Klumme: Har islamkritikere ophavsret?


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Lars Hedegaard

Så har jeg læst Mads Aamand Hansen og Christian Vollmonds gymnasielærebog, “Hvem stod bag? Konspirationsteorier, skjulte magter og alternative forklaringer”, 2. udgave, 2019.

I den tydelige hensigt at hænge mig ud har forfatterne hugget teksten til en tale, som jeg holdt i New York i september 2012 og senere offentliggjorde i Dispatch International. Der er ikke tale om korte citater, men hele teksten på godt tre sider, som de altså aftrykker uden at have spurgt mig om lov.
Efter teksten kommer der nogle “arbejdsspørgsmål”, som det er meningen, at gymnasieeleverne skal svare på. Et af dem lyder: “Hvilken hemmelig alliance mener teksten, at der findes?” Det er nemt at besvare, for teksten omtaler ikke nogen hemmelig alliance.
Det gider jeg imidlertid ikke at diskutere med Hansen og Vollmond. Derimod vil jeg bede min advokat undersøge mulighederne for at sagsøge forfatterne og deres forlag, Frydenlund, for brud på min copyright ved uden tilladelse af have aftrykt min tekst.