at iranske og nordkoreanske studerende og videnskabsmænd ikke havde tilladelse til at studere atomfysik og nuklearteknologi i Europa. Tilsyneladende forstyrrede det ikke Jazairy, at begge de pågældende lande har truet med at udslette andre lande – henholdsvis Israel og USA – med deres atomraketter. Helt absurd var hans mundtlige præsentation of rapporten, hvor han nævnte Belarus, Cuba, Iran, Nordkorea, Qatar, Rusland, Sudan, Venezuela, Zimbabwe, Yemen og Syrien som ofre for den vestlige verdens sanktioner og dermed udsat for an alvorlig krænkelse af menneskerettighederne. Og denne person sidder på en højt lønnet FN-stilling betalt bl.a. af lille Danmark!

1. Det syriske Assad-regime har formandskabet i FNs afrustningsforum UNODA

I april 2018 overtog Syrien formandskabet i den underorganisation, der skal overse afrusningen af kemiske og atomare våben. Nu ved alle, at Syrien ikke er gået af vejen for at anvende giftgas mod dets egne hospitaler, kvinder og børn. Skandalen kom frem under en pressekonference i det amerikanske State Department i Washington og spredtes herfra ud over hele verden via Associated Press, CNSNew og en række internationale aviser. USA opfordrede Syrien til at træde tilbage og meddelte officielt, at landet “hverken var i besiddelse af tilstrækkeligtroværdighed eller moralsk autoritet til at kunne lede dette afrusningsforum og både Storbritannien og Tyskland “beklagede dybt” Syriens formandskab. Men lige meget hjalp det.

Herefter kan man kun omskrive salig Ludvig Holbergs velkendte udsagn: FN er et galehus! Kan man fortænke præsident Trump i at ville reducere de enorme amerikanske tilskud til denne dårekiste, der kunne nedlægges den dag i morgen, hvis USA lukkede for pengeskuffen?