Klumme: Normstormerne: Ulovlig afstemning i Borgerrepræsentationen?


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Finn Rudaizky

Den socialdemokratiske ordfører i Borgerrepræsentationen. Laura Rosenvinge, har fået sit politiske “gennembrud” med sin helhjertede opbaknings udtalelse til Normstormerne, om at “Det er folkeskolens opgave. Jeg tør ikke bare overlade det til forældrene”. Laura Rosenvinge “glemmer”, at 94% definerer sig som køn de er blevet tildelt ved fødslen. Så mon ikke der skydes langt over målet i relation til behovet for en lukket og uigennemsigtig folkeskole-undervisning om køn og seksualitet. Hvis offentligheden skulle tro, at det bare er en enkelt socialdemokrat i hovedstaden, som har adopteret Enhedslistens tanker, så kan de godt tro om igen. Den 2/6 fremsatte C, LA, NB og DF forslag i Borgerrepræsentationen, om “kun at bruge offentligt tilgængelige undervisningsmaterialer i Folkeskolen”.

Det krav er også præciseret i Folkeskolens §44, hvor det forøvrigt også fremgår, at de enkelte skolebestyrelser, skal godkende bl.a. Normstormernes materialer. Men, det er uhyre svært at få svar på det. Så jeg tror nok, hvad svaret bliver, når det antagelig kommer inden september. Afstemningen i Borgerrepræsentationen, var efter min mening ikke en lovlig afstemning. Ganske vist stemte et stort flertal på 43 medlemmer fra Ø, A, B, F, V og Å imod kun at bruge “offentligt tilgængelige undervisningsmaterialer”, men i Folkeskoleloven står der jo, at alt materiale SKAL være offentligt tilgængelig. Kun 11 medlemmer, ud af 55 folkevalgte, mente, at vi i København, skal følge loven. Kommunens tilsynsmyndighed, Ankestyrelsen, burde måske interessere sig for denne afstemning. Og så selvfølgelig de forældre, som føres bag lyset, ved at blive totalt blokeret for indsigt i hvad deres børn egentlig undervises i af Normstormerne. Københavns Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) har været underlig tavs i denne sag. Men, tag ikke fejl. Hun stemte nøjagtig som sin politiske ordfører: altså ja til Normstormerne og nej til kun at bruge offentligt tilgængelige undervisningsmaterialer.