Klumme: Totalitært kontrolregime og de-programmering af Trumps tilhængere


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

I sin indsættelsestale den 20. jan. refererede Joe Biden direkte til Abraham Lincolns “Frigørelses proklamation” fra 1. jan. 1863. Proklamationen havde to hovedformål: Sikring af delstaternes enhed (USA) og slaveriets ophør. Da Lincoln satte pennen til papiret for at undertegne, sagde han: ”Hvis mit navn nogensinde bliver kendt for noget, så bliver det for denne handling, som hele min sjæl er med i”. Referencen til Lincoln blev til identifikation, da Biden sagde: ”På denne januar dag er hele min sjæl med i dette: At få bragt amerikanerne sammen”.

Med dette udgangspunkt signalerede Biden overensstemmelsen med en af historiens mest anerkendte amerikanske præsidenter og dennes kamp mod nationens splittelse og mod undertrykkelsen af de sorte. Disse to onder er begge nogle Demokrater og medier som bekendt beskylder Trump for at befordre. Implikationen er således, at Biden står på samme side som den GODE Lincoln mod splitteren og racisten, den ONDE Trump. Og blandt Demokrater og medier var der ikke et øje tørt, da Biden fortsatte sin tale med ordene: ”Jeg vil forene vort folk, forene vores nation, og jeg opfordrer alle amerikanere til at følge mig i denne sag. Forenede kan vi gøre store ting.” Tv2’s anti-Trump korrespondent i USA, Jesper Steinmetz, der som altid var høj på en kæmpedosis CNN, gentog hvad nyhedsværter her havde sagt, nemlig at Bidens tale ”var meget rørende at høre”.

Biden ville næppe være sluppet så nemt omkring referencen til Lincoln, hvis folk i USA og resten af den såkaldt oplyste verden, bl.a. Danmark, reelt havde været oplyste i stedet for at have hovederne fulde af intelligensnedbrydende propaganda. Mange af nutidens Demokrater tror således, at republikanerne var de onde slaveejere, mens Demokraterne var de gode, der sammen med Lincoln kæmpede for de sorte. Men Lincoln var republikaner og stod som sådan i spidsen for det republikanske parti i kampen mod slaveriet i de Demokratiske sydstater. Borgerkrigen 1861-1865 var således en krig mellem republikanerne, slaveri-bekæmperne, i nord, og Demokraterne, slave-ejerne, i syd. Som bekendt er Trump republikaner. Ideologisk set er det altså ham, ikke Biden, der er Lincolns arvtager!

Det skal tilføjes, at Ku-Klux-Klan ikke er et republikansk fænomen, men et Demokratisk opstået i Sydstaterne i kølvandet på borgerkrigsnederlaget i 1865! Demokraternes løbende beskyldninger mod republikanere for at være raciste, har siden 1960’erne stået helt centralt i deres propaganda for at sikre sig samfundsmagten og udslette alle spor, der viser, at de var racisterne. Mange Demokrater var i 1930’erne, 1940’erne og 1950’erne medlemmer af Ku-Klux-Klan. En af disse var Robert Byrd, som var klanleder i 1940’erne. Både Hillary Clinton og Joe Biden havde et godt forhold til Byrd. Hillary kaldte ham for ”min ven og mentor” (”my friend and mentor”) og Biden sagde ved Byrds begravelse i 2010, at han var ”en kær ven” (”a dear friend”) og hyldede ham for at have ophøjet senatet (”Robert C. Byrd elevated the senate”).

Så sent som i 1964 udviste Byrd den racisme, som tidligere havde gjort ham til klanleder, idet han her modsatte sig de nye borgerrettighedslove, der gjorde op med et stærkt segregeret amerikansk samfund. Et indtryk af Byrds holdninger får man ved f.eks. at læse et brev, han skrev til senator Theo Bilbo i 1944 (under 2. verdenskrig): ”Jeg vil aldrig kæmpe i de væbnede styrker med en neger ved min side (…) Hellere vil jeg dø tusind gange og se vores ære trampet ned i skidtet for aldrig igen at komme til sin ret end at se vores elskede land degraderet af et race mix”. I et brev til klanens øverste leder (”the Grand Wizard”) hed det i 1946: ”Der er i dag behov for klanen mere end nogensinde før og jeg kan ikke vente med at se dens genfødsel her i West Virginia og i alle nationens stater”.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Myten om den oplyste danske vælger

Tilbage til nutiden og Bidens tale. Talen var ikke kun den opfordring til forening, som medierne jublede og blev så rørte over. Ja, i bund og grund var der slet ikke tale om opfordring til forening i regi af et samfund med frie og konkurrerende meninger, et demokrati.  Derimod var forening i Bidens tale en totalitær og ensrettet størrelse. Den fordrer, at man slutter op om Demokraternes ideologi og verdensbillede og ikke fremsætter meninger, der kommer på tværs af disse. Folk, herunder minimum 75 millioner Trump-vælgere, som f.eks. mener, at Bidens ”valgsejr” var snyd og bedrageri, kan således ikke være en del af Bidens nationale og folkelige forening. De er politiske ekstremister og racister, og med impliceret adresse til angrebet på kongressen den 6. jan. og de 75 millioner Trump vælgere, hed det i Bidens tale, at USA er genstand for ”en stigende politisk ekstremisme, krav om hvidt overherredømme (”white supremacy”) og en indefrakommende terrorisme (”domestic terrorism”), som vi må konfrontere og vil besejre!”

Biden gav dermed startskuddet ikke bare til indstiftelsen af et totalitært fællesskab, hvis sammenhængskraft er baseret på hadet til dem, der har en anden politisk opfattelse, dvs. Trump-tilhængerne, han proklamerede også en klapjagt på samme tilhængere. Allerede på indsættelsesdagen og i dagene op til denne sås Demokraternes kamp mod den såkaldt ”indefrakommende terrorisme” kun alt for tydeligt. Således var Washington DC’s gader for første gang i USA’s præsidentindsættelseshistorie helt mennesketomme – altså når man lige så bort fra de 26.000 soldater (nationalgarden), som var udkommanderet for at forhindre et oprørsangreb fra de voldsekstremistiske Trump-folk. Sceneriet kunne som sådan snarere sammenlignes med en præsidentindsættelse i det gamle Østeuropa eller en militærstat, end en tilsvarende i et moderne vestligt demokrati. Noget der på den anden side var et glimrende fysisk udtryk for Bidens/Demokraternes nye totalitært-orienterede anti-Trump kontrolregime.

Efterfølgende har Biden-regeringen besluttet, at en styrke på 10.000 af soldaterne skal forblive i DC indtil i hvert fald april for at forebygge Trump oprørernes voldelige aspirationer. Den 27. jan., dvs. en uges tid efter indsættelsestalen, udsendte Bidens Indenrigsministerium så en bulletin, som var ”begrundet i et øget trusselmiljø over hele USA”. Det hed bl.a. i bulletinen: ”Informationer viser, at ideologisk motiverede voldelige ekstremister, der ikke anerkender regeringens autoritet eller præsidentskiftet, og yder anden modstand baseret på falske narrativer, vil fortsætte med at opildne til eller udøve vold”. Bulletinen opfordrer borgerne, dvs. det totalitære netværk, til at holde øje med og indrapportere mistænkelig adfærd og trusler om vold inkl. online aktiviteter til de lokale politimyndigheder og FBI-kontorer.

LÆS OGSÅ:  VIDEO: Her afsløres manipulerede "beviser" mod Trump

For nylig (den 5. feb., Tucker Carlsson) kom det frem, at Biden-regeringen (”the Federal law enforcement agencies”) i jagten på politiske ekstremister fik USA’s næststørste bank, Bank of America, med 60 millioner kunder til hemmeligt at gennemgå sine kunders økonomiske transaktioner i dagene omkring kongresangrebet den 6. jan. Regeringen havde defineret 4 kriterier, som banken skulle arbejde ud fra:

1/Anvendelse af kreditkort i Washington DC den 5. og 6. jan.

2/Betaling for Hotel ophold eller Airbnb’s i DC, Virginia eller Maryland efter den 6. jan.

3/Indkøb i en våben-relateret butik mellem den 7. jan. og den 20. jan.

4/Køb af flybilletter efter den 6. jan.

Kriterierne er hver især så brede, at de omfatter enhver af bankens kunder, der f.eks. benyttede sit kreditkort i DC den 6. jan. eller f.eks. havde købt en flybillet efter den 6. jan. Banken identificerede 211 personer, der matchede alle fire kriterier, og udarbejdede en liste med disse, som blev overdraget til Biden-regeringen. Der er tale om et direkte brud på ”the 4th Amendment” (= privatlivets fred), men i en fascistoid totalitær sammenhæng er den slags uden relevans, og de 211 personer, der altså intet anede om bankens brud, kan nu se frem til at blive afhørt af FBI i en terrorsag.

Begreber som ”genopdragelse”, ”genuddannelse”, ”de-programmering”, ”de-radikalisering” og ”angiveri”/”stikkeri” (”snitching”), som intet har at gøre i et demokratisk samfund, har under det Demokratisk-totalitære kontrolregime fået nyt liv ikke set i et vestligt land siden de fascistiske regimer i forrige århundrede. Det store spørgsmål blandt Demokrater og medier er således lige nu, hvordan man får de-programmeret og genopdraget de 75 millioner Trump tilhængere for deres mange falske ideer, ikke mindst ideen om, at præsidentvalget 2020 blev stjålet fra dem.

Alisyn Camarota vært på CNN (d. 19/1): ”Eksperter fortæller, at de har set kultagtig adfærd hos Trumps mest ekstreme supportere. Så hvordan får man de-radikaliseret dem?”. Katie Couric, journalist og vært på den amerikanske udgave af Jeopardy (d. 15/1): ”Spørgsmålet er, hvordan vi får de-programmeret de mennesker som er blevet en del af Trump kulten.”

Eugene Robinson, redaktør på Washington Post (d. 12/1): ”Der er millioner af amerikanere, næsten alle hvide, næsten alle republikanere, der på en eller anden måde skal de-programmeres.”

En af Demokraternes mere indflydelsesrige politikere og medlem af Rep. Hus, den stærkt venstreorienterede Alexandra Ocasio-Cortez har et meget enkelt svar på spørgsmålet. Hun siger (d. 19/1): “Vi har programmer til de-radikalisering af racister (“white supremacists”) (…) der er sandsynligvis brug for at vi tredobler budgettet eller i hvert fald øger tilskuddene til disse de-radikaliserings programmer.”

Uden smålig skelen til ”the first Amendment” (ytringsfriheden) nævner det venstreorienterede nyhedsmedie Axios, at man kan forbyde ekstremisterne i at komme til orde. Det hedder i en artikel (den 9. feb.) under overskriften ”Hvordan Amerikas ekstremister deprogrammeres”: ”Radikaliserings- og kontraterrorisme eksperter applauderer over en bred kam de sociale medier (”tech companies”) for at fjerne materiale og personkonti, der spreder konspirationsteorier. (…) Twitters beslutning om at lukke Trumps konto ses i sig selv at være et stærkt initiativ i kampen for at forsinke eller omvende radikaliseringen.”

En mindre kendt Youtuber, ”The David Pakman Show”, spørger: ”Hvordan de-programmerer man 75 millioner Trumpister?” Han mener, at de mere etablerede løsninger tager alt for lang tid og oplyser: ”En af de hurtigste de-programmeringer vi nogensinde har set, var i Kina under kultur-revolutionen, under Mao Zedong, det skete over en tiårig periode. Resterne af kapitalismen blev her udrenset brutalt og hurtigt”.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Tak til DBU

Det er i dette Demokraternes og mediernes nyskabte fascistoidt-totalitære USA, at det er muligt at bringe en tidligere præsident for en rigsret med en anklage om, at han opfordrede til voldeligt oprør, da han sagde: ”Jeg ved at alle her snart vil gå over til kongresbygningen for FREDELIGT og patriotisk at lade jeres stemmer høre”. Det er i hadets USA, at det er muligt at give en præsident skylden for et voldeligt anslag mod kongressen, skønt statens (FBIs) egne undersøgelser, viser, at anslaget var planlagt dage forud af nogle af de anholdte. Det er i dette syge og betændte politiske miljø, at det er muligt at føre en rigsretssag mod en tidligere præsident, skønt en rigsretssag, ifølge forfatningen, kun kan føres mod en siddende præsident. Det er i dette kulturelt degenererede USA, at det er muligt at forsøge at få en præsident afsat, der ikke kan afsættes, fordi han ikke længere er præsident!

Den 6. jan. var der samlet op imod en million Trump-tilhængere i Washington DC. Samme dag angreb ca. 200 demonstranter – dvs. to ti-tusinddele (!) af en million – kongresbygningen. Undersøgelser har efterfølgende vist, at der var venstreorienterede aktivister imellem angriberne. Flere af disse agerede primus motorer for angrebet.  Demokraternes og mediernes pilrådne USA har en gylden folkeopdragelsesregel, som man aldrig undlader at gøre pøblen opmærksom på, nemlig den, at man ikke må generalisere fra de få brodne kar til alle andre. Reglen er dog suspenderet i forhold til Trump-tilhængerne. Her må man godt generalisere fra et par hundrede demonstranter til 75 millioner vælgere, herunder begrunde udsendelsen af en terrorbulletin med ”et øget trusselmiljø over hele USA”. En bulletin som opfordrer borgerne (=det totalitære netværk) til at holde øje med og angive (Trumps) voldsekstremister. Hvor dødsensfarlige disse er, fik man et klart indtryk af den 6. jan. Her anvendte de jo ikke aldeles ubetydelige våben som pistoler eller granater og de sprængte ikke kongresbygningen i luften. Nej, det var meget værre! Nogle af Trump terroristerne rodede nemlig rundt i kongresmedlemmernes papirer (uf!), andre satte sig i Nancy Pelosis og Mitch McConnells stole (føj!). Ikke noget under, at Demokrater og medier sammenligner det granatløse talestolsangreb med Al-Qaedas flyangreb på Tvillingetårnene 2001, hvor ca. 3000 mennesker blev dræbt.

De politiske eliter i USA er korrumperede dybt ind i deres kerne, og de er købte og betalte af Wall Street og Kina, af groft sagt: Højest bydende. Opretholdelsen af denne politisk afstumpede og degenererede orden – ”the Swamp” – er årsagen til, at Trump for enhver pris måtte fjernes (valgbedrageri) og forhindres i igen at blive præsident (rigsret), og at hans tilhængere skal dæmoniseres, udgrænses og de-programmeres.