Klumme: Kynisk udnyttelse af Greta Thunberg


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Da den svenske skolepige, Greta Thunberg, i maj 2018 vandt en essaykonkurrence om miljøet udskrevet af Svenske Dagbladet, startede hun en klimakarriere, båret frem af en kulturmarxistisk voksenverden, der straks så, at de kunne udnytte den (dengang) 15-årige pige i deres kamp mod de onde, højreorienterede klimabenægtere.

Kort efter essaykonkurrencen blev hun således kontaktet af klimaaktivisten Bo Thorén fra gruppen Fossil Free Dalsland og ved et efterfølgende møde med gruppen blev idéen om en ”skolestrejke” undfanget. Da skolen startede igen efter sommerferien (den 18. august), var det derfor uden Greta, som i stedet havde sat sig inde foran den svenske Riksdag med et skilt påskrevet: Skolstrejk för klimatet.

Men selvfølgelig var der ikke tale om en strejke, for som bekendt er en strejke en organiseret arbejdskamp på de voksnes arbejdsmarked. I Gretas tilfælde var/er der tale om regulært folkeskolepjækkeri. Hverken mere eller mindre. Imidlertid – kulturmarxismen befinder sig generelt på en sproglig ”glidebane”: Det handler ikke så meget om, hvad ordene reelt betyder, som om at få dem til at betyde det, man gerne vil have dem til at betyde.

Organiseret af Fossil Free Dalsland og med fuld accept fra forældre og skole og ”hypet” af medierne pjækkede Greta hver dag indtil det svenske rigsdagsvalg den 9. september. Derefter blev pjækkeriet til en fredagsforeteelse og ud af dette fredagspjæk er der – helt i kulturmarxistisk samfundsnedbrydende ånd – så efterfølgende opstået en international skolepjækkebevægelse, der kalder sig ”Fridays for Future”.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Verden har set det før

Greta har siden talt ved flere større sammenhænge, f.eks. ved FN’s klimatopmøde i december 2018 og under det nyligt afviklede klimatopmøde i New York. Ved sidstnævnte gjorde hun en temmelig uhyggelig figur og mindede nærmest om Linda Blair i filmen ”Exorcisten” (1973), ja, man sad og blev helt nervøs for, at hendes hoved pludselig skulle give sig til at rotere en hel omgang. Med en ansigtsmimik, som var hun besat af en ond, kulturmarxistisk klimaånd, spyede hun eder og forbandelser ud mod et ”you” som dækkede over en voksenverden, der skulle være skyld i alverdens dårligdom. Det hed bl.a.: ”I har stjålet mine drømme, min barndom med jeres tomme ord”?? ”Mennesker lider, mennesker dør, hele økosystemer kollapser (…) Vi er i starten af en masseødelæggelse”?? ”Og I kan kun tale om penge og økonomisk vækst (…) Hvor vover I”?? ”De unge er begyndt at forstå jeres forræderi … Hvis I svigter os, vil vi aldrig tilgive jer”??

Jeg har sat spørgsmålstegn efter citaterne, fordi der ingen reel sammenhæng er mellem citaterne og virkeligheden. På trods af denne manglende sammenhæng klappede det voksne publikum alligevel vildt begejstret under talen. Ligesom medierne bagefter gik i næsegrus selvsving over det, de betegnede som Greta Thunbergs gribende og modige tale.

Men Greta ved ikke, hvad hun taler om. Hun er en 16-årig skolepige, som det er lykkedes en kulturmarxistisk, halvpsykotisk voksenverden, startende med hendes egne forældre, at hjernevaske og skræmme fra vid og sans. Derfor er det da heller ikke noget under, at Greta er psykisk syg. Således er hun diagnosticeret med depression, som hun selv mener, er forårsaget af, at der ikke bliver gjort noget for at standse klimaforandringerne!! Herudover har hun 5 diagnoser: Asperges, Autisme, Selektiv mutisme, ADHD og OCD. Greta mener i øvrigt, at hendes Aspergers er noget så aparte – i den sammenhæng – som en ”supermagt”!

LÆS OGSÅ:  Klumme: Der er mange der ser deres hjem brænde

Det er denne stakkel, denne multidiagnosticerede pige, denne skoleelev uden selverhvervet viden, uden højere uddannelse og erfaring, som en hel verdens kulturmarxistiske medier og udflippede klimaignoranter idoliserer og kynisk udnytter som et våben mod dem, de, i deres halvpsykotiske / halvparanoide tilstand, bilder sig ind er onde og klimaforandringsbenægtende højreorienterede.

Den 11. oktober er Greta så nomineret til Nobels Fredspris, som hun er favorit til at modtage. Hvad klima og fred har med hinanden at gøre er lige så uransageligt, som det er surrealistisk, at en videnskabeligt ignorant skolepige indstilles til en verdenspris på et område, der netop fordrer kompetent videnskabelig erfaring/baggrund/viden!

Men idoler og ikoner prioriteres af den perverterede kulturmarxisme langt højere end fornuft og fakta, og med en Nobel pris vil Greta ikke alene være klimaikon, men institution. Udnyttelsen af hende kan dermed gøres i nærmest uhæmmet skala. At hun er en psykisk smadret pige, er fuldstændig ligegyldigt i den sammenhæng.