Klumme: Svindel og humbug i bananrepublikken Danmark


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Svindlen med udbytteskat har betydet et tab på 12,3 mia. kr. Det er penge, som er stjålet direkte op af danske skatteyderes lommer. Danmark er blevet en korrupt bananrepublik, hvor uduelige politikere og embedsmænd, der formøbler vores penge, går fri.

Den danske bananrepublik

I daglig tale betyder ”bananrepublik” en stat, hvor der ikke er retssikkerhed, og hvor snævre interessegrupper skalter og valter med statsmagten for egen vindings skyld.  Et land, hvor myndighederne ikke objektivt og systematisk håndhæver, hvad der er “dit”, “mit” og “vores”. Et land, hvor korruption i form af vennetjenester, nepotisme, kammerateri, korridoraftaler og misbrug af offentlige midler er udbredt. Danmark har efterhånden udviklet sig til et land, hvor embedsmænd og politikere kan slippe fra fejl, svigt og undladelser og fortsætte i deres betroede hverv, uden at det får nogen konsekvenser. Hver gang vi oplever en offentlig skandale, går de store fisk fri. Det kan kun lade sig gøre i en bananrepublik.

En perlerække af skandalesager

Vi har i de senere år oplevet mange skandalesager, ikke mindst i SKAT, som burde have fået personalemæssige og/eller strafferetlige konsekvenser. Der har været et hav af undersøgelser af embedsmænds mulige ansvar for urent trav og gradbøjning af regler. Næsten alle de involverede er blevet frifundet. Milliarder er brugt på underbudgetterede anlægsprojekter, DSB, overadministration, konsulentforbrug, fejlindkøb, mislykkede offentlige it-projekter osv. – listen er uendelig lang. Ingen af de skyldige er blevet stillet til ansvar.

Advokatfirma frikender politikerne for ansvar

Senest har skatteminister Karsten Lauritzen (V) offentliggjort resultatet af den store advokatundersøgelse af svindlen med udbytteskat, som er endt med et tab for den danske statskasse på hele 12,3 mia. kr. Konklusionen på Bech-Bruuns undersøgelse er, at der ikke kan placeres et ”disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar” mod nogen. En lang række embedsmænd i SKAT har kunnet drage et lettelsens suk. Det er kun i en bananrepublik, at så massiv en svindel kan finde sted, uden at der placeres et ansvar. Og det betyder, at lignende skandaler vil forekomme igen uden at de skyldige får ansvaret.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Det lalleglade DDR

Skurkene er tilbage på job

Ni ministre fra SF, R, S og V samt en række topledere i SKAT har et ansvar, men ingen vil få en bøde, og ingen vil miste sin løn eller pension. De ansvarlige for miseren vil ikke mærke nogen økonomisk konsekvens af deres svigt. Selv om den daværende direktør i SKAT, Jesper Rønnow Simonsen, blev fyret, fik han ikke ansvaret for udbytteskandalen. De mellemledere, der blev hjemsendt fra deres arbejde, har heller ikke fået ansvaret.

Ingen straf for ledelsessvigt

Typisk flyttes uduelige topembedsmænd, som må gå af som følge af skandalesager, til et nyt velbetalt lederjob i centraladministrationen. De bliver ikke stillet til ansvar. I de seneste år er fyrede chefer i bl.a. SKAT, DR og PET vendt tilbage – nærmest dagen efter deres afskedigelse – som højtbetalte eksterne konsulenter. Den seneste skandale i SKAT har heller ikke fået strafferetlige konsekvenser for de to centrale personer, Jens Brøchner og Jesper Rønnow Simonsen. Brøchner fortsætter karrieren i Skatteministeriet og er i bedste bananrepublik-stil sat i spidsen for genopretningsindsatsen i den SKAT, som han har været med til at køre i sænk. Og Rønnow Simonsen arbejder i dag som senior adviser i konsulenthuset Qvartz. Han må siges at have fundet den rette hylde, da konsulenthuset ”delivers the ability to tackle and solve complex problems”. Det er præcis det, Rønnow Simonsen ikke har kunnet levere i SKAT.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Hvor onde er de hvide?

Politikerne slår ring om sig selv

Et politisk flertal holder hånden over de ni ministre, der har siddet med det øverste ansvar for den massive svigt i SKAT. ”Der bliver ikke tale om, at nogen mister deres politiske karriere på den her sag“, vurderer politisk kommentator Hans Engell. En meningsmåling, som Voxmeter har lavet for Ritzau, viser ellers et udbredt ønske blandt vælgerne om at se mærkbare konsekvenser for de ansvarlige politikere. Et vælgerflertal på 52,9 pct. mener, at politikerne må træde ned fra den landspolitiske scene, hvis de har et medansvar.

Store fisk går fri

Folketingets og SKATs nidkærhed i forhold til borgerne står i skærende kontrast til den overbærenhed, som systemet har, når det er magthaverne selv, der ikke har styr på tingene. Uber-dommen viser klart og tydeligt, hvem der dømmes, og hvem der slipper fri. Det var de mange Uber-chauffører, der blev dømt for brud på taxikørselsloven og skulle betale klækkelige bøder. Og det er de store fisk, politikerne, som havde undladt at vedtage en transparent lovgivning på området, så alle lige fra SKAT over Uber til taxachaufførerne vidste, hvad de skulle rette sig efter, der gik fri. I bananrepublikken har man som sædvanlig travlt med at gå efter de små fisk, mens de store fisk slipper fri.

For sent at placere et juridisk ansvar

Lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing siger, at det er for sent at rette et juridisk krav mod de tidligere ministre i forhold til ministeransvarsloven. Men han mener, at der i høj grad er brug for at finde en metode til at placere et politisk ansvar i så store skandaler som skandalen i SKAT. ”I realiteten er der aldrig nogen ministre eller topembedsmænd, der bliver draget til juridisk ansvar i de her store sager. Når så mange penge er blevet spildt igennem så mange år, som tilfældet er i SKAT, så burde man lave en undersøgelse af, hvordan det i himlens navn kan gå så galt, uden at der nogensinde bliver placeret et ansvar”, siger han og fortsætter: ”Man må finde en ny måde, hvor man kan stille ministre til ansvar, og man kunne begynde her, hvor så mange ministre ikke har haft styr på butikken”.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Dumpekarakter til 1813. Påske- og juleskandale rejses i regionsrådet

Ansvaret for Skats skandaler må ikke fordufte

Det er tabet af tillid der er værst

Den værste svigt er ikke tabet af milliardbeløb, men tabet af danskernes tillid samt usikkerheden om, hvorvidt politikerne og embedsmænd har lært af deres fejl. Skatteborgerne ser med skepsis på, at SKAT nu er i færd med at opbygge syv nye styrelser, som efter sigende skal blive fagligt dygtigere end den tidligere skattekoncern. Det er imidlertid de samme inkompetente medarbejdere, der har kørt SKAT i sænk, der nu bliver spredt over hele landet. Skulle det forhindre nye skatteskandaler? Hvis man ikke for alvor gør op med fortiden, hvordan kan man så lære af den og opbygge en mere effektiv skatteadministration?

Ni skatteministre på stribe har svigtet, og Kristian Jensen (V) er en af dem. Han har ambitioner om at blive partiets formand og dermed statsministerkandidat. Man kan have deltaget i Danmarks måske største svigt og alligevel blive landets statsminister. Det kan kun lade sig gøre i en bananrepublik.