Klumme: Har Regionen handlet ulovligt?


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Flere juridiske professorer tvivler på, at Region Hovedstadens lukkethed i forbindelse med indkøb af Corona værnemidler, er lovlig.

Når vi i Dansk Folkeparti rejste spørgsmålet om hemmeligholdelse af oplysninger omkring disse indkøb af værnemidler, var det ikke første gang, at DF har sat spørgsmålstegn ved regionens såkaldte “fortrolighedspolitik”.

Der er desværre en tradition for, at man for ofte sætter stemplet med ordet FORTROLIGT på sager, som efter min mening slet ikke er fortrolige, men som holdes væk fra åbenhed i offentligheden, fordi det tilsyneladende er politisk opportunt. Det har vi fra DF’s side påtalt flere gange. Det værste eksempel i den henseende, var regionens indkøb af Sundhedsplatformen. Det største milliard indkøb i regionernes historie, blev besluttet på et lukket møde. Det var helt forrykt og givetvis ulovligt.

Det protesterede DF imod, men ingen partier støttede os – og vi valgte, som det eneste parti, at stemme imod købet af Sundhedsplatformen. Den aktuelle sag med tvivl på lovlighed bør afklares. Derfor foreslår jeg, at sagen sendes til Folketingets Ombudsmand, så vi kan få en afklaring: lovlig eller ulovlig?