Klumme: Vi burde alle hedde T***** R******


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

(Den korrekte titel på dette klummeindlæg er “Vi burde alle hedde Tommy Robinson”, men da facebook blokerer for alle medier, som skriver dette navn, er vi nødt til at ændre titlen, red.)

I sommeren 1940 var England det frie Europas sidste håb i kampen mod et autoritært og diktatorisk Nazityskland. I sommeren 2022, 82 år senere, er England mere symbolet på, hvordan tider og sæder kan ændre en nation fra et symbol på håb til et skrig i et helvede.

England var tidligere ikke kun et imperium, hvor solen aldrig gik ned, England var for 100 år siden verdens førende militærmagt, den nation, hvorfra al styrke til havs, land og luft udgik. USA var på sin side stadig en nation under opbygning.

England var først og fremmest engelsk, hvidt overherredømme. England var aristokraternes, overhusets, intelligentsiaens og kulturens centrum, nu hvor det franske, portugisiske og spanske imperium var enten sunket i grus eller var blevet betydningsløst.

Intet sprog, intet styre, intet kongedømme var ved siden af eller over det engelske.

Meget har ændret sig. Hvidt overherredømme er ændret til hvid minoritet på engelsk hjemmebane. Mangfoldighed, læs islamisering, er blevet Englands skæbne.

Alt fra under-overhus til medier og lokalstyre er i dag undergivet hensyntagen til minoriteter af religiøse og etniske grupperinger.

Hvor engelske arbejderkvarterer med trøstesløshed bredte sig i byer fulde af børnefamilier og fædre på vej til fabrikkernes stålmøller eller kulminernes støvhelvede, breder indvandrerkvatererne sig i dag i en kvalm lugt af karryduft og sortklædte kvinder fra islamisk orienterede miljøer.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Aborthykleri og Djævelens Advokat

By efter by overtages styringsmæssigt af mænd af muslimsk oprindelse. England ændrer sig mod afskaffelse af symbolerne på frihedsrettigheder og vestlig tænkning, som den opstod i historiens efterdønninger og oplysningstiden.

Indskrænkning i ytringsfrihed af hensyntagen til minoriteters særrettigheder er kommet i højsædet.

Politi som undlader at efterforske åbenlyse lovovertrædelser begået af pakistanske og arabiske grooming gangs af frygt for at få racismekortet smidt i hovedet. Medier som helt åbenlyst jagter det, der tidligere blot ville blive betragtet som håndhævere af fornuft og engelske værdier. Politikere, myndigheder, domstole og ordenshåndhævere, som helt oplagt har forladt vestlig orientering til fordel for hensyn til islamisk, facistoid tankegang. BBC ikke mindst, selve zenit af nyhedsformidlingen.

Midt i orkanens centrum befinder sig en ærkeengelsk frihedskæmper fra arbejderklassen, Tommy Robinson. En mand, hvis blotte navn kan udløse 30 dages forbud mod opslag på det venstreradikale sociale medie, Facebook, ledet af den amerikanske jøde Zuckerberg. Zuckerberg, der med afsæt i sin etnicitet burde være opfostret med en frygt for enhver form for indskrænkning i retten til at tale, tænke og skrive. Men, som kontradiktorisk repræsenterer et modsat rettet autoritært verdensimperium undergivet deep state-styring.

At tænke sig, at en David som Tommy Robinson er, i kampen mod Goliath, deep state, alene i kraft af sin åndelige strid for engelsk, vestlig orientering blevet et hadsymbol for det gryende Orwell-samfund, England har udviklet sig til.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Fire engelske og en skotsk særling, der satte deres varige præg på Mellemøsten – del III

Afsløring på afsløring har Tommy Robinson bragt til torvs af, hvorledes England synker længere og længere ned i en islamisk afgrund. Organiserede seksuelle udnyttelser i årtier af etniske engelske piger ned til under teenagealderen, terror begået med udgangspunkt i moskesamfund, vold og forfølgelse, der har rimet på muslimske befolkningsgruppers adfærd over de mindretal af englændere, der endnu bebor forstæderne. Det er hvad David, alias Tommy Robinson, ene mand har præsteret.

Alle Robinsons fejl og mangler er blevet fremhævet i engelske fake news-medier i stedet for at man har koncentreret sig om kernen i hans budskaber og resultaterne af samme. Skam over dem.

Politi og domstole har i årevis gjort deres til at knægte det, der burde være vor tids sorte pimpernel. Manden der som en enmandshær kæmper en kamp for alle rettænkende englændere. Fængsling for rapportering fra straffesager mod krænkere, han selv har været initiativtager til, og efterfølgende indsættelse i fængsler notorisk styret af islamiske indsatte. Sovjettidens hetz og jagt på politiske dissidenter er videreført i England.

Den dag det lykkes islamister eller venstreradikale at få gjort en ende på Tommy Robinsons liv gennem en kugle eller et islamisk sværd, vil vejen være beredt for en endelig sejr over den nation, der blev anset for lyset og imperiet i den vestlige verden.

Hvad spitfire-flyene over Dovers hvide klipper var i kampen mod tyske jagerfly i sommeren 1940, det er Tommy Robinson i dag i sandhedens og virkelighedens tjeneste.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Kan Trump blive genvalgt – og hvorfor ikke?

Alle patrioter burde bære hans navn i knaphullet.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)