Klumme: Nytårstalen som Mette Frederiksen ikke tør holde


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Kære danskere

Endnu et år er lagt bag os, endnu et årti i Danmarks historien er ovre, og et nyt begynder.

Lad det samtidig være begyndelsen til en ny tidsalder, en ny æra. Og lad mig sige det helt klart og tydeligt, Danmarks historie er desværre alt for ofte blevet skrevet af ligegyldige og vattede politikere. Danmarks placering på verdenskortet er alt for ofte blevet afgjort af både inden- og udenrigspolitiske begivenheder, hvor der har manglet røv i bukserne på de folkevalgte ledere. Vi så det i april 1864 og tilsvarende i april 1940, hvor tyskerne fik frit spil på alle tangenter til enten at hugge en landsdel eller besætte os i 5 forbandede år.

Nu skal det være slut med tysk dominans. Derfor har jeg sammen med et flertal af partier besluttet mig for, at der skal afholdes folkeafstemning om Danmarks udtræden af det Europæiske Fællesskab. Min forgænger i hvervet rystede alt for længe på hånden, da kansler Merkel åbnede sluserne for millioner af ulovlige økonomiske charlataner og migranter. Jeg ved ikke, hvad der måtte være foregået i hovedet på hende, men at Løkke ikke sagde fra, var utilgiveligt. Konen må jo have været sindssyg.

Storbritannien har vist vejen. De er også træt af balalajkatoner og guldtænder ved hvert et supermarked. Jeg har fået nok. Bureaukrater og alkoholiserede EU-pampere må aldrig få den sidste og afgørende fod på pedalen i, hvor vi som nation skal bevæge os hen, og hvem vi skal lukke ind. Hvis jeg som landets statsminister ikke siger fra nu, vil Danmark ende som en delstat i et Merkels og Macrons afart og Utopia af et Europa. Der står ikke idiot på ryggen af mig.

Mangfoldighed er blot et skalkeskjul for at lukke munden på nogle af de mest begavede og intellektuelle debattører i Danmark og for den sags skyld Europa. Meningstyranni er en mere dækkende betegnelse for mangfoldighed.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Med Løkke som kongemager


Lad mig sige det klart, så ingen behøver være i tvivl: Med mig ved roret vil Facebook og andre sociale medier blive pålagt strafansvar, hvis det viser sig, at der afdækkes forsøg på at knægte ytringsfriheden.

Det samme flertal af partier bag regeringen har besluttet, at Danmark fra midnat udtræder af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, af FNs Flygtningekonvention, FNs migrationspagt og af alle internationale aftaler, der sætter udenlandske interesser over danske. Det har været nøje gransket i justitsministeriet.

Jeg vil gøre Danmark stort igen, jeg vil sætte et aftryk i vores nations historie på linje med Christian d. 4, da han fik opbygget de monumentale bygninger, der den dag i dag pryder København og andre byer. Jeg vil blot gøre det på en måde, så vi ikke kun sikrer det visuelle, men også det faktuelle. Jeg vil vie min regeringstid til at sikre danskheden, så man også om tusinde år vil kunne synge: “Der er et yndigt land”. EU har for mig altid være en gøg, der har forsøgt at skubbe Dannebrog ud af reden. Det er slut nu.

Politisk korrekthed vil fra og med 1. januar 2020 blive ligestillet med landsforræderi. Med min regering vil begrebet være afskaffet til fordel for sandheden om rigets tilstand. I tilknytning hertil vil der fra midnat til i dag være dekreteret udgangsforbud i Københavns Nordvest kvarter, på Nørrebro, dele af Albertslund og ghettoområderne i en række større og mindre byer. Efter afholdelse af møde i statsministeriet med berørte ministre og embedsmænd fra militær, politi- og anklagemyndighed, er det besluttet en gang for alle at internere samtlige registrerede som mistænkte bandemedlemmer, med henblik på at stille dem til regnskab for det at have tilknytning til ulovlige grupperinger. De nødvendige lovgivningsakter er afstemt med de berørte partier, der udgør regeringens parlamentariske flertal. Det gælder både de nye regler om udvisning og fratagelse af statsborgerskab, og skærpelse af reglerne for at forstyrre den offentlige orden, våbenbesiddelse etc. Operationen hedder ”Nat og tåge”.

LÆS OGSÅ:  Klumme: MEGATREND 5: Muslimsk indvandring skaber øget mistillid (2020)

Samtidig hermed er der vedtaget nye regler, der fra årets første dag medfører bortfald af opholdsgrundlag, såfremt man som udenlandsk statsborger har været på offentlig forsørgelse i mere end 6 måneder. Det vil i sig selv medføre en årlig milliardbesparelse og udvisning af flere hundrede tusinde borgere med afrikansk og mellemøstlig baggrund. Målet for regeringen er at skabe en balance i antallet af borgere fra Mena-regionen, så det er halveret om 5 år. Målet er at nedbringe antallet med 90% inden årtiets udgang. Ambitionen er, at bilbrande, voldtægter, berigelsesforbrydelser og personfarlig kriminalitet antalsmæssigt skal ned på det niveau, der var før Schlüter, den klovn, lod de Radikale diktere udlændingepolitikken tilbage i yngre stenalder eller hvornår det nu var. Vi har været til grin lige siden.

Islam som religion skal ikke have nogen gang på jorden i det offentlige rum i min regeringstid. Moskebyggeri indstilles og tilladelser til byggeri vil ikke blive givet. Islam bliver sidestillet med enhver anden form for forsøg på statsomvæltning. Grundlovens fædre havde ikke æresdrab og undertrykkelse i tankerne, da de satte ord på det, der udgør vores statsforfatning. Hvis man vil have Sharia, må man tage tilbage til Muhammedanien. Det bliver ikke på min vagt, at Danmark om et bølgeskvulp bliver en del af Nordafrika. Vi er et kristent land med kristne traditioner, så langt vores historiske øje rækker tilbage. Hvem tror de lige, de er?

Jeg vil personligt sikre mig, at grænsekontrol ikke længere udspiller sig som et egnsteater med politifolk på overarbejde, der tjekker tilfældige biler. Jeg vil personligt tage ned og banke de første søm i grænsepælene ved Kruså, så udenlandske kriminelle forstår, at de betræder fjendtligt territorium på det tidspunkt, hvor deres stjålne biler passerer den danske grænse.

Jeg sætter mig ikke i stolen i statsministeriet for at vente på min pension, og de privilegier, der følger med. Jeg sætter mig i stolen for at skabe forudsigelighed, harmoni og fremgang i danskernes hverdag. Det kommer ikke af sig selv. Som Winston Churchill sagde, da England stod truet på livet af en tysk invasion i sommeren 1940, så ved jeg, at Danmark og danskerne også kun kan blive lovet en ting af mig. Det er blod, sved og tårer i et EU, der vil udskamme os.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Myndigheder og politikere lyver

Kun USA, Polen, Storbritannien og Ungarn har lovet os fuld opbakning. Dem kan vi stole på.

Jeg lover, at ved afslutningen på min regeringstid vil ingen være i tvivl om, at det ikke kun var det rigtige, vi gjorde, det var det, der på sigt var det eneste, der kunne sikre velfærden og sikkerheden for alle. Det gælder i øvrigt også dig, Arne. Du er godt nok blevet skamredet af Socialdemokratiet i et forsøg på at dække over, at vi som parti har glemt de oprindelige kernevælgere, de nedslidte, nu vi har haft så travlt med at sende gode penge efter dårlige til Bruxelles og alle mulige andre tåbelige steder hen. Du skal have en undskyldning, og det skal alle I andre også have. Vi har som partifolk haft mere travlt med at positionere os i selfies på Instagram og som pauseklovne i ”Vild med dans”. De dage er ovre, nu skal vi i arbejdstøjet. Enhver minister, der ikke forstår det budskab, får personligt revet skulderstropperne af mig.

Til jer derude fra nær og fjerne kan jeg kun afslutningsvis sige, at når der er renset ud, så har vi som politikere gjort vores del. Tilbage vil der kun være Vorherre og skaber til at råde over historien. Til ham kan vi kun bede om en ting, og det er, at han lader

Gud bevare Danmark!

Og godt nytår til jer alle!