Klumme: Tynd cellofan og vildledning


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Finn Rudaizky
Den gode gamle akut-Lægevagt i Region Hovedstaden var meget populær hos borgerne. Der kunne man altid komme til at tale med en læge, hvilket for mange var en stor tryghed. Men, så skete der pludselig noget. Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) og  Kirsten Lee (R) blev sure på Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og fik i regionsrådet skaffet flertal for opsigelse af aftalen med lægerne samt flertal for at etablere det nuværende 1813 akutsystem (akuttelefonen) som borgerne ofte har klaget over, på grund af urimelige ventetider på telefon. For at matche PLO’s serviceniveau, betød det, at det blev besluttet i regionsrådet, at et vigtigt servicemål for 1813 skulle være, at
“90% af alle opkald bliver besvaret inden for 3 minutter”.  Det er imidlertid aldrig lykkes. Tværtimod. I starten væltede det ind med klager om, at man ønskede den effektive lægevagt tilbage. Senere blev det kritiske fokus rettet mod ledelse og de politikere, som brugte deres magt til at ændre et godt system til et ringere akutsystem på sundhedsområdet.
Ikke mange læsere orker, at høre “om gamle dage”. Det ved jeg godt. Men, da der blev skiftet fra lægevagt til 1813, stemte såvel de konservative som Dansk Folkeparti imod. I DF stemte vi imod på grund af en oplagt serviceforringelse, men også fordi vi forudsage, at 1813 ville blive væsentligt dyrere. Det afviste S og R. Det var desværre endnu en fejlvurdering fra disse to partier. Og det er blevet dyrt for borgerne. For ikke at trampe for meget i S og R’s fejlskøn, har de nu flere gange forsøgt, at ændre servicemål til at “90% af alle opkald skal besvares inden for 5 minutter”. Forslaget går slet ikke ud på, at hjælpe borgerne, men er blot en selvhjælp til “uheldige” politikere. S og R og nu med SF, EL med i toget, får udelukkende statistik og optællinger af fakta-ventetid, til at være tynd cellofan og vildledning. Man fører borgerne bag lyset ved at få registreret kortere ventetider, fordi servicemålet ændres fra 3 til 5 minutter.
DF vil ikke forringe servicemål for borgere, som har brug for assistance i sundhedsvæsenet. Derfor stemmer vi imod, når sagen kommer til behandling den 21. juni i regionsrådet.