Klumme: Vil 80 millioner amerikanere have socialisme?


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Steffen Skovmand

24NYT’s klummeskrivere har gjort et godt stykke arbejde med at kulegrave valgsvindelen omkring det amerikanske præsidentvalg, inklusive fejl i selve den valgmaskineteknologi, der blev anvendt i visse delstater, bl.a. Georgia, og som blev fabrikeret af selskabet Dominion, hvis produkter var blevet afvist i flere andre delstater, bl.a. Texas, som upålidelige.

Men der er to helt væsentlige grunde til Bidens sejr, som ikke kan karakteriseres som valgsvindel, og som det er for sent at gøre noget ved.

For det første dækkede massemedierne under valgkampen over Biden og simpelthen mørklagde væsentlige nyheder omkring hans politiske indblanding i Ukraine og Kina til fordel for hans søns, Hunters, forretningsaftaler og den i denne forbindelse eventuelle korruption af Joe Biden himself.

Vi ved, at en fri og uafhængig presse er en uomgængelig forudsætning for, at demokratier kan fungere som tilsigtet. I USA’s 2020 præsidentvalg var medierne ganske vist frie, men de valgte med få undtagelser, at opgive deres uafhængighed til fordel for at blive advokater for den ene side – det Demokratiske parti.

Det er der mange grunde til – journalister er også mennesker og også vælgere -og deres politiske hjem ligger traditionelt til venstre for midten. Men massemediernes historisk uhørte åbenlyse aktivistiske ageren til fordel for Biden var noget nyt og afgørende i valgkampen.

Blot et enkelt eksempel: amerikanske nyhedsmedier kunne den 10. dec. 2020 meddele, at Hunter Biden siden 2018 havde været i FBI og IRS’s, USA’s skattevæsenets, søgelys, og at man i 2019 havde beslaglagt en computer, som skulle kunne dokumentere dette. Hunters forretningspartner fremlagde under valgkampen pålidelige emails, som dokumenterede Joe Biden rolle i sagerne.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Omdøbes Israels Plads til Palæstinas Plads?

USA’s massemedier, bortset for Fox News, nægtede at dække denne historie under valgkampen, og påstod, at den var en sammensværgelsesteori. Det viser sig nu, for sent, at historien var sand.

For det andet ændrede flere delstater heriblandt Pennsylvania deres brevstemme-lovgivning under valgkampen. I USA betyder brevstemme noget mere end i Danmark, hvor brevstemme blot betyder at man før valgdagen kan møde op på Borgerservice og under tilsyn og kontrol kan afgive sin stemme.

Og hvis man af den ene eller den grund bevisligt ikke kan møde op i Borgerservice, f.eks. fordi man er i militærtjeneste i udlandet, kan man få lov til – efter ansøgning – at brevstemme ved blot at få tilsendt en stemmeseddel og derefter med vidners påskrift indsende sin stemme.

Det stod og står i delstaten Pennsylvanias forfatning, og det var det, de Demokratiske magthavere i Pennsylvania, inklusive delstatens (Demokratisk dominerede) højesteret og andre delstater under påskud af pandemien ændrede under valgkampen, således at alle, uden påviselig grund eller skriftlig ansøgning, kunne brevstemme. Det var disse brevstemmer – valgsvindel eller ej – der altovervejende faldt ud til Bidens fordel, og som ændrede valgets resultat.

Man skulle tro, at det var et klart forfatningsbrud, ikke mindst fordi Pennsylvanias egen forfatning direkte forbyder brevstemmer uden grund (no-excuse mail-in voting), men USA’s højesteret har lige i Pennsylvanias tilfælde nægtet at tage sagen op med den begrundelse, at det var for sent. Dermed synes Trumps chancer for at omgøre valgresultatet, selvom der er andre klager på vej gennem systemet, at være ovre. Løbet er kørt.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Vi nærmer os finalen – Storbritanniens kamp for friheden

Hvad 24NYT’s klummeskrivere ikke rigtigt har taget fat om i deres helt berettigede bestræbelser på at belyse valgsvindelen i USA, er, at Trumps jurister har tabt alle de væsentlige anklager om decideret valgsvindel ved selv republikansk dominerede domstole, fordi de ikke har kunne bevise at valgsvindelen var omfattende nok til at påvirke valgresultatet.

Hertil kommer det åbenlyse faktum, at Biden – svindel eller ikke svindel – fik det største antal personlige stemmer i USA’s historie, nemlig over 80 millioner.

Trump fik det historisk næststørste antal stemmer, men stadig ca. 6 millioner færre end Joe Biden. Det faktum, at over 80 millioner amerikanere stemte på en mand, som tydeligvis ikke spillede med alle 52 kort, og som havde det mest radikale socialistiske valgprogram i det Demokratiske partis historie, ovenikøbet under en valgkamp, hvor antifascistiske voldsmænd og Black Lives Matter-marxister brændte dele af Amerikas storbyer ned til grunden, kan ikke bortforklares med valgsvindel.

Det faktum, at 90% af de politikere, som gik til valg på et radikalt/socialistisk program, vandt, kan ikke bortforklares ved valgsvindel. Det faktum, at 39% af Amerikas vælgere ifølge Gallup den 10. dec. 2020 har et positivt syn på ”socialisme” sammenlignet med 20% i 2010, kan ikke forklares med valgsvindel.

Der er åbenlyst ændringer i gang i Amerika og Demokraterne og Joe Biden kan med en vis ret hævde at have fået et mandat for radikale socialistiske ændringer af det amerikanske samfund.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Davids kamp mod Goliath

Uanset om det lykkes Republikanerne at vinde Senatet og blokere denne transformation af den amerikanske kapitalistiske model eller ej, har Demokraterne desværre ret. Med eller uden valgsvindel og massemediernes totale svigt.