Klumme: Kommer der en ambulance ?


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Finn Rudaizky
Der må hurtigt ryddes ordentligt op i Akutberedskabet i Region Hovedstaden. Det kan ikke fortsætte med den nuværende og utrygge styring, med mange mistede 112-opkald og forsinkede ambulancer til livsvigtige hjertesvigt eller til børns pludselig opståede sygdom. Jeg tror, det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke kun er behov for teknisk bedre styring og mere effektive sundhedsløsninger. Medarbejdernes tillid til en fremtidig ledelse, er ubetinget nødvendig. Desuden må der omgående fremlægges en plan for det kommende ambulanceberedskab. I hele Danmark er der reddermangel, men værst ser det ud i Region Hovedstaden.
I Hovedstadens Beredskab, har 16 ud af 220 reddere, på det seneste, valgt at søge væk. Det betyder, at man mangler næsten 50 reddere. Det vil automatisk medføre nedlæggelsen af flere ambulanceberedskaber, og så handler det snart ikke længere om, hvor længe man skal vente på en ambulance, men om der kommer en ambulance ? Desuden burde det analyseres nærmere, hvorfor så mange reddere flygter fra Region Hovedstaden. De reddere, som jeg har haft mulighed for at tale med om problemet, fastholder alle, at det skyldes de hårde arbejdsvilkår, som Region Hovedstaden har pålagt. Fremtidens forhold skal tydeliggøres for redderne, ellers vil de fortsætte med at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads.
Det tager omkring fire år at uddanne en ambulanceredder og problemet for Region Hovedstaden starter allerede i næste måned. Fællestillidsmand i Hovedstadens Beredskab, Andreas Keil, har i Berlingske 23/10, sammenlignet reddersituationen i hovedstaden med en patient med en massiv blødning, hvor der ikke er tid til at slå rundkreds og debattere, men derimod kræves resolut handling. “Stands ulykken”. Region Hovedstaden har slået rundkreds og er gået i drøftelsesmode, og derfor kan patienten forbløde, mener Andreas Keil.
I DF synes vi, at det er bekymrende, at redderne nu på femte år, er kommet med konkrete forslag til at forbedre forholdene for redderne og derved sikre bedre service til borgerne. Først efter, at Berlingske har rullet 112-skandalen frem, er man fra Region Hovedstadens direktion og Regionsformand, begyndt at lytte. Men, hvorfor har de valgte politikere i Region Hovedstaden ikke reageret ? Det sørgelige svar er desværre: Ingen af politikerne var blevet orienteret om de åbenbare 112-problemer og arbejdsforhold for ambulance-redderne! Tak på borgernes vegne til Berlingske, for at have kulegravet sagen.