Klumme: Løgn, løgn og mere løgn på DR/P1


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Onsdag morgen (18. dec.) bragte P1 med værterne Tinne Hjersing og Jan Falkentoft ved roret et af kanalens løbende anti-Trump fake news-indslag. Det hed indledningsvis, at Trump var ”godt tosset” over og ”ikke tilfreds” med Demokraternes rigsretsproces imod ham.

Dernæst afspillede P1 en lydsekvens med Trump, hvor han siger: ”Hele denne rigsrets ting er et bedrag. Vi ser frem til at føre sagen i senatet. I Repræsentanternes Hus har vi ikke ret til at have advokater, vi har ikke ret til at høre vidner, vi har ikke ret til noget som helst.”

Det Trump reagerer imod her er, at Demokraterne (med flertal i Repræsentanternes Hus (RH)) har brudt med gældende regler/kutymer for rigsretsprocesser i USA. Herunder har de brudt med de grundlæggende (vestlige) retsprincipper, nemlig at den anklagede har ret til at forsvare sig mod alle anklager og er uskyldig, indtil andet er bevist. Da Trump ikke har fået en retfærdig rettergang i RH, er han opsat på, at han nu kan blive renset i Senatet, hvor et flertal af Republikanere vil sikre ham en fair retsproces.  Han skriver bl.a. i et tweet (20. dec.): ”Demokraterne gav mig ikke en retfærdig rettergang (…) De har intet bevis for noget som helst (…) De vil ud. Jeg vil have en øjeblikkelig rettergang” (i Senatet).

Men dette var ikke, hvad fake news P1 udledte af lydsekvensen. Tværtimod, da værten Tinne Hjersing oversatte for lytterne, sprang hun behændigt det centrale over – nemlig at Trump ser frem til at fortsætte sagen i Senatet. I stedet hed det med en kreativ citering af Trumps ord: ”Ja, han siger, at hele rigsretssagen det er en heksejagt (…)  Vi kan ikke føre vidner (…) Vi må ingenting”.

Således malede de to værter et billede af Trump, ikke som en præsident, men som et barn, der er ”godt tosset” over og utilfreds med, at han ingenting må, at han ikke kan få sin vilje. Ikke et ord om sagens substans: At Demokraterne uden beviser vil have præsidenten stillet for en rigsret og at Trump ser frem til at gøre op med dette bedrageri i Senatet. Dette ”baby-maleri” sattes yderligere i relief, da Tinne Hjersing efterfølgende henvendte sig til P1’s Trump ”ekspert”, Anders Agner (skribent på kongressen.com), med ordene: ”Trump har jo også vist sin utilfredshed ved at skrive et seks sider langt åbent brev til Demokraternes leder i huset, Nancy Pelosi”.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Tak til DBU

Altså ifølge Tinne Hjersing havde Trump skrevet seks sider til Pelosi bare fordi han var ”utilfreds”. Trumps brev er dog af mere seriøs karakter. Det er selvfølgelig stilet til Pelosi, som leder, men det sigter til Demokraterne som helhed. Trump skriver indledningsvis, at ”de Demokratiske lovgivere udøver et magtmisbrug uden fortilfælde og i strid med forfatningen”. Samlet fremstilles de retsstridige forhold og de eklatante uretfærdigheder/urimeligheder, som Demokraterne i deres iver for at få Trump for en rigsret har gjort sig skyldige i. Trump skriver bl.a., at Demokraterne aldrig har accepteret nederlaget i 2016 og selv forventer, de vil tabe igen i 2020, hvilket er grunden til, at de krampagtigt søger ham afsat ved en rigsret. Han nævner i denne sammenhæng bl.a. Demokraten (RH) Al Green, der i maj 2019 sagde: “Jeg er bange for, at denne præsident vil blive genvalgt, hvis ikke vi får ham for en rigsret”.  

Trumps brev er en velbegrundet og sønderlemmende kritik af Pelosi og Demokraterne, men i stedet for at forholde sig til dette, begik P1 værterne karaktermord på præsidenten, som altså blev kaldt ”godt tosset” og ”utilfreds”. Derpå gav de bolden videre til Anders Agner, hvis opgave var at fylde danskerne med løgn om brevets indhold og fuldende morgenens karaktermord.

Opfyldt af løgnens uhellige ånd kunne Anders Agner så fortælle, at Trump i brevet skriver: ”at de hekseafbrændingsprocesser, som fandt sted i Salem for flere hundrede år siden” (1692-93), var mere retfærdige end det, han bliver udsat for nu. Ifølge Anders Agner giver Trump altså udtryk for, at dem, der blev brændt på bålet, fik en mere retfærdig behandling end han har fået.

Det er altså rimelig stærke sager” præsidenten her er ude i, mener Anders Agner. Det som Trump i virkeligheden skriver, er imidlertid: “Jeg er blevet berøvet mine forfatningssikrede rettigheder til en retfærdig rettergang lige fra starten af dette rigsrets-bedrag (…) Man gav de anklagede i Salem hekseretsprocesserne en mere retfærdig rettergang”.  Trump refererer således ikke til dommen, men til den forudgående retsproces. De mere end 200 anklagede i Salem havde ret til at forsvare sig mod anklagerne, en rettighed Trump ikke har haft i Demokraternes ”rigsrets-cirkus”. Retten til forsvar betød i øvrigt, at kun ca. 10 procent (19 personer) af de anklagede blev henrettet.

LÆS OGSÅ:  Den verden vi ikke ser komme

Det fremgik klart, at Anders Agner troede, at der var tale om en hekseafbrænding, men han kender ikke historien og har formentlig bare skimmet højest 5-10 linjer om Salem processerne, inden han skulle på radioen. De dømte blev ikke brændt, de blev hængt! P1 ”ekspertens” ignorance og ligegyldighed overfor fakta er til at tage og føle på. I sin iver for at tegne et billede af Trump som en moralsk afstumpet, der mente, at de ”afbrændte” i Salem fik en mere retfærdig dom end han, udpenslede Anders Agner: ”ca. 20 mennesker blev simpelt hen brændt af – altså afbrændt som følge af hekseri”. Men det at en løgn gentages to gange i samme sætning, gør den ikke mere sand.

Sidst i indslaget nåede man så til Anders Agners løgneklimaks. Udgangspunkt var, at Trump i sit brev skriver, at da hans samtale med Ukraines præsident var helt uskyldig, kan han ikke anklages for magtmisbrug. Han tilføjer: Heldigvis er der en transskription af samtalen”, hvorfor Pelosi og alle der har læst denne ved, at der ikke er begået noget ulovligt.

Med henvisning til, at Trump skriver, at samtalen var uskyldig, men selvfølgelig uden at nævne den for sagen altafgørende udskrift af telefonsamtalen, spurgte Tinne Hjersing så Anders Agner: ”Hvad med selve substansen af sagen? Har vi beviser for, om det er rigtigt eller ej, at han siger det?” Agner svarede prompte: ”Det har vi beviser for, er forkert, det han siger. Altså tværtimod så kan man sige, at der er ret mange vidner, der under ed har fortalt, hvad der foregik og at det, der foregik, var i strid med forfatningen og de præsidentielle beføjelser”.

Som antydet er dette en kæmpeløgn. Ingen af vidnerne havde overhørt samtalen og ingen kunne faktuelt levere beviser mod Trump. Hvad de sagde, var, at de ”mente”, at præsidenten havde forbrudt sig mod forfatningen. Dette ”mente” byggede de på rygter og hvad de havde hørt andre sige. Kun et af vidnerne – Gordon Sondland – havde haft direkte kontakt med Trump i relation til telefonsamtalen. Det eneste faktuelle, han kunne bevidne, var, at Trump havde sagt til ham, at ”Jeg vil ikke have noget fra Ukraine. Jeg vil ikke have et quid pro quo”. Dette er præcis det modsatte af, hvad Demokraterne anklager ham for!

LÆS OGSÅ:  Klumme: Restriktiv indvandringspolitik og EU-skepsis er opskriften på sejr!

Summa summarum er der altså ingen beviser mod Trump! Tværtimod. Alene udskriften af telefonsamtalen frikender ham. Trump afklassificerede den selv, så offentligheden kunne læse, hvad der var blevet sagt. Det gjorde han allerede få dage efter, at Demokraterne begyndte at beskylde ham for magtmisbrug. Rigsretsprocessen mod Trump skulle derfor aldrig have set dagens lys. Trump har således ret, når han kalder det for en heksejagt. Både Anders Agner, Tinne Hjersing og alle i den ansvarlige P1 redaktion, som har beskæftiget sig med rigsretssagen, har naturligvis læst udskriften af telefonsamtalen. De ved derfor, at Trump er uskyldig. Alligevel vil de bilde de sagesløse lyttere det modsatte ind.

Anders Agner, der giver indtryk af, at han har fulgt sagen tæt, ved selvfølgelig også godt, at ingen vidner havde beviser mod Trump. Hvordan skulle de også kunne have det, når det følger af telefonsamtalens udskrift, at Trump intet ulovligt har gjort! Alligevel søgte Anders Agner at bilde P1 lytterne ind, at vidnerne leverede beviser mod præsidenten. Så meget for løgneeksperten Anders Agner, for løgneværten Tinne Hjersing og løgnekanalen DR/P1.

I USA har Demokraterne nu fået kolde fødder. De ved godt, at de ikke har en sag. Nancy Pelosi har derfor meddelt, at man ikke for nuværende er parat til at fortsætte rigsretsprocessen i Senatet. Processen i Senatet skal afgøre, om de anklagepunkter mod præsidenten, der er vedtaget i RH, har den substans, der skal til for at få præsidenten dømt. I Senatet vil Trump også komme til orde, herunder vil han få lejlighed til at indkalde egne vidner, samt afhøre relevante Demokrater. Det er en eklatant tabersag for Demokraterne, fordi deres manglende beviser og mange løgne vil blive udstillet for den amerikanske (verdens) befolkning.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)