Klumme: Venstre tager helt fejl


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Man kan vælge at holde sig helt udenfor politisk indflydelse, når der skal vedtages kommuneplan. Men, man kan også vælge at gå med i den grønne udvikling. Og det er det, som DF har gjort i hovedstaden.

I flere medier, har man for nylig kunnet læse, at Venstres borgmester i Københavns Borgerrepræsentation Cecilia Lonning-Skovgaard mener, at en del af den grønne aftale i Kommuneplanen i København, vil medføre, at børnefamilierne flygter ud af København. 

Det modsatte er tilfældet.

Det vil nemlig tiltrække børnefamilierne, at risiko for forureningsrelaterede dødsfald reduceres, at der bliver langt flere og større grønne arealer og plads til leg og idræt, at der i forbindelse med den eksisterende by opstilles mål om vejledende grøn gangafstand på 300 meter fra bolig til alle offentlige tilgængelige grønne områder og at det bliver 500 meter i byudviklingsområder.

Parkering skal primært være under jorden og det er værd at huske på, at man fortsat kan køre i sin bil, men at der for delvist bilfri områder etableres parkeringshuse.

Målet for grønne områder er rekreation og natur – og naturligvis frisk luft og miljø. Det er derfor, vi fra DF ikke har været i tvivl om, at det må være og blive en del af fremtiden i København. Og netop det vil tiltrække flere børnefamilier.

Vi støtter Metro til Brønshøj og gerne endnu mere Metro.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Upolitisk beslutning: Nedsæt et kræftudvalg

Desuden er vi varm fortaler for bygning af en havnetunnel. Ikke mindst for at reducere unødvendig trafik og forurening i centrum af København.

 DF går også ind for bevarende lokalplaner, så vore fortidsminder ikke ødelægges af hensynsløs spekulation og kulturløshed. 

I DF så vi meget hellere en fritidsmæssig og idrætslig udbygning af mangel på faciliteter til de borgere, som allerede bor i København. Det er suverænt godt for børnefamilierne.