Klumme: Nu vil Socialdemokraterne også skrive danmarkshistorien om


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Socialdemokraterne på Københavns Rådhus “faldt i vandet” i går. Tilsyneladende af frygt for Enhedslisten og dens stigende vælgertilslutning i København. Men, også fordi kulturløsheden og sympati for at lave danmarkshistorien og fakta om, meget overraskende også er blevet socialdemokraternes politik.
Enhedslisten stillede i teknik- og miljøudvalget forslag om, at de ville have en mindeplade ved Peter von Scholtens grav på Assistens Kirkegård fjernet. Som bekendt var Peter von Scholten dansk generalmajor på Jomfruøerne i Vestindien. Peter von Scholtens bedrift var, at han den 3. juli 1848, gik imod Kongens plan. Scholten ønskede at slaveriet skulle ophøre – og sørgede for det.
Det er hans grav som blev foreslået fjernet, men da Enhedslisten ikke kunne få flertal for dette, så foreslog de, at den “fremadrettede skiltning ved Peter von Scholtens grav”, skulle ses efter i sømmene. Holdningsløse RV og SF kastede sig i fråde over ideen og socialdemokraterne kom med overraskelsen: de vil også se på historien og Peter von Scholtens tekst på hans gravmonument. Dermed er der lagt op til åbent flertals tag-selv-bord med hensyn til omskrivning af historien, fat jerne statuer, mindesmærker m.m., som fortæller vort lands historie. På DF’s vegne tog jeg kraftig afstand fra beslutningen med underlægningsmusik af helt forkerte historiske facts. Sammen med V og K standsede DF beslutningen. Nu bliver det den samlede Borgerrepræsentation, som på deres møde den 24. juni endelig skal afgøre den historisk skræmmende beslutning.