Klumme: Når man vælger en klovn, får man et cirkus


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

“Den eneste måde USA kan få indført fascisme på er gennem liberalisme. Privat ejendomsret, men fuld regerings kontrol. Det er kernen i liberalismen. Herover for står det konservative USA, der vil have mindre regeringskontrol. Hænderne væk fra mine lommer, og lad mig bestemme over min egen skæbne. Det er tanken i konservatismen”

Ordene var præsident Ronald Reagans. Måske han forudså, at Demokraterne her 40 år senere er ved at ændre på hele fundamentet for det USA, vi kender?

Inaktivitet og handlingslammelse rimer på Biden her på årsdagen for hans indsættelse. Når inflationen raser og forbrugerpriserne når nye højder, forholder han sig passiv. USA har nu den højeste inflation i 40 år. For 3 år siden under Trumps styre, vel at mærke før covid-19, var den amerikanske økonomi på sikker kurs og arbejdsløsheden tilsvarende lav. Det kom alle grupper i det amerikanske samfund til gode, specielt de sorte og latinoerne.

USA er baseret på mobilitet og infrastruktur, der fungerer. Så det hjælper stort, at Biden har lagt den nationale olieproduktion brak til fordel for en grøn omstilling, der hverken er klar eller gennemtænkt fra hans administrations side. Det virker som om Demokraterne lever i et venstreorienteret Utopia. Nu sælger de ud af de olielagre, Trump opbyggede, for at holde energipriserne i ave. En opbygning de tidligere kritiserede. Hvor er logik og konsekvensbetragtningerne i Demokraternes tankegang?

Bidens øvrige katastrofer kan ikke kun tælles på to hænder, som eksempelvis den uværdige amerikanske exit fra Afghanistan. Verdens eneste supermagt blev jaget ud af landet som en hund af langskæggede stenaldermennesker. Biden efterlod militært isenkram til en værdi af 85 milliarder dollars til verdens farligste terrorbevægelser. De islamiske. Alene det burde række til en rigsretssag med tanke på, hvor løst et grundlag Pelosi & Co. har haft med at indlede nyttesløse processer mod den tidligere præsident Trump.

Hullet i grænsen mod Mexico er for udenforstående uforståeligt med tanke på, hvor centralt det har været i amerikansk politik at have konsensus omkring at standse menneskesmugling og forhindre narkokarteller i at komme ind i USA. Et af Bidens første dekreter var at standse byggeriet af muren mod Mexico. Resultatet: månedligt strømmer nu hundredtusinder illegalt over grænsen. Millioner er det siden hen blevet til. Hvorfor? Ingen har hidtil kunne give noget svar fra Biden administrationen.

Det er ikke The Border Control, der har magten, det er de mexicanske syndikater. Biden og Demokraterne har mere travlt med at skose grænsepolitiet for at være racister, fordi de passer deres arbejde, end at bekymre sig om de tusindvis af uledsagede børn, der sover under åben himmel ved grænseovergange.

Forskellen mellem Biden og Trump er, at Trump oprigtig er patriot. Trump elsker sit USA, mens Biden blot er en opportunist, som er i politik for egen vindings skyld. Og han har nærmest ikke lagt skjul på det.

Coronakontrol gælder ikke for illegale, kun for almindelige turister og forretningsdrivende, der vil ind i USA på lovlig vis. Demokraterne er i færd med en etnisk befolkningsudskiftning, hvor et uuddannet befolkningselement fra Haiti og andre lande nu kan presse lønningerne for de fattigste i USA yderligere. USA er politisk som forhekset i apati under Biden.

Biden foregav at ville standse pandemien, og han tordnede mod Trumps måde at have tacklet den på. Sandheden er, at flere amerikanere er døde med covid-19 under Biden end under Trump. Og det på blot et år.

Sandheden er også, at Biden og Demokraterne har gjort det mere legitimt at blive en hjemløs narkoman end at forblive en lovlydig, middelklasse borger i USA, ifølge Tucker Carlson fra Fox News. Demokraterne har vendt op og ned på alle kendte og anerkendte begreber. Det er racisme at stille krav om vælger-id, men det er politisk korrekt at kræve vaccine-pas.

LÆS OGSÅ:  Utroværdig Vive-undersøgelse af københavnske jobcentre – Stop fifleriet!

Racekortet er Demokraternes måde at puste til ilden på i de politiske beslutninger, der skal træffes. Biden fremhæver en narkodømt, seriekriminel George Floyds død som mere betydningsfuld end et ikke volds prædikende ikon som Martin Luther King. Demokraterne sætter hele race problematikken 50-60 år tilbage i et USA, der om noget land er en smeltedigel af kulturer. Det blot for magtens skyld uden tanke for konsekvenserne ude i landet i befolkningen.

Enhver middelmådig journalist ved, at Bidens nuværende politiske indstilling er et skoleeksempel i vendekåberi. Fra at have talt mod raceblandede skoler i 70’erne “fordi det ville blive en jungle derude”, kan udtalelserne nu ikke blive outrerede nok. Biden er sågar ude i at lyve om sin støtte til borgerrettighedsbevægelsen. Hvorfor slipper han afsted med det? Hvorfor slipper han afsted med at have løjet om sine akademiske præstationer? Er utroværdig blevet en kvalifikation i sig selv i den nye verdensorden, som den politisk korrekte nye verdensorden gerne vil skabe?

Enhver middelmådig journalist ved, at Biden indflydelsesmæssigt har været en ikke synlig levebrødspolitiker, der floppede fælt ved en præsidentkampagne i 80’erne, hvor han måtte trække sit kandidatur efter at have blevet afsløret i at have skrevet en tale af fra en engelske Labour-leder. 

Det var alene i kraft af, at Obama gjorde ham til vicepræsident, at han blev trukket ind i varmen. Obama valgte Biden for at signalere ro over for sumpen i Washington. De fik en hvid, ikke særlig kløgtig politiker, der ikke havde gjort meget væsen af sig i de 40 år, han havde været i politik. Og som Obama rigtig sagde: “Joe har en fantastisk evne til at klokke i det”. Nærmest en profetisk udtalelse.

En middelmådig politiker uden de store ambitioner, som uberettiget blev helgenkåret af det venstreorienterede USA, fordi han kritikløst har danset efter deres pibe. Dels fordi han var opportunist og dels fordi han var korrupt nok, endte han med kors og bånd og stjerner på. At der var andre letsindige, der tog hans og Demokraternes budskaber for gode varer, er oplagt, hvortil kommer dem der blot stemte i rent trods for at slippe af med Trump. Nu betaler alle amerikanere prisen.

Biden og partiet har haft gadeparlamentet klar igennem Antifa og BLM-optøjer. BLMs opgave er at forestå indsamling af midler fra bedste borgere i Hollywood. Men ikke for at hjælpe fattige sorte, men for at bistå Demokratiske kandidater. Hvor korrupt har man lov til at optræde? Afbrænding af byer rimer på Antifa og BLM i Amerika. Biden og Demokraterne er ansvarlige for ikke at have taget afstand fra de to terrorbevægelser. 

Og hvorfor har de så ikke gjort det? Fordi organisationerne er nyttige idioter for hele det narrativ, Demokraterne har sat på skinner om kritisk raceteori, og det at nedbryde både den amerikanske forfatning og den amerikanske drøm om, at enhver er sin egen lykkes smed. For at erstatte det af et centralistisk styre baseret på kontrol og en venstreradikal politisk indfaldsvinkel. 

Selv radioværten, Howard Stern, har kapituleret. Nu lyder hippien som en FBI-agent. Nu hylder han et autoritært Demokratisk styre. Han vil lukke alle hospitaler for ikke vaccinerede, og ønsker anti-vaxxere døde. Fra at være trendsætter, provokatør og underholder, er han blevet lige så farlig som en plastik saks. Og lige så ligegyldig.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Nye Borgerlige bør tage ved lære af LA’s nedtur

Bidens første år er hengået med afledningsmanøvrer i retning af at lede efter Trumps spøgelse i stormen på Kongressen den 6. januar 2021. Målet helliger midlerne. Man undres såre over, hvordan en Biden kunne opnå den største tilslutning nogensinde ved et amerikansk valg, for her et år efter at have den laveste vælgertilslutning nogensinde: 33%. Kun overgået af vicepræsident Harris med blot 25%.

Sagde nogen et ureglementeret valg?

Hvor er alle medierne, der støttede Biden? Hvor er den konstruktive kritik af Bidens svigt? Massemedierne stinker. Det er vanskeligt at finde urbane betegnelser. Hvor er alle de 81 millioner Demokratiske vælgere, der stemte på Biden? Har de glemt de stickers, der sad på deres biler og postkasser før valget? Er de klar over, at når man vælger en klovn, så får man et cirkus? De har et personligt ansvar hver og en dels for at have valgt en katastrofe og dels for at svigtet Stars and Stripes.

Hvor er ansvarsfølelsen over for The Founding Fathers og fundamentet, USA bygger på? Demokraterne var netop den type arrogante politikere, som grundlæggerne af USA advarede mod, George Washington, Thomas Jefferson, og hvad de alle sammen hed.

Demokraterne og Biden æder USA op inde fra, nedgør og afruster Amerika uden tanke for at ethvert svaghedstegn bliver vurderet under lup navnlig af Kina. Man fristes til at tro, at det er en bevidst strategi med tanke på hvad Biden og hans kokainvrag af en søn havde af forretningsmæssige forbindelser til det kommunistiske parti i Kina og i øvrigt til mørke kræfter i Putins Rusland. Verden er sikkerhedspolitisk blevet et mere usikkert sted under Biden.

Biden og ikke Trump har om nogen splittet USA i to lejre. Trump har alene afsløret, hvor korrupte Demokraterne er. Amerika af i dag er opdelt, ikke i et konføderalt og et unionistisk USA, som under borgerkrigen, men i et patriotisk, oprindeligt Amerika, der tror på kerneværdierne, og i et venstreradikalt segment, der ønsker et socialistisk centralt styret land. Ved siden af Biden fremstår selv Enhedslistens Rune Lund som en konservativ statsmand.

Udenrigspolitisk har 365 dage med Biden vist et svagere USA, end efter Vietnam-krigens og Watergate skandalens afslutning i midten af 70’erne. Bidens mangel på at kunne gennemskue hulheden i coronastrategien har været fatal. Han bruger i stedet Covid-19 til at tilrane sig mere central magt over amerikanske arbejdsgivere, privatpersoner og hæren i bedste socialistiske styringsstrategi.

Herved adskiller han sig ikke fra små fascister som premierminister Trudeau i Canada og de politiske ledere i Australien og Østrig for den sags skyld. Frygt og splittelse er våbnet til styring for alle politikere, der går med en diktator i maven.

Trump var ikke født politiker, han var og er født som leder. Den slags mennesker er sjældne. Han havde eksempelvis tacklet krisen i Ukraine ved en direkte og personlig henvendelse til Putin for at få løst knuden op. Ukraine situationen er et godt eksempel på, hvordan også en Putin tester et svækket USA med Biden ved roret. Man var lige ved at sige sovende i kahytten.

Hvem rejste i sin tid til Nordkorea og vadede ind i verdens mest lukkede land for at konfrontere og mødes med landets udkårne leder? Kunne man forestille sig Biden gøre noget tilsvarende? Næppe, på video kan man ved selvsyn se, at han har svært ved at finde døren fra haven ind til The West Wing i Det Hvide Hus. Når han altså ikke snubler på vej op ad trappen til Air Force 1. 

LÆS OGSÅ:  Klumme: Biden kalder den selvskabte katastrofe en ”succes”

Er der ikke et voksent flertal til stede hos Demokraterne, der kan sætte nationale hensyn frem for partipolitiske i fokus? Biden er uegnet til jobbet, der må betragtes som det tungeste af alle statslederstillinger. I værste fald kan han træffe fatalt forkerte beslutninger og trække verden i afgrunden. I bedste fald vil han afgå ved døden, inden de indtræder.

At det første år med Biden ved magten har vist sig endnu mere katastrofalt end Trump forudså, er oplagt. Det endnu mere katastrofale er det svigt, medierne har udvist i forhold til dømmekraft og egen troværdighed. Man kan stadig opleve pressekorpsets kontinuerlige angreb på Trump og hans støtter. Rene afledningsmanøvrer for egne fejlvurderinger og politisk opbakning til Biden.

Biden har aldrig kunne op mønstre blot et lejlighedsvist engagement fra egne støtter, som de trofaste vælgere Trump repræsenterer. De venter på midtvejsvalget i år og det næste præsidentvalg i 2024. Pay back. Det kan blive dyrt for Det Demokratiske Parti, hvis flertallet i Kongressen ryger. Så bliver det en ren filibuster frem til næste præsidentvalg i 2024.

Journalister, Big Tech, Big Pharma, WEF tegner og udgør samlet en mere og mere tydelig ny verdensorden, NWO, der ser stort på demokrati og fundamentale menneskerettigheder, herunder retten til frie valg. Den største frygt den almindelige amerikaner og Trump-tilhænger kan have er, at fascisterne igen samler deres forenede kræfter ved valget i 2024. Det i bestræbelserne på at fastholde Demokraterne og en senildement olding ved magten. Og det igen for egen vindings skyld. Det kan på afgørende vis svække hele den vestlige verden, og erstatte den med en New World Order.

Bidens kognitive udfordringer og til tider obskure taler og indfald grundet i hans aldersvækkelse vil så meget desto mere kunne vise sig fatale i tilfælde af verdens politiske kriser. Fra Trumps sikre inden- og udenrigspolitiske hånd er USA og den vestlige overgået til en amatørforestilling her 365 dage efter Biden blev sværget ind i præsidentembedet.

Moguler som Zuckerberg burde i stedet for indflydelse på valget af den fri verdens leder, tiltales, dømmes og fængsles for manipulation med styringen af det USA, et land der har kæmpet mod engelsk undertrykkelse i 1700-tallet, kæmpet for slaveriets ophævelse under borgerkrigen i 1800-tallet og kæmpet for Europas befrielse under 2. verdenskrig. Enkeltpersoner og organisationer af enhver slags uden demokratisk valg og baggrund, der søger at påvirke den demokratiske proces bør betragtes som pariaer.

Virkeligheden er, at Demokraterne har gjort fælles sag med de mørkeste kræfter på jorden. Sandheden er, at halvdelen af det amerikanske vælgerkorps plus lidt flere lod sig forblænde og forlede af den samme slags kræfter, Frodo og hans medkæmpere sloges med i eventyret om Ringenes herre. Det skræmmende er blot, at Demokraterne og deres støtter vandt over de gode kræfter i modsætning til hvad udfaldet blev i eventyrets verden.

”Det kræver kun, at gode mænd ikke gør noget for at ondskaben triumferer. Det kræver kun et enkelt valg, før man risikerer at miste alt det man har troet på”, som Reagan udtrykte det. Hans ord må anses for at være profetiske med valget af Joseph Biden. Eneste trøst er, at USA har overlevet meget ondt, så mon ikke de gode kræfter alligevel vinder til sidst? 

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)