Klumme: Nej tak til Distortion i København


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Som medlem af Københavns Teknik og miljøudvalg, vil jeg på udvalgsmødet mandag d. 27/1 2020 stemme imod at give Distortion tilladelse til at afholde sommerens arrangement.

Distortion sørger ikke for, at der er tilstrækkeligt med toiletter, de har ikke det fornødne antal frivillige til at gennemføre arrangementet på en tilfredsstillende måde og de nægter at erstatte skader, som helt klart hvert eneste år stammer fra Distortion, de dage, som festen foregår.

Desuden er der gentagne brud på regler for støjniveau og det er helt vildt, at Frank Jensen og socialdemokraterne, de radikale og SF nu udvider Distortion, til også at omfatte Rådhuspladsen. Det betyder, at der spærres af for anden færdsel omkring Rådhuspladsen.

I Dansk Folkeparti er vi forargede over, at et flertal af politikere på rådhuset ikke har lyttet til de mange københavneres protester over Distortion og deres opførsel.