Klumme: Klimatossernes folketingsvalg


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Klimaet er et af valgkampens hedeste emner og partierne kappes om at være de mest klimavenlige. Men klimatosserne – hovedparten af danske vælgere – holdes for nar af såvel politikerne som erhvervslivet. For i virkeligheden handler det moralske klimakorstog herhjemme om at booste politikernes ego og klatte klimatossernes penge væk på subsidier til virksomheder i den grønne branche.

Den grønne omstilling er gået i stå

Politikerne og medierne gentager til hudløshed, at Danmark har den grønne førertrøje, er et grønt foregangsland, er verdens bedste til det med energi og står for kun 0,1 pct. af det globale CO2-udslip. En analyse af 5 ud af de 17 FN’s delmål på miljøområdet, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har gennemført, viser imidlertid, at den grønne udvikling i Danmark enten er gået den forkerte vej eller er stagneret.

På det retoriske plan kaster virksomhederne sig ind i klimakampen, fordi det er sexet og får dem til at fremstå grønne og moderne. Undersøgelser viser imidlertid, at kun 40 pct. af store danske virksomheder arbejder aktivt med FN-verdensmålene. Kun 18 pct. har gjort verdensmålene til en erklæret målsætning i deres ledelsesstrategi. Og SMV’erne, dvs. virksomheder med under 250 ansatte, der er rygraden i dansk erhvervsliv, har ifølge Erhvervsstyrelsen en usynlig rolle i forhold til FN’s verdensmål, hvor klimaindsatsen er et af dem.

Danske klimatosser er hykleriske klimasvin

I sine CO2-opgørelser anvender Danmark udelukkende tal for den nationale udledning. Disse tal giver imidlertid et falsk billede af danskernes CO2-udledninger, idet vi importerer enorme mængder forbrugsgoder fra fabrikker i udlandet. Så selv om det ser flot ud i Danmark, bidrager det høje danske forbrug til massiv CO2-udledning i andre dele af verden. Hver for sig har de danske klimatosser således et af de højeste CO2-aftryk i verden.

Der er betydelig diskrepans mellem klimatossernes påståede klimabekymringer og faktiske klimavaner. Danskerne spiser ganske vist en smule mindre kød end tidligere, men flyver mere, og en flyvetur til f.eks. Thailand svarer til fem års forbrug af oksekød. Danskerne definerer fremskridt som øget forbrug af rejser, biler, tøj og mad. Der er derfor meget få klimatosser, der er indstillet på at forringe deres egen livskvalitet markant for at redde klimaet.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Venstrefløjens brunskjorter

Energiforsyningen er stadig kulsort

Trods 23 klimakonferencer kommer verdens forsyning med energi fortsat overvejende fra fossile kilder. Andelen af verdens energiforsyning, der kommer fra fossile kilder, har ligget stabilt igennem de sidste 20 år. I 2000 var den 80%, i 2006 81% og i 2017 81%. Der findes i dag ikke rigelige, billige, stabile og skalerbare energikilder, der kan erstatte fossile brændsler.

Fra den danske energibranche lyder det, at vores energiforsyning nærmest allerede er fuldstændig grøn. Det er den ikke. I 2017 udgjorde vedvarende energi 35 pct. af vores energiforbrug. Vindenergien dækker blot under 10 pct. af rigets samlede energiforbrug, mens 2 tredjedele stadig er fossilt. Der er altså meget langt til målet om 100 pct. vedvarende energi i 2050.

Og mens energibranchen taler grøn omstilling op, købte Danmark i jan. 2019 21 pct. mere gas end i januar året før, oplyser Gazprom. Der er altså langt fra højstemt retorik om det grønne Danmark til det virkelige liv.

Løfterne om el-biler er fatamorgana

Løkkes berygtede løfte om 1 mio. el-biler kræver gigantiske milliardinvesteringer i landets elektriske infrastruktur. Det er der ifølge Dansk Energi slet ikke finansiering til. Ikke overraskende fylder el-biler en lille del af det samlede bilsalg. I årets første kvartal stod el-biler for 1,7 pct. af det samlede salg af personbiler mod 0,7 pct. sidste år.

Danmark spiller ingen rolle i forhold til klimaet

Danmarks CO2-udledning udgør en forsvindende del af den samlede globale udledning. Velstandseksplosionen i Indien og Kina har medført en kraftig stigning i de to landes energiforbrug. Allerede nu udleder Kina mere CO2 end USA og EU tilsammen. Kina og Indien er i færd med at opføre eller udvide kapaciteten på hundredvis af kulkraftværker, og Kina er i færd med at bygge 200 nye lufthavne, der skal stå færdige inden 2035. Efterspørgslen efter elektricitet i Indien ventes at blive fordoblet inden 2030. Holder prognosen stik, vil det medføre en stigning på 50% i kulforbruget.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Europa hinsides godt og ondt

Hvis Danmark med sine enorme milliardinvesteringer i den grønne industri en dag bliver et land helt uden CO2-udslip, vil det ifølge FN’s klimamodeller højst forsinke den globale klimaændring et par dage. Det gør derfor ingen forskel for klimaet, om Danmark “går foran” andre lande i klimakampen.

Statsstøtte sætter en bremse for grøn innovation

I den danske debat hører vi ofte, at det er vigtigt at støtte de grønne brancher for at skabe den teknologiske udvikling, der er nødvendig for at bekæmpe klimaforandringerne. Men det er en myte. Undersøgelser viser nemlig, at subsidierne ikke skaber grøn innovation, fordi det er meget sikrere for virksomhederne at blive ved med at satse på stærkt subsidierede vindmøller, solpaneler samt biomasse i stedet for at udvikle nye, reelle alternativer til fossile brændsler.

En fantastisk handel for klimatosserne

I debatten om den grønne omstilling er der meget lidt fokus på klimaregningen. Når politikerne lover grøn omstilling, høj levestandard og en stor offentlig sektor på én gang, er det tomme valgløfter, fordi finansieringen mangler. Alene de manglende indtægter fra bilafgifterne vil slå et hul i statskassen på 50 mia. kr. Hvert år.

Det vil koste en bondegård at omstille Danmark til et klimaneutralt samfund, og borgerne skal derfor forvente, at der kommer en regning, som markant vil sænke deres levestandard. Den grønne lobby er allerede gået i gang med at vænne klimatosserne til tanken. Den tidligere overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen siger: ”Hvis omkostningen er, at vi ikke bliver to procent rigere om året, men måske blot trekvart procent, og så samtidig redder Jorden, er det jo en fantastisk handel”. Et godt råd til klimatosserne er: Hold fast på jeres tegnedrenge, for banditterne i de grønne habitter er på vej med en fantastisk handel.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Godt økonomisk udspil fra NB

Danskerne står alene med deres klimabesættelse

Danske klimatosser lever i en virkelighedsfjern boble, idet de tror, at resten af EU deler Danmarks besættelse af klimapolitik. Klimaforandringer prioriteres imidlertid lavt i EU, især i Syd- og Østeuropa. Mens 68 pct. af danske vælgere ser klimaspørgsmålet som det vigtigste emne, er det samlede gennemsnit for Sydeuropa 30 pct. og Østeuropa 25 pct. En koordineret fælles indsats i klimapolitikken på EU-plan har derfor meget lange udsigter.

Det handler om at gafle klimatossernes penge

Klimakorstoget herhjemme drives af den grønne mafia bestående af udspekulerede politikere, miljøaktivister, klimakonsulenter, lobbyister og industriinteresser. De tager ifølge Cepos 10 mia. kr. årligt fra almindelige borgere, herunder dem med de laveste indkomster, og omfordeler dem til aktionærer og direktører i de ”grønne” brancher.

Taberne er almindelige danskere, for hvem følelsen af at gøre det gode er vigtigere end hvad der faktisk hjælper i det virkelige liv. Der er derfor ingen grænser for, hvad danskerne er villige til at betale i skat til den grønne mafia. Det er illusionen, der tæller for de dumnaive klimatosser.

OBS: Læs og del gerne klummen fra din Facebook-profil, fordi Danmarks Radio har fået Facebook til at lukke 24NYT’s profil.