København hjælper unge der mistrives under coro

Bundet til computer eller tablet, endeløs online-undervisning, lukkede fritidsaktiviteter, ingen sport, ingen fester og minimal fysisk kontakt til vennerne. Der er nok at blive trist over for tiden, hvis man er ung. Men i Københavns Kommune er der hjælp at hente.

– De unge har været bundet til deres værelser i månedsvis, og det sætter sine spor. Det er en aldersgruppe, for hvem coronaen virkelig har kostet dyrt. Efterskole- eller højskoleopholdet kommer ikke bare igen. Det gør studieturen eller rygsækrejsen heller ikke. Og uddannelsesforløbet er også blevet voldsomt vingeskudt. Vi oplever flere unge med stress, flere unge, der er nedtrykte og unge, der bekymrer sig meget, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Ifølge en nylig rapport fra Vidensråd for Forebyggelse får hver 6. ung en psykisk sygdom, inden de fylder 18. Samtidig stiger forekomsten af mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom blandt unge. Og COVID-19 har forværret udviklingen, fordi de mange restriktioner og begrænsninger, der skal stoppe smittespredningen, påvirker vores trivsel negativt.

Gratis psykologforløb

I Center for Mental Sundhed i Københavns Kommune hjælper psykologer unge mellem 15-22 år med at håndtere tunge tanker og følelser. Forløbene er målrettet unge, som er tynget af angst og nedtrykthed. Det er unge, som ofte er nervøse, bekymrede og føler sig tappet for energi, og som derfor undgår at være med til noget, de egentlig gerne ville være en del af.

LÆS OGSÅ:  Nyt hurtigteststed i København åbner torsdag 18 november

– Vores psykologforløb er gratis, og vores psykologer har stor erfaring med at hjælpe unge, der viser tegn på angst eller depression. Vi vil gerne hjælpe med at fange flere i opløbet, så færre bliver alvorligt syge. Og vi har ledige pladser, som står klar. Derfor samarbejder vi tæt med læger, studievejledere og UU-vejledningen om at få henvist unge med behov for hjælp til vores tilbud, siger Sisse Marie Welling.

Gitte Tilling, som er studievejleder på Sankt Annæ Gymnasium, genkender billedet.

– Jeg oplever en stigning i antallet af elever, som ikke trives. Som følge af nedlukningen mangler eleverne det fællesskab, de normalt er en del af i gymnasiet, og mange oplever nu i stedet modløshed og ensomhed. Uvisheden om, hvornår de kan være sammen med deres kammerater igen, har ført til en udbredt oplevelse af meningsløshed og manglende motivation, og mine kolleger og jeg er bekymrede for, at ikke alle elever kan hænge på. Vi ser også en stigende gruppe af elever med symptomer på angst og depression, og her er det en stor hjælp, at vi hurtigt kan henvise eleverne til hjælp i Center for Mental Sundhed, siger hun.

Har du selv, eller kender du en, der har behov for hjælp, så klik ind på www.kk.dk/tungt og læs mere om de gratis psykologforløb i København.

LÆS OGSÅ:  Topatleter vil svømme, cykle, løbe og ro penge ind til coronaforskning på Aarhus Universitet

Kommunen har netop lanceret en ny kampagne i byrummet og på de sociale medier målrettet unge, der mistrives.

Fakta om tilbuddet:

  • Københavns Kommune tilbyder gratis psykologsamtaler til unge ramt af mistrivsel.
  • Det er forebyggende samtaler, som skal fange flere i opløbet.
  • Målgruppen er unge i alderen 15-22 år som bor i eller går på en ungdomsuddannelse i København.
  • Der er forskellige tilbud målrettet unge med angst og/eller depression.
  • Samtalerne med psykologerne er gratis og består af både gruppesessioner og individuelle samtaler.
  • Du kan henvises til et forløb af din læge, din studievejleder, UU-vejleder eller af Sundhedstjekket i Center for Børn og Unges Sundhed.
  • I Center for Mental Sundhed i Københavns Kommune kan 400 unge årligt få hjælp og støtte ved lette til moderate symptomer på angst og depression.

Øvrige tilbud i Københavns Kommune:

  • ’Ung i forandring’ er et tilbud om støttende samtaler til unge mellem 15-30 år. Samtalerne varetages af psykologer og foregår på udvalgte ungdomsuddannelser i København samt i Center for Børn og Unges Sundhed. Tilbuddet er for unge, der oplever sociale, psykiske og/eller personlige problemer.
  • Organisationen Headspace tilbyder unge mellem 12 og 25 år individuelle samtaler med en frivillig medarbejder. Headspace, som er støttet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, kan hjælpe med en bred vifte af trivselsproblemer og hjælpe de unge videre til andre tilbud, hvis der er brug for mere specifik hjælp og støtte.
LÆS OGSÅ:  Landdistrikter: Kom med en plan for grænserne nu