Klumme: Nye tider


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Enhedslisten er populær, ikke mindst i det københavnske elitære miljø (og på Nørrebro). Ved det nylige kommunalvalg som bekendt kommunens største parti.

Nutidens danske bolsjevikker. For med rødder i de historiske kommunister og voldsmænd – lige fra Lenin, Trotskij m.fl. – har EL et politisk program, som de gamle ikoner ville kunne nikke anerkendende til. Afvikling af “kapitalismen”, dvs. markedsøkonomien, den private ejendomsret mv.

Men disse moderne kommunister har skam udviklet deres eget nutidige politikprodukt, som i hvert fald indebærer fundamental nytænkning og peger på gennemgribende reformer. Virkelig på nye tider.

Således har den tidligere partifører og Trotskij-fan Pernille Skipper for nylig i Folketinget fremhævet, at det er “fordømmende” at påstå, at der kun er to køn, og at mænd ikke kan føde børn. 

Selvfølgelig kan mænd da føde børn. For i henhold til denne neokommunistiske opfattelse er kønsopdelingen en “social konstruktion,” og ikke en biologisk kendsgerning. Afgørende for kønnet bør være, hvordan individet i så henseende opfatter sig selv, og der er jo allerede åbnet en adgang for juridisk kønsskifte, som EL og andre på venstrefløjen gerne vil have yderligere udvidet. Tidligere kvinder bliver til “transmænd” et vice versa. Men så vidt det vides, bevarer de på trods af denne transformation æggestokke, livmoder mv. Den slags mænd kan naturligvis sagtens føde børn. Jesus var som bekendt resultatet af en renvasket jomfrufødsel, men de nye selvidentificerede mænd bruger bare den gammeldags forplantningsmetode. Og det er altså “fordømmende”, diskriminerende og sikkert også reaktionært, herefter at påstå, at mænd ikke kan føde børn.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Hvad ville Marx have ment om amerikansk politik?

Efter den betragtningsmåde vil meget andet skam stå for fald. Denne skribent er, hvad man typisk vil kalde en “ældre herre.” Uanset om han har lyst til at blive ved med at være en “herre”, føler han intenst den ham tildelte alder i eklatant strid med sin personlige selvbevidsthed. Han føler sig rask væk snarere som 40-50-årig, eller i hvert fald som en i de tidlige tresser. Det er da helt igennem en “social konstruktion”, at han stadig skal hænge fast på et tilfældigt fødselsår, endog før anden verdenskrig. Det bør være muligt at slippe ud af den situation. Alderen er vel ikke mere uomtvistelig end kønnet? Han vil dog gerne bevare sin folkepension, ATP mv., men EL og deres venner plejer jo ikke at være påholdende med offentlige ydelser.

Der findes mange andre “realiteter” i nutidens samfund, som i virkeligheden nok bunder i en “social konstruktion.” F.eks. det nationale tilhørsforhold, statsborgerskab mv. Sådant har jo i øvrigt i historiens løb skabt mange ulykker. Her er det ikke engang rene biologiske kendsgerninger, der fastholder det reaktionære grundsyn. Væk med den slags forhindringer og ind med migranter, der kan få et bedre liv på “danske” velfærdsydelser end i deres eget nationale fallitbo. EL er da vist ikke så langt væk fra sådan progressiv tankegang.

Det er tænkeligt, at Pernille Skipper og andre af neokommunisterne ikke har været fuldt ud klar over disse storslåede perspektiver for EL. Men det er vist “fordømmende” at modsætte sig den udvikling. Det vil jo realisere de gamle kommunisters drømme på en helt ny måde.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Medier og politikere svælger i kriser

Og med løfter om færre københavnske parkeringspladser, stop for byggeri på “Lærkesletten” osv. blev en stor del af de københavnske vælgere den 16. november mobiliseret under den kryptokommunistiske fane.