Klumme: Må man være en hykler, når bare man er enhedslister?


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Enhedslisten forspilder aldrig en chance for at fremstille sig selv som moralens selvbestaltede vogtere, der går til kamp mod overklassens frynsegoder og pamperi. De løbende sager om politikeres eftervederlag er ingen undtagelse herfra. Da Carl Holst fik et eftervederlag fra sin post som regionsformand, var Enhedslisten da også de største kritikere.

Skæbnens ironi har villet, at en af Enhedslistens egne selv er kommet i fedtefadet i en lignende sag. Den nu fratrådte teknik- og miljøborgmester Morten Kabell får nemlig et vederlag på omkring en halv million kroner. Meget tyder dog på, at udsigten til skattekroner i lommen på dem selv har gradbøjet deres principper. Morten Kabell har nemlig foreløbig nægtet at tilbagebetale eftervederlaget på trods af, at han allerede har fået et nyt job som vicedirektør i det private.

Kabell forsvarer sit vederlag med, at han afleverer de 131.000 til Enhedslisten som et led i deres partiskat. Heri ligger der to interessante ting:

For det første er partiskatten jo en rent privat aftale mellem Enhedslisten og Kabell. Det er noget, han vælger at bruge pengene på. Principielt er det ikke anderledes end at bruge dem på en bil, en jordomrejse eller på fadbamser til Kabells revolutionære venner i Ungdomshuset. Diskussionen har aldrig gået på, hvad Kabell skal bruge pengene på. Det må han selv om. Den har gået på, om Kabell i det hele taget bør modtage eftervederlaget.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Sådan gennemføres et forbud mod indvandrergrupperinger

For det andet er det interessant, at Enhedslisten i det hele taget har krævet at få andel i et beløb, som de i alle andre tilfælde har kritiseret andre politikere for at modtage. Modstanden mod eftervederlagene fordufter åbenbart, når beløbet varmer i Enhedslistens partikasse. Foreløbig har partitoppen pure nægtet at tage afstand fra, at partiet tager imod penge, som de flittigt har kritiseret alle andre for at modtage. Pelle Dragsted har i stedet skubbet ansvaret videre på den københavnske lokalafdeling og partiets hovedbestyrelse.

Efter skatten og partiskatten er betalt, har Kabell lige under 100.000 tilbage til sig selv. Af disse vil han donere 26.000 kr. til velgørenhed. De resterende penge beholder han med ro i sindet.

En del af beløbet vil Kabell beholde, fordi han ikke får nogen lønudbetaling i januar måned. Dette er meget naturligt, når hans borgmesterløn var forudlønnet og hans arbejde i det private er bagudlønnet, som arbejde i det private nu engang er. Kabell får skam løn for januar måned. Han får bare først lønnen udbetalt i slutningen af januar som alle andre danskere. I Kabells øjne er det noget, der berettiger ham til at modtage eftervederlag og få to lønudbetalinger for januar måned – noget som Enhedslisten ved enhver anden lejlighed har kritiseret alle andre for at få.

En yderligere del af udbetalingen beholder Kabell, fordi han efter eget udsagn har en yderligere måned ud over januar uden løn. Han uddyber dog ikke, hvad det er for en måned, der er tale om. For december måned har han fået løn fra det offentlige. For januar måned får han løn fra det private. Herudover får han løn for den periode, han arbejder. Til den periode, hvor han er på ferie, har han allerede lagt feriepenge til side. Det er mere end almindeligt svært at få øje på en måned, hvor Kabell ikke får løn.

LÆS OGSÅ:  Elitens røde lejesvende

Det er virkelig svært at se Kabells og Enhedslistens rolle i denne sag som andet end det pureste hykleri. Alle politikere er lige, men nogle politikere er åbenbart mere lige end andre.