Klumme: Grotesk: hvis 112-skandalen skal undersøges af regionen.


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Finn Rudaizky

Dag efter dag har Berlingske bragt rystende afsløringer af, at nødstedte og bange borgere som ringede til alarmcentralen på 112 faldt igennem systemet. Opkaldene blev simpelthen ikke håndteret professionelt og hurtigt. Eksemplerne på at borgere med hjertestop ikke har fået den hurtige hjælp de behøvede er simpelthen rystende.

I mine snart 12 år i regionsrådet har jeg aldrig oplevet noget lignende. På et forretningsudvalgsmøde i regionen er vi nu blevet præsenteret for, hvordan regionen og alle partier undtagen Dansk Folkeparti, vil håndtere situationen. Endnu en gang lukker systemet sig om sig selv.

Den nye Regionsformand Lars Gaardhøj (S) og et overraskende stort antal partier, S, SF, R, V, K og Å, lægger nemlig op til, at regionen skal undersøge sin egen skandalesag. Kan man forestille sig andre steder, hvor den anklagede får lov til selv at undersøge sin sag? Resultatet af en sådan undersøgelse der nu lægges i hænderne på regionens Center for Sundhed vil der blive sat spørgsmålstegn ved, så snart konklusionerne lægges frem. Center for Sundhed skal svare på de spørgsmål i et kommissorium, som de selv har lavet.

Hvad er det i øvrigt for et signal at sende til de 30 modige og ansvarlige medarbejdere som i deres desperation er gået til Berlingske med deres berettigede kritik af håndteringen af 112? Det er mennesker som først har forsøgt på alle måder at komme igennem med deres budskaber af de formelle kanaler.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Alles kamp mod alle i EU

Når Berlingske så sikrer fokus på de dybt kritisable forhold, er regionens svar, at de nu vil undersøge sig selv. Det er at gøre ansvarlige medarbejdere til grin slet og ret.

Borgerne må også ryste på hovedet, og jeg kan frygte, at endnu flere dygtige medarbejdere vil søge væk fra regionen, simpelthen fordi den ikke er en ansvarlig arbejdsgiver.

Regionen står for de vigtigste samfundsopgaver overhovedet – vores sygehusvæsen og vores alarmcentral. Hvorfor regionen vælger at spille hasard med borgernes tillid til så vigtige og vitale samfundsområder går over min forstand. Det er nu og her regionen bør vise, at den har mod og vilje til at lægge alt frem for eksterne eksperter og få en helt uvildig vurdering af det katastrofale forløb, som vi gennem Berlingske har været vidne til i de seneste dage.

Mon ikke regionen vil henholde sig til, at der skal tilkaldes nogle ekstra eksperter der skal se på den tekniske side af sagen i forbindelse med den kommende redegørelse? Det er dog langt fra nok. Selve ansvaret for tilrettelæggelsen af undersøgelsen ligger nemlig på regionens bord, og det er helt uacceptabelt.

Jeg opfordrer derfor partierne i regionsrådet og regionens borgere,  til at vende sig mod regionens forslag til undersøgelsen og kræve, at der skal gennemføres en ekstern analyse af hele forløbet, og at uafhængige eksperter med indsigt i området skal fremlægge et katalog over, hvordan vi forhindrer nogensinde at stå i samme situation igen.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Danmarks svar på Quisling

Det skylder vi borgerne og medarbejderne i Region Hovedstaden