Klumme: Vanvittigt forslag fra Ishøjs borgmester


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Stemmeret til folketingsvalg for mennesker uden statsborgerskab er en umoralsk og vanvittig ide uden gang på jord, skriver Jeppe Juhl.

Forleden luftede Ishøjs socialdemokratiske borgmester, Ole Bjørstorp, en urealistisk, umoralsk og vanvittig idé om, at det må være på tide at lave en grundlovsændring, der åbner op for at gøre udlændinge, der er bosat i Danmark, stemmeberettigede til folketingsvalg. Ja, man kniber sig i armen. Må jeg minde om, at borgmesterens parti, altså Mette Frederiksens forvandlede og angiveligt ansvarlige Socialdemokrati, nu går til valg på et såkaldt paradigmeskift, på påstanden om, at de nu endelig har indset, at årtiers udlændingepolitik har været forfejlet. Men det er måske bare den sædvanlige omgang valgflæsk… eller freelancer den gode borgmester bare dumme ideer, som Uffe Elbæk og de andre lalleglade fra Alternativet kan overtage?

Vi i Nye Borgerlige er naturligvis helt med på, at alle danske statsborgere over 18 år skal have stemmeret, og vi tilslutter os den nødvendige og fælles demokratiforståelse, der tilsiger, at denne stemmeret også gælder mennesker, som ikke oprindeligt er født i Danmark, men som ved lov har fået tildelt dansk statsborgerskab. (At rigtig mange så ikke burde have fået det, er en anden historie til en anden tid). Og vi respekterer Socialdemokratiets højt begavede Viggo Kampmann, som ildsjælen, der via den ’lille socialreform’ i 1961 fik gennemført, at folk, på hvad man dengang kaldte socialhjælp, også fik stemmeret. Det havde de nemlig ikke.

Jo, der er gudskelov sket meget siden den første danske grundlov fra 1849, hvor man skulle være en hvid, formuende og uberygtet mand over 30 år for at kunne sætte et kryds. Dengang omtalte man i folkemunde de, som ikke kunne stemme, som de ”7 F’er”: Nemlig fruentimmere, folkehold, fattige, fremmede, fallenter, fjolser og forbrydere. I dag har alle myndige danskere: kvinder og mænd, kontanthjælpsmodtagere og millionærer, den 18-årige og den 105-årige, fallenten, fjolset og forbryderen en ligeværdig og grundlovssikret ret til at stemme. Og det gør de ved at vælge politikere, de har tillid til, ind i en lovgivende forsamling i tiltro til, at disse mennesker efter bedste evne vil repræsentere vælgerens holdninger ved at lovgive i forlængelse af de løfter, politikeren har afgivet.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Borgmester styres af renlivet kommunistisk tankegang

Vores forgængere var kloge, de indså nemlig også, at en absolut forudsætning for en funktionel og langtidsholdbar demokratisk samfundsmodel er, at demokratiets borgere har en fint udviklet demokratiforståelse. Det betyder konkret, at det er samfundets opgave og pligt at opdrage og undervise borgerne i demokratisk dannelse, og dette princip er faktisk så vigtigt, at det er skrevet direkte ind i folkeskoleloven. Uden et bredt og folkeligt kendskab til de demokratiske spilleregler vil demokratiet uvægerligt kollapse.  Især erkendelsen af nødvendigheden af at beskytte mindretallets interesser i et repræsentativt demokrati har altid været et helt afgørende princip i den danske politiske tradition.

Ishøjs borgmester har tilsyneladende ikke forstået et klap af vigtigheden af demokratisk dannelse. Næh, den gode Bjørstorp vil i mangfoldighedens, tolerancens og inklusionens navn give ikke-danskere afgørende indflydelse på dansk politik. Og her er vel at mærke tale om udlændinge, der stort set alle sammen kommer fra totalt dysfunktionelle og totalitære islamiske lande uden demokratiske traditioner, hvor klan- og stammeadfærd er dagens orden, og hvor den stærke altid tryner den svage. Så meget for beskyttelse af mindretallet.

Man må spørge sig selv: Er Ole Bjørstorp godt gammeldags ubegavet, eller er han bare komplet vanvittig? Jeg kender ikke manden, men går ud fra, at svaret er: ’ingen af delene, for borgmesteren mener selvfølgelig ikke, det han siger. Tværtimod. Han ved aldeles udmærket, at den grundlovsændring, han foreslår, aldrig kommer på tale. Af to grunde:

 1. Grundlovsændringen ville rykke den (stærkt gavnlige) magtbalance, der historisk har været mellem rød og blå blok i Danmark de sidste 110 år så dramatisk, at sandsynligheden for et borgerligt flertal i det danske parlament til kommende folketingsvalg vil gå mod nul. Så forslaget vil aldrig nogensinde overleve en behandling i folketinget.
 1. Skulle det umulige alligevel ske, så skal en grundlovsændring vedtages ved en folkeafstemning af et flertal, der samtidig udgør mindst 40 procent af den samlede stemmeberettigede befolkning. Sofastemmer og blanke stemmer tæller altså med, så det kommer heller aldrig til at ske.
LÆS OGSÅ:  Klumme: Antisemitten Jeremy Corbyn

Bjørstorps forslag skal naturligves ses i lyset af, at hele svimlende 23.1 procent af Ishøjs kommunes indbyggere over 18 år er indvandrere, de fleste utilpassede og på evig offentlig forsørgelse, som af den ene eller anden grund ikke har fået dansk statsborgerskab. Men tag ikke fejl, forslaget ligger i logisk og hæslig forlængelse af den groteske politiske korrekthed og den moralske og kulturelle relativisme og det selvhad, der har styret centrum-venstres udlændingepolitik lige siden 1983, en selvdestruktiv vanvidspolitik, der eskalerede efter Murens Fald, og som blev endnu mere grotesk under Nyrup Rasmussen stuerene regeringsperiode.

Det er til at blive svimmel over. Hvordan kan den absurde tanke om at give stemmeret til indbyggere uden dansk statsborgerskab i det hele taget opstå? Det kan den, fordi vi lever i en tid, hvor det store ideologiske slag står mellem nationalstaten og globalismen, og sidstnævnte abonnerer på den falske præmis, at et dansk statsborgerskab bør være alle tilflytteres ret, asylanter, migranter og familiesammenførte, alt andet er diskriminerende. Jorden er jo en stor global landsby. Dette er ikke en stråmand, danske politikere langt ind i de borgerliges rækker omfavner den naturstridige og dødsensfarlige globalisme. De har igen og igen demonstreret, at de simpelt hen ikke begriber, at selvfølgelig diskriminerer vi, når det gælder om at tildele et af verdens mest privilegerede pas til mennesker fra andre lande. Det er ikke kun indfødsretsudvalgets ret, det er deres pligt. (I øvrigt en pligt, udvalget har været ualmindelig ringe til at efterleve).

Her er et forslag til Ishøjs Borgmester: I stedet for at du lefler for den enorme udenlandske befolkningsgruppe i din kommune, hvilket du jo gør, fordi de har stemmeret til kommunalvalg, så kunne du måske begynde at stille nogle krav om, at de og – ikke mindst – deres børn begynder at tilpasse sig danske værdier?

LÆS OGSÅ:  Klumme: Frikadellens flugt over plankeværket 

Her har du en ufuldkommen liste i uprioriteret rækkefølge over danske kerneværdier, som dine udlændinge bør acceptere, før de får statsborgerskab og stemmeret:

 • Kvinder og mænd er ligeværdige
 • Der findes ingen korrekte måder at slå sin kone på
 • Sex før ægteskab er acceptabelt
 • Sex uden samtykke er ikke tilladt
 • Jøder skal ikke dræbes
 • Homoseksuelle skal ikke dræbes
 • Kristne skal ikke dræbes
 • Frafaldne muslimer skal ikke dræbes
 • Kvinder og mænd må godt være i en svømmehal på samme tid
 • Det er tilladt at fornærme og håne hinanden i Danmark
 • Det er tilladt at demonstrere i Danmark, også for Rasmus Paludan
 • Stenkast fra broer og afbrænding af biler er ikke en dansk kerneværdi
 • Din søster må gerne blive forelsket i en dansk dreng, uden at hun skal dø
 • Danmark er et kristent land, her er religionsfrihed, men ikke lighed
 • Mænd og kvinder giver hinanden hånden i Danmark
 • I Danmark skjuler man ikke sit ansigt i det offentlige rum
 • Vi spiser lige, hvad det passer os, vil du spise noget andet, så helt okay
 • Det med at forlange speciel behandling er ikke en dansk kerneværdi
 • Vi slår ikke folk ned, hvis de fornærmer os. Som regel ryster vi på hovedet
 • Vi er gæstfri i Danmark, men det stopper, hvis gæsten opfører sig dårligt
 • Vi foretrækker at arbejde fremfor at modtage offentlig forsørgelse, hvis det er muligt
 • Vi forventer høfligt og tålmodigt, at nye borgere lærer det danske sprog

Er det ikke den rigtige rækkefølge at gøre tingene på, er det ikke sund fornuft, hr. borgmester?

Af Jeppe Juhl

Spidskandidat for Nye Borgerlige

Københavns Omegns Storkreds

OBS: DR har fået Facebook til at lukke 24NYTs side. Derfor kan vi ikke selv dele denne artikel. Vi håber, at læserne selv vil dele den fra egne Facebook-profiler.