Klumme: Vesten er i indbyrdes krig


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Klaus Ewald

Mange trusler, revolutioner, omvæltninger og krige har skyllet hen over den vestlige verden gennem historien. Nogle af religiøs art, andre af ideologisk karakter og andre igen for at slippe åget fra despotiske undertrykkere.

Europa og USA, vores hjemmebane, har været vidner til blodige omvæltninger og fredelige ændringer. Kommunisme, nazisme, katolikker mod protestanter, slagmarker og ødelagte landsdele, som har måtte genopbygges, befolkningstal som er blevet reduceret og reproduceret igen efter generationer.

USA er grundlagt på kampe mellem et enevældigt, engelsk kongedømmes undertrykkelse af en nybyggerbefolkning, der blev behandlet som tyende af den daværende engelske kolonimagt. Begavede og frihedselskende grundlæggere af nationen som Benjamin Franklin og Thomas Jefferson lagde det demokratiske fundament i Bill of Rights og i Uafhængigheds-erklæringen, mens general George Washington førte sine tropper over Potomac floden i kampen mod de engelske soldater og deres lejetropper.

Med skam må jeg tilstå, at en af mine forfædre var blandt de sidstnævnte. En Hessisk officer, der bar slægtsnavnet EwaldHan blev senere adlet under en dansk konge.

Når jeg nævner de mange omvæltninger, som Vesten har været igennem, og fremhæver den amerikanske, er det for at understrege, at historiens gang har været uforanderlig i forhold til, at ændringer har været indtruffet. Historie er ikke en status quo garanti, historie er levende og dynamisk. Der har været og er stadig en kamp mellem etniske grupperinger, lande og opfattelser.

Netop USA og NATO har siden hen været toneangivende for, hvorledes den vestlige verden i nyere tid har udviklet sig åndeligt og materielt. Ikke at Europa og vores tunge arv af tænkning og kultur ikke har været sejlet over Atlanten med de europæere, som oprindeligt grundlagde det, der nu er Vestens største beskytter og stafetholder. Og sikkerhedsmæssigt har vi været helt afhængige af amerikanerne siden 1945.

Magtbalancen har været baseret på styrke og atomtruslen som Rusland, der er afløseren for Sovjetunionen, har udgjort. Den fred, som har rådet siden russerne indtog Berlin i april 1945, bliver af mange her i Vesteuropa taget for givet. Ovre østpå måtte man vente med at få sin frihed indtil murens fald i 1989 samt glasnost sideløbende hermed endnu længere øst på i CCCP, som Sovjetunionen kaldtes.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Man binder os på mund og hånd

EU er overbygningen på ønsket om at udbygge den tidligere stålunion og fællesmarkedet i EF.

Tidens besynderlige udfordringer og åndelige bevægelser i form af woke, BLM, Antifa og Metoo er blot nogle af de utallige politiske bevægelser, som har huseret siden tidernes morgen.

Historisk uindviede vil bare ikke vide, at det marxistiske grundlag bevægelserne bygger på, er antitesen af den evolutionære kristne og åndeligt fritænkende arv, som hele vestlige verden er resultatet af.

Når statuer bliver væltet, når kristendommen forkastes som imperialistisk, når en hædersmand som Winston Churchill overhældes med maling på buster og udskammes som racist og imperialist, så er det et produkt og aflægger af den kinesiske kulturrevolution, som kineserne selv lagde i graven for årtier siden.

Normstormerne er amatørudgaver af tressernes kinesiske revolutionsgarde, der iført maosko og pludderbukser opsøgte og myrdede millioner af kontrarevolutionære revanchister. Nu forsøger de for vores egne skattepenge at indoktrinere vores unger. De er som trådt ud af 60’ernes grinagtige tid med hippier. Men tør grinet af læberne, de er livsfarlige i vore dage. De er en del af tidens bevægelse.

Normstormerne, Metoo-tosserne, medier, venstreorienterede politikere, bloggere og influencere inden for alle afarter af kultur, tænkning, film og radio har vejret morgenluft i det endelige opgør med det fundament, den vestlige verden er funderet på.

Hele kønsdebatten er et opgør med kristendommen. Det er at stikke sig selv blår i øjnene at tro på, at de marxistiske tidsbevægelser har noget med et opgør med intolerance at gøre. Intolerance rimer nemlig på marxisme.

En sag er, at seksuel chikane, racisme og enhver form for krænkelse er uacceptabel, men midt i lemmingeeffekten om at indrette sig på de nye tider er det vigtigt at forstå, at når USAs ledende folk bliver udpeget på baggrund af deres seksuelle orientering og deres politiske ståsted foretages i Karl Marx’ fostervand, så giver det hele mere mening.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Vejen til diktaturet – ræk en politiker en lillefinger

At familiestruktur skal nedbrydes, mænd gå i kjoler, mænd skal og kan føde børn i følge en DDR-lignende politiker som Enhedslistens Pernille Skipper, det er et af utallige eksempler på, at historien gentager sig selv. Historien ruller om sin egen akse.

Absurditeterne, fornuftens ophør, intolerance og fascisme rimer på tidens marxistiske ånd, som den har lagt sig over den vestlige verden.

Migration bliver til en menneskeret på trods af, at vi alle sammen kan se, at de vestlige lande fra at være fredelige og velfungerende nu er præget af indvandrerkriminalitet, segregation i byområder og milliarder af nyttesløse midler spildt på at forsøge at integrere islamiske stenalderfolk i vestlige kulturkredse. Globalisering og mangfoldighed er modsætningen til fædrelandskærlighed og det nære miljø.

EU og FN er spillere på verdensscenen, der sammen med Deep State-kræfter arbejder 24/7 på at skabe en ny verdensorden baseret på de udvalgtes, elitens, magt over masserne. The Great Reset er marxismens arvtager. Klaus Schwab er satan selv i kød og blod, der spinder et edderkoppenet ud over sine myreflittige disciple. Ida Auken f.eks. købt og betalt for sin sjæl. Selv det danske kongehus er grebet af WEF.

Coronaløgnene samt medicinalindustriens og velbetalte fup-videnskabsfolks overtagelse af de demokratiske styringsprocesser, afskaffelsen af frihedsrettigheder mv., er alt sammen en del af det spil, som er en del af marxismens gøgleri med vores vestlige arvemasse og tænkning. Gøglere er hvad folk som Pernille Skipper og venstrefløjen består af. Og de har desværre været utrolig dygtige til at inficere hele den borgerlige verden i sit rænkespil.

Den der tør gå mod Big Pharma, Big Tech, WEF, EU, FN og hele medieverdenen vil nok være syg og tåbelig i sin egen fantasiverden og ændring af virkeligheden. Journalister er lige så myreflittige kontrarevolutionære bekæmpere som 4-bandens krigere i sin tid. Deres undergravende arbejde kan ikke bekæmpes nok.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Ligestilling halter meget

Vesten er, som jeg ser det, i en indbyrdes krig på ideologi og ønsket om en åndelig proletarisering præcis som Kina gennemgik en kulturrevolution under 4-banden ledet af Maos enke. Vi er under nedbrydning i forhold til den bagage, vi har opbygget gennem 2000 år siden Jesus Kristus blev korsfæstet, siden Romerrigets fald, siden oplysningstid i 1700-tallet, freden i Versailles i 1918 og opdelingen af Europa efter fredsaftalerne i kølvandet på 2. verdenskrig.

Forstår man ikke dybden og omfanget af tidens ødelæggende kræfter, er man dømt til undergang og udslettelse.

Krigen i Ukraine opfattes af nogle som en imperialistisk magtaggressors ønske om genetablering af et russisk rige, og af andre som Putins forsøg på et opgør fra hans side med et bundkorrupt styre, som kun holdes i live af Deep State. Konspirationsteoretikerne har kronede dage, og de kan ikke bruges til noget.

Men, opgøret i den vestlige verden, som det foregår lige nu, er reelt nok. Der er intet konspirationsteoretisk over at hævde, at modstandere af globalisme og mangfoldighed betragtes på samme måde som de kontrarevolutionære blev det under kulturrevolutionen i Kina. Løgnepressen og fake news er en del af den marxistiske kulturrevolution. Her af årsagen til, at Trump er hadeobjekt nummer et.

Først den dag, hvor der kommer et samlet modspil, en modrevolution fra almindelige fornuftsorienterede mennesker, vil hjulet dreje tilbage. Først den dag, hvor det går op for folk, hvilket spin og hvilke svindelnumre de i omfang udsættes for nu, vil tingene ændre sig. Og modspillet kommer. Aktion og reaktion er to sider af samme sag. Spørgsmålet er blot, hvor meget der skal nå at blive ødelagt i krigen inden røgskyerne har lagt sig?