Klumme: Ministres storhedsvanvid


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Det er et kendt fænomen, at ambitiøse personer, hvis de mere eller mindre tilfældigt stiger op i deres eftertragtede hierarki, ofte har svært ved at vurdere betydningen af egenindsatsens resultater på en rimeligt ædruelig måde. I relation til virkeligheden. 

Meget tyder på, at 7 danske ministre er havnet i den situation. De var fra starten nok uerfarne, men er nu efter eget udsagn ved at betvinge verden. I Kristeligt Dagblad har de således for nylig skamrost egen – naturligvis også regeringens – “grønne” indsats og specielt resultaterne i “klimapolitikken”.

De 7 ministre, der vel kan siges at repræsentere regeringens politiske fodfolk, er ganske fortrøstningsfulde mht. til netop klimaindsatsen. Selv om der angiveligt allerede er ved at blive truffet beslutninger, som halverer landets udslip af drivhusgasser frem til 2030, er det for de 7 trods alt klart, at dette ikke i sig selv er relevant. “Vi står kun for 0,1 pct. af verdens klimagasudledninger …. Så når det ikke er målt i tons, at vi gør en forskel, er det noget andet. Det er målt i tanker. For hvis vi kan tage de første skridt ….  i opskaleringen af den teknologi, der skal gøre os klimaneutrale, kan vi give den globale omstilling et tiltrængt rygstød”, hedder det, og fortsætter: “..vi kan gøre en forskel for milliarder af mennesker og samtidig skabe tusindvis af arbejdspladser herhjemme” osv. i den dur. Det er dog et helt enormt praleri og storhedsvanvid fra en række middelmådige danske ministre. 

Salig baron von Münchhausen var som bekendt en af historiens mest kendte pralhalse, og han pralede f.eks. med at have redet på en kanonkugle. 

Men Münchhausens 7 nutidige danske epigoner trumfer åbenlyst den slags relativt beskedne bedrifter. For de kan nemlig i egen opfattelse betvinge verden, ja, endog styre klimaet. Det er intet mindre end “ledestjernen” fra Danmark, “foregangslandsstrategien” etc., de er i færd med at søsætte. At foregive, at noget sådant vil virke i en verden, hvor eksempelvis Kina som den allerstørste CO2-udleder fremdeles øger udledningen mærkbart, ligesom tilfældet er med mange andre lande, kræver da i hvert fald en faktaresistent fantasi af betragteligt omfang. Münchhausen værdig! 

Men de tænker jo også “sammen”, og 7 ministre tænker på den måde selvsagt bedre end én, påstår de, og utroligt meget er skam allerede sat i værk – mere end 100 initiativer. Hvert eneste lille hjørne af det danske samfund skal indrettes på ny, proklameres det. Overalt skal “klimaet” tænkes ind, og det skal være “grønt”. Ordet grøn indgår da sandelig også 82 gange i aftalen om finansloven for 2021, i modsætning til de sølle 5 gange ordet var at finde i den tidligere regerings sidste finanslovsaftale. Imponerende bedre end den med kanonkuglen. 

Du milde Moses, hvor de dog har gang i den. Der lanceres det ene efter det andet mere eller mindre realistiske, men økonomiske meget byrdefulde, initiativ. For de tænker jo “sammen”, de 7. Det bliver det sikkert værre af, for åbenbart er deres “samtænkning” så “grøn” og “klimavenlig”, at den slipper forbindelsen til virkeligheden og må frygtes at resultere i alvorlige fejlinvesteringer.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Kan Trump få fire år til? Ja, sandsynligvis!

Tvivlens nådegave er ikke deres, saglig kritik af superdyr klimaø, og andre politisk besluttede teknologier, af hele FN’s klima-tabernakel osv. er slet ikke på tale. Ambitiøse personer har det som nævnt ofte svært med virkeligheden. Münchhausen indskrænkede sig dog i sin tid til bl.a. at hævde, at han havde redet på kanonkuglen. Så tilbageholdende er de 7 ministre skam ikke.