Klumme: Socialdemokratisk dobbeltspil om fødsler i Region Hovedstaden


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

I forskellige medier optræder socialdemokraternes nye spidskandidat til Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj, med påstand om, at hans parti skam er imod  hjemsendelse af mor og nyfødt 8 timer efter fødslen. Det passer bare ikke. Socialdemokraterne spiller dobbeltspil.  52 jordmødre på Hvidovre Hospital har den 8. januar sendt et relevant protestbrev til Regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) over, at det for flere uger siden, på deres arbejdsplads, er blevet meldt ud, at “tilbuddet om to overnatninger på barselsgangen for førstegangsfødende fra april 2021 ikke længere står ved magt”.

Jordmødrene påpeger, at det skaber ulighed i sundhed, når det offentlige tilbud ikke er godt nok. Det påvirker også barnets trivsel, hvis forældrene ikke får den nødvendige støtte og vejledning til amning og barnets trivsel i de første timer og dage. I værste fald kan der forekomme situationer, hvor vi risikerer, at forældrene ikke reagerer på tegn på mistrivsel hos den nyfødte.

Som politiker i Region Hovedstaden, ved enhver, at sådanne drastiske beslutninger om, at sende nyfødt og mor hjem 8 timer efter fødslen, ikke kan foreslås og gennemføres, uden at socialdemokraternes regionsformand og direktionen selvfølgelig er dybt involveret i beslutningen. Og mere end det. Vær helt sikker på, at hverken Regionsformand eller direktion har protesteret. Nu er sagen kommet frem i offentligheden. Det er valgår. Og pludselig lyder det, at socialdemokraterne selvfølgelig er imod hurtig hjemsendelse. Det er ikke særlig troværdigt. Men, godt vi har medierne til åbne for lys på dette hykleriske dobbeltspil.