Klumme: Historien gentager sig selv


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Joseph Raymond McCarthy var ikke kun Republikansk delstatsguvernør i Wisconsin, han blev også symbolet på den kommunistforskrækkelse, der bredte sig som en steppebrand i USA i kølvandet på den kolde krig. Et jerntæppe var gået ned i Europa efter 2. verdenskrig, som Winston Churchill udtrykte det i 1946. Det opdelte den frie verden i vest fra det kommunistiske diktatur i øst, fordelt over de lande russerne holdt i et militært og politisk jerngreb.

På den amerikanske hjemmebane blev Joseph McCarthy den, der navngav jagten på mistænkte kommunistiske kollaboratører eller blot folk, som på den ene eller anden vis tilkendegav synspunkter, der ikke helt flugtede med tidens højredrejning og tænkning. Ren fascistoid ensrettet tankegang, som McCarthys støtter på alle fronter satte ind mod.

Alt fra skolelærere, der satte spørgsmålstegn ved fornuften i raceopdeling, til skuespillere, der enten havde spillet socialrealistiske roller som Charlie Chaplin, eller blot hverdagsmennesker, som på den ene eller anden måde stak ud fra mængden, ved eksempelvis at skrive, tænke eller sige noget, som blot antydningsvist kunne opfattes som en kritik af USA. Typisk kunne de ramte stille sig op i arbejdsløshedskøen (og den var lang i 50erne) efter at de havde været en tur igennem en smædekampagne med rygter om kommunistisk eller spionmæssig aktivitet for uamerikansk virksomhed. Rent kainsmærke at få i de år.

McCarthyismen og McCarthy selv led en krank skæbne efter at senatet i USA i 1954 tog afstand fra McCarthy. McCarthy selv døde som en knækket mand i 1957. Han efterlod sig en vej brolagt med bristede illusioner, selvmord og psykiske lidelser hos de folk, som var McCarthyismens ofre.

Og så er det vel ikke helt tilfældigt, at tankerne går til den måde, hvorpå det venstreorienterede USA udøver en nypuritanisme over for det mere konservative USA, det republikanske segment af tænkere, mediefolk, skuespillere og blot almindelige amerikanere.

Tidens tænkning står i korrekthedens, ensretningens, krænkelseskulturens, anti-sexismens, anti-racismens, globalismens og internationalismens tegn. Ve den, der er patriot, har et konservativt værdigrundlag eller på nogen måde stikker blot 12 grader ud fra den motorvej, som nymarxisterne og nypuritanerne kører på.

Klinger eller lyder ekkoet fra de tågede, fjerne 50ere bekendt? Sagen og forskellen er blot den, at der i dag ikke er noget jerntæppe, nogen kommunister undtagen dem i kuriøse lande som Cuba og Nordkorea, som ingen tager alvorligt, og ingen verdenspolitisk betydning har bortset fra de fedtede fingre Dr Evil-figuren i Nordkorea har, når han kører dem hen over tasterne til de langdistancemissiler verden frygter.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Det amerikanske valg er ikke ovre

Til gengæld har der i en generation eller to i USA og den vestlige verden hersket en pandemi meget ældre end den COVID-19, som sprang ud af laboratorierne i verdens største viruscenter i Wuhan. Den pandemi er af politisk karakter og har rod i en verden af marxistisk tanke- og vraggods fra en mikstur af 68-segmentet, universitetstosser og anti-racister, der ihærdigt holder tanken om et repressivt, hvidt overherredømme og nykolonialistisk politisk styret, nærmest McCarthyistisk USA, i live. Trumps USA illuderer alt det, de hader. Vær ikke i tvivl om det.

Alt i alt repræsenterer nypuritanerne en giftig cocktail, og på alle niveauer og hylder af samfundet lader de en mejetærsker køre hen over befolkningen for at få den til at makke ret. BLMs ødelæggelse af talrige byer i USA er notorisk blevet nedtonet i massemedierne. Hvorfor? Fordi målet om at vende alting på hovedet helliger midlerne.

Den gratis omgang, nemlig det, at taberen, den socialt udsatte og småkriminelle, George Floyd blev aflivet af en hvid betjent, blev grebet med kyshånd af tidens nyMcCarthyister. For det er hvad de er.

Selvforherligende, selvpromoverende, selvovervurderende, selviscenesættende og selvglade er, hvad de også er. Alt lige fra de hvide selvhadere til de sorte racister og vor afrikanskfødte racefanatiker, klovnen der leder sin flok af umælende hvide, danske får, Bwya Sørensen, har opfattelsen, at folk skal bedømmes på deres hudfarve og ikke deres karakter. Altså modsat af, hvad den ægte vare prædikede, den virkelige verdens borgerettighedsforkæmper, Dr Martin Luther King.

King som aldrig opfordrede til eller stod bag en eneste voldelig demonstration, men tværtimod prædikede ikke-vold i et raceopdelt og stærkt racistisk baseret USA. Og det navnlig i sydstaterne, hvor Demokraterne historisk stod stærkt i efterdønningerne på årtiers fattigdom, en borgerkrig og en mangel på økonomisk udvikling. Nu er Demokraterne blevet de sidste dages hellige i vor tid.

McCarthyister, de nypuritane har mange navne og ansigter, et er dog fælles nemlig intolerancen og perlerækken af førnævnte selv-begreber. Nogle gange hedder Joseph McCarthy også Nancy Pelosi eller Kamala Harris, og andre gange sætter den nye lige så intolerante verdensorden, NWO, blot en kransekagefigur i form af en værdiløs olding som Joe Biden ind som leder i magtens centrum. Så er alt lettere at styre i den laboratorieskabte Deep State-verden, man forsøger at kreere.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Sammen kan vi redde Danmark

Når Biden intet har skabt efter 48 år i sumpen i Washington, hvorfor skulle han så lige kunne gøre en forskel her og nu som præsident, vil en almindelig gennemsnitshjerne tænke. Men, man skal lige huske at sætte ind i ligningen, at fornuft ikke indgår i de politisk korrektes begrebsverden og deres begrebsapparater. Her er det nok, at man slipper af med Trump, om det så sker med falske lodder i vægtskålen på valgnatten. Pyt, det er jo kun demokratiet, der sættes ud af kraft, det har almindelige mennesker alligevel ikke forstand på.

Coronaen kom som sendt fra himlen. Man er tilbøjelig til at tro, at Demokraterne bestilte den hos de kinesere, Biden og søn i forvejen drev en undercover forretning med, da Biden var vicepræsident under det politisk korrekte USAs kæledægge, Barrack Obama.

Hele NWO har modtaget COVID-19 som en gave. Styring, frygt og trusler som under McCarthy-tiden har på ny vundet indpas. Al kritik af de bivirkninger, som eksperimentale vacciner måtte have, verfes af som misinformation på de marxistisk, nypuritansk inspirerede sociale medier og på mainstreammedierne i øvrigt. Sidstnævnte vil jo også gerne være med på tidens tangenter.

Og med COVID-19 blev de målbare resultater, Trump havde nået på alle parametre, behændigt elimineret, nu hvor man kun skulle tale om mundbind og om, hvor dårligt forberedt Trump var på pandemien.

Orwells tanker og advarsler om Big Brother in mente lever i bedste velgående. Ingen overdrivelser er for store, opstramning af valgregler kan sammenlignes med tab under borgerkrigen. Ord kan slå ihjel i den nypuritanske verden og præsident Bidens verden, når han taler.

Man kan narre en del af folket en del af tiden, men ikke hele folket hele tiden. USA er trendsætter for hele den frie verden på godt og ondt. Også med den ondskab, som udspringer af det Demokratiske parti og dets nypuritanisme.

Der hvor timeglasset vender, er, når nypuritanerne, ny-McCarthyisterne bliver ramt af virkeligheden præcis som det skete i 50erne. Når folk har fået nok. Når mordraterne stiger med 300% i byerne, fordi politiet økonomisk bliver udsultet af Demokratisk styring eller mangel på samme, når brave, tapre journalister på Fox News som Tucker Carlsson, trods trusler og intimidering fra de altid voldsparate venstre-radikale har fået bragt tilstrækkelig med historier og videoer om, hvordan børn og kvinder bliver udsat for seksuel udnyttelse og menneskesmugling over grænsen til Mexico, fordi Demokraterne lader kriminelle styre grænsen til Mexico, så vender timeglasset på ny.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Findes der menneskeracer? Del III

Lige nu styres grænsen til USA af narko- og menneskesmuglerkarteller, fordi det Demokratiske parti og dets værdiløse præsident ikke tror på lov og orden, fordi baglandet bestående af marxistisk indstillede ideologer fortæller dem, at lov og orden er lig med racisme og hvidt overherredømme.

At små børn og kvinder bliver udsat for overgreb og smuglet ind i USA, indgår ikke i den begrebsverden, NWO bygger på. NWO og tænkerne bag The Big Reset, Demokraterne og hele Deep State-forgreningerne er teoretisk og ideologisk frit funderet i den blå luft. Virkeligheden, humanisme, vestlig tankegang og kultur, som den er skabt af historiens vingesus, indgår ikke i den begrebsverden, NWO og Demokraterne er funderet på. Det Demokratiske parti skal rives ned og bygges op på ny for at blive et troværdigt og realistisk modspil til den folkelige modbevægelse, Trump repræsenterer.

Kynisk set betyder det ikke noget for NWO, BLM og det Demokratiske partis venstreorienterede tilhængere, at lovløsheden i de amerikanske byer også betyder drab på børn og andre sårbare grupper. Kynismen længe leve, for kynismen har altid været drivkraften i højre- og venstre-fascistoide kræfter.

Nypuritanere, nyfacister, ny-McCarthyister forener eder. Når solen står op over et folk, der har fået nok, vælger man til sidst virkelige mennesker af kød og blod til at fordrive al den ondskab, de repressive kræfter kan mønstre. Biden, Pelosi, Kamala Harris vil alle som en ende på historiens mødding sammen med deres spindoktorer, mediefolk og tilhængere i øst og vest, nord og syd.

Jorden drejer stadig om sin akse, selv om jordens afskum som NWO, Deep State folkene og de syge dele af det Demokratiske parti tror, at den drejer omkring dem.