Klumme: Vesten vil bedrages


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Søndag startede FNs klimakonference COP26 i Glasgow i Storbritannien. 30.000 politikere, diplomater og andre embedsfolk, journalister, klimaforskere, selvbestaltede klimaaktivister m.fl. indtager den skotske by for via FN at “redde” klimaet og efter manges mening “planeten”. En af det korrupte FNs største sællerter. Langt bedre end den med verdensfreden eller “verdensmålene”. 

Verden vil bedrages, hedder det. Og i hvert fald bliver Vesten det. Klimaforandringer har, så vidt man ved, altid fundet sted. Men i dag er det angiveligt noget, mennesket forårsager og selv kan regulere. I henhold til den politisk korrekte opfattelse gælder det således, at når atmosfærens indhold af drivhusgasser øges, stiger gennemsnitstemperaturen. Hvis imidlertid temperaturen af andre årsager stiger, vil udslippet af klimagasser automatisk vokse, må det samtidig antages. Derefter er det nærliggende at spørge, hvad der er den uafhængigt variable i den sammenhæng. Er det udledning af CO2 m.m., eller er det andre kræfter, som er drivkraften? Derom er der i videnskaben ikke enighed. 

Et kompliceret samspil af mange faktorer bestemmer verdens klima og ændringer heri. Det er ikke muligt at lave forsøg i relevant skala til at bekræfte eller afkræfte postulerede sammenhænge. Men mange klimaforskere mener med basis i såkaldte klimamodeller, at udledningen af drivhusgasser er drivkraften, og desuden at dette i høj grad er menneskeskabt. Andre forskere er uenige heri og peger bl.a. på, at gennemsnitstemperaturen er steget siden den lille istid i midten af 1600-tallet, hvilket næppe kan tilskrives CO2 mv., og da slet ikke menneskeskabt udledning. Sidstnævnte forskeres bidrag bliver dog normalt fortiet og udskammet i den løbende klimadebat. At de fleste “klimaforskere” angiveligt tilslutter sig CO2-aksiomet, kan imidlertid ikke tillægges afgørende vægt; videnskabelige sammenhænge afsløres ikke ved en sådan “demokratisk” proces, hvad historien rummer adskillige eksempler på.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Danmarks politiske udvikling igennem 50 år– Del 1

Men når såvel Greta Thunberg som pave Frans, Connie Hedegaard m.fl. går ind for CO2-emissionen som afgørende – og menneskeskabte – drivkraft, støttet af FN, så er banen tilsyneladende klar for ren populisme og klimamæssigt hysteri. Mette Frederiksen mener da også, at der er tale om en nødsituation. Politikere og de store medier kender skam sandheden.

Verden vil gerne bedrages. Følelserne er stærke. Og via Glasgow-konferencen får bedraget herefter en tak yderligere. For nu skal arbejdet internationalt intensiveres på den store klimasag i den fælles forståelse af, at mennesket kan fastsætte klimaets rammer, i hvert fald gennem FN. Tidligere tiders tro på Guds almægtighed er unægtelig skiftet ud med en noget mere jordisk tro på magtfulde politikere! Frans, der må antages at have indsigt i noget sådant, kan nok formodes at have fået grønt lys fra Jesus, og Hedegaard støttes af EU-Kommissionen samt det danske konservative parti, hvis beskæftigelsesordfører netop i Berlingske har understreget, at klimaet har brug for “handling nu”.

Der står vi så, men må i forbindelse med COP26 konstatere, at udsigterne er ringe. På COP25 i Paris i 2015 aftaltes det, at landene skulle indberette skærpede reduktionsmål hvert 5. år, og aktuelt altså til Glasgow-konferencen. Mange lande har slet ikke meldt om nye mål. En del af de lande, som har gjort det, har imidlertid ikke skærpet reduktionen. Den største udleder, Kina, vil således efter det foreliggende blot standse væksten i udledningen “før” 2030, og Indien ligger på samme linje med udbygning af kulfyret el. Lige så miserabelt ser det ud for de fleste andre lande, og udviklingslandene synes mest interesseret i blot at opnå øgede subsidier for en tvivlsom omstilling. Kinas og Ruslands præsidenter har meldt afbud til COP26. Måske en for dem ellers sjælden anstændighedsfølelse, nemlig at have det bedst med ikke at deltage på det plan i klimahykleriet? 

LÆS OGSÅ:  Klumme: Kønskvotering er unfair over for kvalificerede mænd

Det er alene en række vestlige lande, der har taget sagen alvorligt. På trods af alle hidtidige dommedagsadvarsler og løfter tegner fossile brændstoffer sig skam fremdeles for 85 pct. af den globale energiproduktion. Verden vil bedrages, og Vesten bliver det. Faktisk er det især EU-landene, der i selvpineri bidrager med økonomi og forsyningssikkerhed til hele det FN-postyr. USA forsøger skam at være med, men dets lettere krakelerede præsident Biden synes at være kørt fast i Kongressen i sin “klimakamp”.

Vesten og især EU-landene er således udsat for bedrageri og pengeafpresning i klimasagen, og helt konkret i Glasgow i denne uge. Mente FN-folket det virkelig  alvorligt med CO2-begrænsningen, kunne de jo starte med at aflyse eget rejsecirkus med alle disse mega-klimamøder, der i sig selv udleder masser af drivhusgas. Mette Frederiksen kunne passende være blevet hjemme. Og Greta Thunberg burde passe sin skole.

 

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)