Klumme: Republikanerne og valgsnyd


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Danskerne og de danske massemedier falder lidt for let for Demokraternes påstand om, at valgsnyd i USA er en Republikansk myte, og at Præsident Trump er i færd med at begå statskup.

Senest har tidligere Præsident Obama beskyldt Trump for at delegitimere demokratiet i USA og undergrave Joe Bidens indkommende administration ved at protestere mod valgresultatet.

Dette fra en mand, som bevisligt gjorde alt for at undergrave Trumps administration før han kom til magten ved at tilskynde FBI til at overvåge Trumps kampagne på grundlag af et falsk materiale indsamlet af hans daværende udenrigsminister og Trumps modkandidat til præsidentposten, Hillary Clinton.

Og dette fra et parti, hvis præsidentkandidat, Al Gore, i år 2000 brugte 37 dage på at protestere mod valgresultatet i blot en enkelt delstat, Florida. Selv CEPOS’ Otto Brøns Petersen har med gravrøst advaret mod Trump-vælgernes ”stammementalitet”og klandret Trump for ikke at fremlægge beviser for sine påstande om valgsnyd.

Hvad er op og hvad er ned i denne historie? Det man først skal forstå, er, at præsidentvalg i USA organiseres af de 50 forbundsstaters demokratisk valgte delstatskongresser, som også fastlægger reglerne for brevstemmer.

Brevstemmer indebærer bevisligt den største risiko for valgsvindel, som en rapport fra den tidligere demokratiske præsident, Jimmy Carter, fastslog allerede i 2005.

Det andet man skal medregne i, hvem der har ret og hvem uret, er, at brevstemmer betyder noget andet i USA end i Danmark. Så jeg bliver tvunget til at aflive en myte: Man skal ikke sende et brev for at brevstemme. Det er blot den almindelige betegnelse for, at man stemmer inden selve valgdagen.

Og det gør man i Danmark ved at møde op i Borgerservice med sit ID, blive kontrolleret af en relevant offentligt ansat og derefter lægge ens stemme i en dertil indrettet konvolut.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Kan Løkke få danskerne til at elske EU?

Men det er ikke det brevstemmer historisk set betyder i de fleste delstater i USA – tværtimod! I USA får vælgere i mange stater, inklusive flere af de delstater, hvor valgresultatet nu står til debat, uopfordret tilsendt stemmesedler, selv om kontrollen med vælgerlisterne, inklusive fjernelsen af afdøde vælgere, illegale immigranter, som per definition ikke er stemmeberettigede, mv. fra listerne, er er notorisk upålidelig.

Hertil kommer, for at det ikke skal være løgn, at flere af disse delstater, hvor der er Demokratisk flertal, op til valget ændrede reglerne for brevstemmer, ofte radikalt således, at f.eks. krav om, at et vidne skulle medunderskrive stemmesedlen blev sløjfet, at stemmesedler indgivet efter valgdatoen skulle tælles med osv.

Det var åbenlyst for alle, at sådanne betydelige regelændringer ville øge risikoen for valgsnyd, ikke mindst fordi antallet af brevstemmer forventedes at stige eksponentielt under sundhedskrisen. Og det var lige så åbenlyst, at det er en demokratisk uskik at ændre spillereglerne i sidste øjeblik før et valg.

Disse to forhold giver i sig selv anledning til berettiget Republikansk skepsis omkring motivationen for sådanne ændringer. Demokraternes begrundelsen for nævnte valgændringer var covid-19, men det var tydeligvis et skalkeskjul, siden adskillige lokalvalg og primærvalg uden problemer var blevet afholdt i USA under covid-pandemien.

Det tredie vi skal forstå, er, at brevstemmer i overvejende grad udgøres af Demokratiske vælgere, fordi Demokraterne har gjort dette tema til en del af deres valgkamp. Det vi ser nu, er derfor bedst forklaret som en fortsættelse af valgkampen med andre midler.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Nej tak til Distortion i København

Republikanerne, inklusive Præsident Trump, var ikke imod brevstemmer, men påpegede, korrekt efter min mening, at valgændringer, som kun skete i Demokratisk styrede delstater, var en politisk ufin manøvre, som risikerede at undergrave tiliden til valgets endelige vinder. Det er det der sker nu.

Det er herudover ikke korrekt at hævde, hvilket massemedierne i USA og Danmark gør, at Trump ikke har fremlagt beviser. Tværtimod, beviserne bliver mere og mere tydelige.

Udover det grundlæggende problem omkring den politiske manipulation af lovgivningen om brevstemmer, er her 5 konkrete eksempler, som Republikanerne giver:

  • Antallet af ugyldige brevstemmer er, sammenlignet med tidlige valg, hvor det har ligget på mellem 15-20%, påfaldende lavt, hvilket enten indikerer, at valgorganisatorerne ikke har fulgt reglerne eller decideret snyd.
  • Antallet af døde vælgere, hvis brevstemmer alligevel er blevet talt med, er påfaldende stort sammenlignet med tidligere valg.
  • Medierne inklusive Facebook, Google og Twitter, har under valgkampen tydeligvis sammensvoret sig med Demokraterne om at påvirke valgresultatet. Eksemplerne er mange, inklusive vildt overdrevne opinionsmålinger til Bidens fordel, men mest åbenlyst er, at massemedierne har nægtet  at dække beskyldningerne mod Joe Biden og hans søn Hunter om korruption, undladt at dække beskyldningerne fra Tara Reade mod Joe Biden om sexchikane og, sidst men ikke mindst, har lagt pres på medicinalfirmaet Pfizer, som er del af Trumps initiativ til at få USAs medicinalindustri til at udvikle en Covid-vaccine på rekordtid, til ikke at offentliggøre de gode nyheder om en effektiv Covid-vaccine før 6 dage efter valget.
  • Valgdeltagelsen er i visse hyperdemokratiske valgdistrikter påfaldende høj, f.eks. i Milwaukee, som har registreret en valgdeltagelse på næsten 20% over den i forvejen historisk høje gennemsnitlige valgdeltagelse.
  • Der har været påfaldende mange såkaldte ”tekniske” fejl med valgmaskinerne, alle til Republikansk ugunst, i visse tilfælde som f.eks. Georgia, af så graverende art, at man nu foretager en genoptælling manuelt.
LÆS OGSÅ:  Klumme: Ville De købe en brugt bil af denne mand?

Om Republikanernes forsøg på at rette op på alle disse ”fejl” bærer frugt er i skrivende stund uvist.

Men det er hverken en undergravning af demokratiet eller et statskup, at republikanerne ligesom Demokraterne i år 2000 med Al Gore udnytter de fuldt lovlige muligheder, de har, for at sikre sig, at alt er gået ordentligt til.