Klumme: Medierne som Big Brother-aktører – Efterdønningerne af det amerikanske valg


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

De fleste af de 72 millioner, der stemte på præsident Trump, har fortsat ikke tillid til, at Biden er den retfærdige vinder af det amerikanske valg. Selv blandt Demokratiske vælgere er der mange, der er i tvivl om udfaldet af valget, selv om de fastholder, at deres mand vandt. Aldrig har så mange stemt på en republikansk præsidentkandidat som Trump, og alligevel blev han slået på grund af udfaldet af brevstemmeoptællingerne.

Mainstream og dermed pro-Biden medierne er ikke i tvivl om udfaldet. Siden 2016 har de ikke forstået, at demokratiet, og ikke de vandt, da Trump blev valgt til USA’s 45. præsident. Når en politiker afviger fra de normer, den standard, der falder inden for det acceptable politisk korrekte, så træder automatreaktionerne i gang. Klichéerne står i kø for at blive lanceret og forsøgt anvendt. Kan I høre dem? Racisme, islamofobi mv. Man bliver så træt.

Medierne i dag, de papirudgivne, er på stærk retur. Virkelig mediepåvirkning sker via de sociale medier. Google, Facebook og Twitter har ikke været i tvivl. Trump skulle bekæmpes, Biden skulle favoriseres. Youtube-videoer med optagelser af ledende folk hos big tech-medierne og deres fodfolk tegner et entydigt billede. Både før, under og efter valget i 2016 har agendaen været klar. Trumps forbrydelse om at ville favorisere USA, amerikanske arbejdspladser, forhindre illegal indvandring, kritisere Kina, og stoppe for muslimsk indvandring har under et været betragtet som en krigserklæring mod mangfoldighed og den globalisme, de sociale medier promoverer.

Big tech-mediernes arbejdstager rekruttering er entydig. Hvide mænd er per definition bagud på point i forhold til mindre egnede kolleger med anden etnisk baggrund. Tilsvarende gælder medarbejdere med venstreliberale synspunkter frem for mere konservative. Trods bedre kvalifikationer undlader man generelt at lade etnisk, hvide og især mænd stige i graderne, og opnå de stillinger, de qua deres anciennitet og erfaring er berettiget til.

Manipulation

Udenforstående tilfældige borgere på gaden forstår ikke betydningen af den ensidige manipulation, som big tech-medierne har for udfaldet af opinionsdannelsen. Det være sig i promovering af BLM, nedtoning af kritik af Antifa samt manipulation, som betyder, at big tech sørger for bevidst at nedsætte omsætningshastighed og omfang af synspunkter og nyhedsformidling på synspunkter, man ikke deler. Blokering er et andet eksempel via uklare fællesskabsregler. Når selv Trumps pressesekretær bliver blokeret for nyhedsformidling, er det kun et eksempel på biased manipulation af opinionen. Helt uhørt er det imidlertid. Big-tech lægger slet ikke skjul på den politiske favorisering. Big brother watches you.

Big tech har på en helt afgørende måde haft betydning for udfaldet af det amerikanske valg i 2020. Det lykkedes ikke for dem i 2016, både fordi modkandidaten, Hillary Clinton, var for belastet, og fordi Trump gennemslagskraft efter 8 år med en politisk korrekt Obama var for voldsom. Det liberale, verdensfjerne Washington-dynasti bag ham med Biden som aktør tabte.

Aviser som New York Post og Washington Post har tilsvarende valgt side både i 2016 og her i 2020. De har valgt den journalistisk kritiske side fra og valgt den politisk korrekte til. De har ligesom hovedparten af verdens medier valgt journalistikkens pejlemærker fra. Medier i dag optræder ikke som dybdeborende vagthunde i sandhedens og retfærdighedens tjeneste. Mediernes modsætning i dag er konservatisme, patriotisme og politikere, der forfægter de synspunkter, der har været udslagsgivende for, at den vestlige verden har undergået en evolution og ikke været præget af revolutioner og samfundsomstyrtninger. Trump har været dyret i åbenbaringen, som for enhver pris har skullet bekæmpes, fordi han har været den mest indflydelsesrige eksponent for den verden, vi kender. At Trump er excentrisk, er evident, men at han også tager ansvar og har klare budskaber, er lige så evident. Udfordringen for Trump er, at hans politiske mål ikke falder sammen med big brother-synspunkterne.

Mediernes forfald

Despekten for journalistikkens udøvere må forventes at blive forøget i årene der kommer. Modsætningerne mellem virkeligheden og mediernes ønske om at køre kampagner for de politiske yndlinge og mod det politiske konservative spektrum, der er i opposition til mediernes agenda, vil tage til. Mediernes kurs leder direkte mod et fravalg af medierne som relevante spillere og formidlere af nyheder. Medierne polariserer og udgør en trussel mod både demokratierne og stabiliteten i den vestlige verden. Mainstream medierne har ved sit fravalg af objektivitet valgt at satse på overskrifter og klicheer i stedet for at fastholde opgaven som alle politikeres kritikere.

Samfundets vagthunde optræder i stigende grad som demokratiets modsætning. Mainstream-medierne illuderer den samfundsmodel, George Orwell advarede imod, hvor nogen var mere lige end andre, samfund, hvor dem, der stod i opposition til magthaverne, bliver udskudselementer, der skal isoleres og stigmatiseres. Jo længere et samfund bevæger sig væk fra sandheden, jo mere vil det hade dem, der forfægter den tilgang. Her står big tech og mainstream-medierne klart i opposition til at ville forfægte deres eksistensberettigelse som sandhedsformidlere. De har fravalgt sandheden og virkeligheden for i stedet at forsvare en politisk magtelite på venstrefløjen.

Valgsvindel

Når virkeligheden i USA er, at valgets udfald har været præget af 70 millioner brevstemmer med de muligheder for svindel, der ligger indbygget heri, så læg mærke til, hvor hurtigt mainstream-medier, det være sig alt fra de ledende danske til de amerikanske, har været til at affeje Trumps påstande om valgsvindel. Fox News har som det eneste ledende amerikanske medie gravet historier frem om omfattende stemmeafgivning fra afdøde amerikanere. Når de enkelte delstater har forskellige regler for brevstemmeafgivning, og når USA’s måske mest kritiske Fox News-reporter, Tucker Carlson, kan dokumentere omfanget af uregelmæssigheder, så er det påfaldende, at New York Post kan sætte en forside op om, at der ikke er foregået nogen valgsvindel. Fravalget af kritisk journalistik frem for biased og ensidig samt favorisering er oplagt.

Når kun få tusinde stemmer afgør det måske vigtigste valg nogensinde i USA’s historie, så er det ikke raketvidenskab at regne ud, at selv marginaler vil kunne afgøre udfaldet af valget. Medierne har generelt valgt side til skade ikke kun for den almindelige redelighed, retfærdighed og dybest set den demokratiske fakkel. Medierne har under et fravalgt deres fremtidige eksistensberettigelse. Udfaldet af det amerikanske valg er ikke endelig afgjort, før hver en sten omkring valgsvindel er afgjort. Mainstream og big tech-mediernes fremtid er afgjort for længst. De hører til på historiens mødding.